FANDOM[e][h]Thách thức top 1 mùa 1
2014 ATC
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Prize pool:
6,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2014-06-01
Ngày kết thúc:
2015-09-06
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
11

Giải Thách thức top 1 mùa 1 được tổ chức trong vòng 4 tháng, lựa chọn ra 8 khuôn mặt xuất sắc nhất 8 tuần cùng 4 game thủ top 1 được mời tham dự vào chung kết mùa ngày 6/9/2014 tại quán Dũng Con 3, 369 Nguyễn Khang, Hà Nội

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫3,000,000 Gtv1 stdChim sẻ đi nắng
Silver 2nd ₫2,000,000 Hn stdHoàng Mai Nhi
Bronze 3rd ₫1,000,000 Gtv1 stdHồng Anh
Copper 4th ₫TBD Hn stdVanelove

Chung kết mùa

Thể thức: DE

 

V1 Nhánh thắng
TK Nhánh thắng
Gtv1 std CSDN
4
BK Nhánh thắng
Gtv1 std CSDN
4
Hn std HMN
4
CK Nhánh thắng
Gtv1 std CSDN
4
Hn std HMN
1
V1 Nhánh thua
 
 
 
 
V2 Nhánh thua
 
V3 Nhánh thua
V4 Nhánh thua
V5 Nhánh thua
CK Nhánh thua
Hn std HMN
3
Chung kết tổng
Gtv1 std CSDN
5
Hn std HMN
3

Streams

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.