FANDOM


Xem các thay đổi gần đây nhất tại wiki trên trang này.

Tùy chọn thay đổi gần đây
Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua; ẩn sửa đổi nhỏ | hiện sửa đổi bot | ẩn sửa đổi vô danh | ẩn sửa đổi thành viên | ẩn sửa đổi của tôi | ẩn grouped recent changes | ẩn logs.
Hiển thị các thay đổi từ 03:06, ngày 18 tháng 10 năm 2019.
   

ngày 15 tháng 10 năm 2019

+-     15:43 AOE Trung Việt 2019/22assy‎‎ (3 thay đổi | sử) . . (+1.217)‎ . . [Ngdinhluat‎ (3×)]
 n   15:43 (hiện | trước) . . (+271)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (5-8)
 n   06:59 (hiện | trước) . . (+185)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (Chung kết)
 n   03:06 (hiện | trước) . . (+761)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (Tranh 3-4)
+-     15:34 AOE Trung Việt 2019/assy‎‎ (3 thay đổi | sử) . . (+982)‎ . . [Ngdinhluat‎ (3×)]
 n   15:34 (hiện | trước) . . (+253)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (5-8)
 n   12:37 (hiện | trước) . . (-9)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (Tranh 3-4)
 n   09:32 (hiện | trước) . . (+738)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (CK)
+-     14:54 AOE Trung Việt 2019/shang‎‎ (4 thay đổi | sử) . . (+1.833)‎ . . [Ngdinhluat‎ (4×)]
 n   14:54 (hiện | trước) . . (+365)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (5-8)
 n   08:57 (hiện | trước) . . (+179)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (CK)
 n   06:28 (hiện | trước) . . (-2)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (Chính tả)
 n   04:05 (hiện | trước) . . (+1.291)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (Tranh 3-4)
+-     13:50 AOE Trung Việt 2019‎‎ (2 thay đổi | sử) . . (+1.945)‎ . . [Ngdinhluat‎ (2×)]
 n   13:50 (hiện | trước) . . (+470)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (Kết thúc)
 n   03:32 (hiện | trước) . . (+1.475)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (KQ 22 shang)
+-     13:35 AOE Trung Việt 2019/random‎‎ (2 thay đổi | sử) . . (+3.083)‎ . . [Ngdinhluat‎ (2×)]
 n   13:35 (hiện | trước) . . (+2.300)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (Tranh 3-4)
 n   06:28 (hiện | trước) . . (+783)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (CK)
      13:32 (Nhật trình tải lên) . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) đã tải “Tập tin:2019 tham quyen random vongbang.jpg” lên ‎
  n   09:41 Tin tức đế chế‎ (khác | sử) . . (+594)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (Kết thúc TV 2019)
  n   09:35 AOE:Tournament News‎ (khác | sử) . . (0)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (TV 2019 end)
 M    07:03 VECTV‎ (khác | sử) . . (+17)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (điều hướng)
+-     07:02 AOE Trung Việt 2019/22shang‎‎ (2 thay đổi | sử) . . (+321)‎ . . [Ngdinhluat‎ (2×)]
 n   07:02 (hiện | trước) . . (+45)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (/* Giải thưởng )
 n   02:32 (hiện | trước) . . (+276)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (Tranh 3-4)

