FANDOM[e][h]China std Nhật Nguyệt Tinh Thần 日月星辰
Player Unknown
Thông tin game thủ
Tên:
日月星辰
Tên (phiên âm):
Nhật Nguyệt Tinh Thần
Quốc gia:
Những nick khác:
Tân Đế Minh ACE 新帝盟ACE
Sở trường:
Shang

Kích Tình Tuế Nguyệt Nhật Nguyệt Tinh Thần 激情岁月日月星辰

Là một game thủ trong đoàn AOE Trung Quốc sang Việt Nam năm 2011 dự giải đấu Lenovo

Tiểu sử

Lối chơi

Thành tích

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.