FANDOM[e][h]Ỷ Thiên 倚天
Flag China
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quản lý:
Lưu Bị
Quá trình hoạt động
Thành lập:
tbd

Một Guild lớn của Trung Quốc với rất nhiều hảo thủ và rất tích cực giao lưu với Việt Nam

Thành viên

1. Ỷ Thiên Tiểu Thủy Ngư 倚天_小水鱼 - Ngân Sa Ưng Tử 银沙_鹰仔 - Thám Hoa Cầm Sĩ 探花_琴仕 - Thám Hoa Ngã Điểu - Đồ Long Đỉnh Thiên Lập Địa 屠龙_顶天立地

Hạng 4. Tại Nghĩa Chiến Minh Cúp thua đại trù vs Chiến Tướng với tỉ số 1-3. Sở trường Tiễn Mã và Hỗn Mã

2. Ỷ Thiên Bất Khả Nhất Thế 倚天_不可一世 - Tân Khai Phố Chiến Tướng 新开铺_战将

Hạng 2. No1 Assy với khả năng công nhà như vũ bão tuy nhiên ko mạnh trong đánh team.Sở trường tiễn mã và lạc đà.Trong Top 5

3. Ỷ Thiên Mã Hữu 倚天_马友 - Đế Si Nhị Thiếu 帝痴_二少

1 trong 10 thanh đại kiếm. Đệ nhất thao tác AOE china.gần đây ít đánh.Sở trường tiễn mã và lạc đà

4. Ỷ Thiên Phong Thần 倚天_风神

Hạng 13 với chiến thuật 4BA và tầm phút 23 lên xong 4.Đứng đầu trong lần solo nội bộ team Ỷ Thiên năm 2009 Sở trường Tiễn mã

5. Ỷ Thiên Hỏa Hải 倚天_火海 - Kích Tình Tuế Nguyệt Đoạn Tiến 激情岁月断箭

Hỏa Hải tiến bộ khá nhanh và đang có phong độ rất cao. Hạng 4-8 tại Thái Minh Cúp Sở trường tiễn mã và hỗn mã

6. Ỷ Thiên Bi Ngạn Tâm 倚天_彼岸心 - Tư Siêu Tâm Tạng Cường 思超_心脏强

dạo này đánh rất lên tay. dành Á quân Nghĩa Chiên Minh cúp và quán quân Long Chiến Minh cúp lần 2 cùng với Tư Siêu Sở trường lạc đà

7. Ỷ Thiên Hỏa Thần 倚天_火神

8. Ỷ Thiên Vũ Thần 倚天_雨神 - Thám Hoa Trư Trư 探花_猪猪

9. Ỷ Thiên Thiết Kế Sư 倚天_设计师

10. Ỷ Thiên Bối Cung Xạ Ảnh 倚天_背弓射影 - Ngân Sa Sinh Ca 银沙_生哥

11. Ỷ Thiên Bối Bối Ca 倚天_贝贝哥

Quá trình phát triển

Thành tích 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.