ngày 14 tháng 10 năm 2019

+-     17:15 AOE Trung Việt 2019/22shang‎‎ (3 thay đổi | sử) . . (+8.982)‎ . . [Tuandungmta‎; Ngdinhluat‎ (2×)]
 n   17:15 (hiện | trước) . . (+667)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (End)
     15:07 (hiện | trước) . . (+105)‎ . . Tuandungmta (tường | đóng góp) (Playoffs: cập nhật kết quả bán kết)
 n   09:00 (hiện | trước) . . (+8.210)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (Vòng bảng)
  n   16:20 AOE Trung Việt 2019/22assy‎ (khác | sử) . . (+189)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (BK)
+-     16:06 AOE Trung Việt 2019/assy‎‎ (4 thay đổi | sử) . . (+558)‎ . . [Tuandungmta‎ (2×); Ngdinhluat‎ (2×)]
 n   16:06 (hiện | trước) . . (+508)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (BK)
 n   13:10 (hiện | trước) . . (+13)‎ . . Tuandungmta (tường | đóng góp) (Playoffs: ) (Soạn thảo trực quan)
 n   13:08 (hiện | trước) . . (+3)‎ . . Tuandungmta (tường | đóng góp) (Playoffs: ) (Soạn thảo trực quan)
 n   02:33 (hiện | trước) . . (+34)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (Hết tứ kết)
+-M    13:04 AOE Trung Việt 2019/random‎‎ (5 thay đổi | sử) . . (+3.620)‎ . . [Ngdinhluat‎ (2×); Tuandungmta‎ (3×)]
 n   13:04 (hiện | trước) . . (+37)‎ . . Tuandungmta (tường | đóng góp) (Playoffs: ) (Soạn thảo trực quan)
     12:59 (hiện | trước) . . (-11)‎ . . Tuandungmta (tường | đóng góp) (Playoffs: chỉnh sửa tên game thủ bị sai) (Soạn thảo trực quan)
 n   12:57 (hiện | trước) . . (+13)‎ . . Tuandungmta (tường | đóng góp) (Playoffs: ) (Soạn thảo trực quan)
 n   09:55 (hiện | trước) . . (+41)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (Tứ kết)
M    09:36 (hiện) . . (+3.540)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (Tạo)
+-     13:00 AOE Trung Việt 2019/shang‎‎ (2 thay đổi | sử) . . (+164)‎ . . [Tuandungmta‎; Ngdinhluat‎]
     13:00 (hiện | trước) . . (+3)‎ . . Tuandungmta (tường | đóng góp) (Playoffs: cập nhật tỷ số) (Soạn thảo trực quan)
 n   02:44 (hiện | trước) . . (+161)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (Chính tả)
  n   08:24 Bản mẫu:TeamIconSmall/vec‎ (khác | sử) . . (+5)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (kích thước ảnh)
+-     02:42 (Nhật trình tải lên)‎ . . [Ngdinhluat‎ (2×)]
     02:42 . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) đã tải “Tập tin:2019 tham quyen shang vongbang.jpg” lên ‎
     02:42 . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) đã tải “Tập tin:2019 tham quyen assy vongbang.jpg” lên ‎

ngày 13 tháng 10 năm 2019

+-     17:36 AOE Trung Việt 2019/assy‎‎ (4 thay đổi | sử) . . (+2.831)‎ . . [Tuandungmta‎ (2×); Ngdinhluat‎ (2×)]
 n   17:36 (hiện | trước) . . (+111)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (TK)
 n   17:08 (hiện | trước) . . (+2)‎ . . Tuandungmta (tường | đóng góp) (Playoffs: ) (Soạn thảo trực quan)
     16:57 (hiện | trước) . . (+4)‎ . . Tuandungmta (tường | đóng góp) (Playoffs: ) (Soạn thảo trực quan)
 n   16:30 (hiện | trước) . . (+2.714)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (1/8)
+-M    17:31 AOE Trung Việt 2019/22shang‎‎ (3 thay đổi | sử) . . (+3.864)‎ . . [Ngdinhluat‎ (3×)]
 n   17:31 (hiện | trước) . . (+87)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (TK)
 n   17:09 (hiện | trước) . . (+27)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (Chính tả)
M    16:54 (hiện) . . (+3.750)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (Tạo)
  n   17:11 AOE:Tournament News‎ (khác | sử) . . (0)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (TV2019)
 M    17:07 AOE Trung Việt 2019/22assy‎ (khác | sử) . . (+3.732)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (Tạo)
+-     16:47 AOE Trung Việt 2019/shang‎‎ (3 thay đổi | sử) . . (+2.553)‎ . . [Tuandungmta‎ (3×)]
 n   16:47 (hiện | trước) . . (+1)‎ . . Tuandungmta (tường | đóng góp) (Playoffs: ) (Soạn thảo trực quan)
 n   15:10 (hiện | trước) . . (+3)‎ . . Tuandungmta (tường | đóng góp) (Playoffs: ) (Soạn thảo trực quan)
     15:06 (hiện | trước) . . (+2.549)‎ . . Tuandungmta (tường | đóng góp) (Kết quả: ) (Soạn thảo trực quan)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.