FANDOM
[e][h]AOE 9Chum All Star Cup
2020 9Chum
League Information
Đơn vị tổ chức:
Nhà tài trợ:
9Chum - Uống có trách nhiệm
Game Version:
Loại:
Online
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Round-Robin
Prize pool:
44,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2020-07-18
Ngày kết thúc:
2020-07-31
Những người chiến thắng
Gold Sparta std CSDN
Players
Số lượng game thủ:
12

AOE Bé Yêu Cup 2020 - Nội dung Solo Random

Thời gian & địa điểm

  • Thời gian : Từ 18-31/7/2020
  • Địa điểm : Online.

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫25,000,000 Sparta std Chim Sẻ Đi Nắng
Silver 2nd ₫10,000,000 ThaiBinhlogo std Hồng Anh
Bronze 3rd ₫5,000,000 Hanam std Cam Quýt
4th-5th ₫2,000,000 Skyredlogo std hehe
Hanam std Hoàng Mai Nhi

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, 
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Kết quả

Thể thức

Solo Random chạm 13, 1 vòng tính điểm

Thứ hạng

Thứ hạng lrthread
1. Sparta std CSDN 11-0 98-45
2. ThaiBinhlogo std Hồng Anh 8-3 81-62
3. Hanam std Cam Quýt 7-4 76-67
4. Skyredlogo std hehe 7-4 76-67
5. Hanam std Hoàng Mai Nhi 6-5 73-70
6. Bibi std BiBi 5-6 73-70
7. Sparta std U98 5-6 69-74
8. Saigonnew std Gunny 5-6 67-76
9. Aoenghean std Chipboy 4-7 68-75
10. Hn std Vanelove 4-7 62-81
11. Hn std Xuân Thứ 3-8 65-78
12. Aoenghean std No1 1-10 50-93


Kết quả một số trận
CSDN Sparta std 10 3 ThaiBinhlogo std Hồng Anh
Cam Quýt Hanam std 7 6 Skyredlogo std hehe
HMN Hanam std 7 6 Bibi std BiBi
Gunny Saigonnew std 3 10 Sparta std U98
Chipboy Aoenghean std 6 7 Hn std Vanelove
Xuân Thứ Hn std 8 5 Aoenghean std No1

Tường thuật

Giải đấu được phát sóng trên các nền tảng Facebook Gaming & NimoTV

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.