FANDOM[e][h]Thách thức top 1 mùa 2
2015 ATC
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Prize pool:
9,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2015-06-01
Ngày kết thúc:
2015-08-23
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
16

Giải Thách thức top 1 mùa 2 được tổ chức trong vòng 2 tháng, lựa chọn ra 10 đại diện xuất sắc nhất tuần cùng 6 game thủ top 1 được mời tham dự vào chung kết mùa ngày 23/8/2015 tại quán Đèn Lồng Đỏ.

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫5,000,000 Gtv1 stdChim sẻ đi nắng
Silver 2nd ₫3,000,000 Gtv1 stdHồng Anh
Bronze 3rd ₫1,000,000 Hn stdQuýt
Copper 4th ₫TBD ThaiBinhlogo stdGunny

Chung kết mùa

Thể thức: DE

TK nhánh thắng
ThaiBinhlogo std Gunny
1
Gtv1 std CSDN
3
BK nhánh thắng
Gtv1 std CSDN
4
CK nhánh thắng
Gtv1 std CSDN
1
V1 nhánh thua
V2 nhánh thua
ThaiBinhlogo std Gunny
3
V3 nhánh thua
ThaiBinhlogo std Gunny
3
V4 nhánh thua
ThaiBinhlogo std Gunny
3
BK nhánh thua
ThaiBinhlogo std Gunny
1
CK nhánh thua
Gtv1 std CSDN
4
Chung kết tổng
Gtv1 std CSDN
3

Streams

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.