FANDOM


[e][h]aoe 360
Aoe360 logo
Thông tin đội game
Quốc gia:
Links
InfoboxIcon Homepage InfoboxIcon Facebook
Quá trình hoạt động
Thành lập:
2017
Giải thể:
tbd
AOE 360 - AOE Online

AOE360 là team được tập hợp các thành viên Online, ít có cơ hội thể hiện tại các top team. Đại diện team là anh Lương - Quản lý Team AoE Hoàng Giang Thanh Hóa và anh Đinh Đức Đoàn - Quản lý Team AoE Ninh Bình. AOE360 không phải team 4vs4 random như các team thường thấy tại Việt Nam mà thiên về các nội dung solo và 2vs2.

Đội hình - Thành viên

Quá trình phát triển

Thành tích 

Link

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.