FANDOM


Xem các thay đổi gần đây nhất tại wiki trên trang này.

Tùy chọn thay đổi gần đây
Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua; ẩn sửa đổi nhỏ | hiện sửa đổi bot | ẩn sửa đổi vô danh | ẩn sửa đổi thành viên | ẩn sửa đổi của tôi | ẩn grouped recent changes | ẩn logs.
Hiển thị các thay đổi từ 11:27, ngày 5 tháng 8 năm 2020.
   

ngày 3 tháng 8 năm 2020

+-M    09:13 9Chum All Star Cup 2020‎‎ (2 thay đổi | sử) . . (+5.315)‎ . . [Ngdinhluat‎ (2×)]
 n   09:13 (hiện | trước) . . (+2)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (Chính tả)
M    08:24 (hiện) . . (+5.313)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (Tạo)
  n   09:10 Giải Solo‎ (khác | sử) . . (+231)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (9Chum All Star Cup 2020)
  n   09:06 Tin tức đế chế‎ (khác | sử) . . (+179)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (9Chum All Star Cup 2020)
  n   09:04 AOE:Tournament News‎ (khác | sử) . . (+76)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (9Chum All Star Cup 2020)
  n   09:02 Bản mẫu:Chuyennghiep Navbox‎ (khác | sử) . . (+118)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (9Chum All Star Cup 2020)
 M    09:01 AOE 9Chum All Star Cup 2020‎ (khác | sử) . . (+37)‎ . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) (điều hướng)
      07:47 (Nhật trình tải lên) . . Ngdinhluat (tường | đóng góp) đã tải “Tập tin:2020 9Chum.jpg” lên ‎
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.