FANDOM


[e][h]AOE Online Việt Trung lần 2
2017 Viet Trung Online 2
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Online
Format:
Solo 3 nội dung
All-Kill
Prize pool:
18,400 CNY ~ 63,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2017-11-21
Ngày kết thúc:
2018-03-23
Players
Số lượng game thủ:
24

Giải giao hữu AOE Online Việt Trung lần 2 được tổ chức với sự tham gia của các game thủ GameTV, POWLưu Bị Club
Giải lần 2 gặp khá nhiều trục trặc về thời gian thi đấu kéo dài và các vấn đề về đường truyền.
Tới ngày 23/3/2018, giải đấu dừng vô thời hạn khi chỉ còn 2 lượt trận.

Thời gian, thể thức

  • Thể thức All-Kill: mỗi bên cử 12 game thủ thi đấu lần lượt, game thủ thua bị loại, game thủ thắng đánh tiếp. Bên nào hết game thủ trước sẽ thua cuộc.
  • Mỗi cặp thi đấu 3 thể loại solo theo thứ tự: Shang thuần tiễn – Random – Assyrian
  • Thời gian: 18h30 thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, từ ngày 21/11/2017

Giải thưởng

Thắng game 600 CNY, thua game 200 CNY

Thành phần tham dự

Game thủ Việt Nam (12) Game thủ Trung Quốc (12)
Gtv1 std Không Được Khóc China std Ngốc Ngốc 呆呆
ThaiBinhlogo std 9x Công China std Tiểu Hắc Mã 小黑马
Skyredlogo std Bêu China std Ngạnh Hán 硬汉
Gtv1 std Mạnh Hào China std Minh Nhật 明日
Skyredlogo std Hoàng CN China std Tiểu Mã 小小马
Skyredlogo std Yugi China std Võ Lực 武力
Skyredlogo std hehe China std Tiểu Hoa Ca 小华哥
Gtv1 std Chipboy China std Bất Liễu Tình 不了情
Gtv1 std No1 China std Đổ Thánh 赌圣
ThaiBinhlogo std Truy Mệnh China std Hỏa Hải 火海
ThaiBinhlogo std Hồng Anh China std Tiểu Thủy Ngư 小水鱼 (鹰)
Gtv1 std Chim Sẻ Đi Nắng China std Thần Long 神龙

Kết quả

All-Kill Format
Không Được Khóc Gtv1 std 1
3
3
3
0
1
China std Ngốc Ngốc
Không Được Khóc Gtv1 std 0
3
2
3
1
3
China std Tiểu Hắc Mã
9x Công ThaiBinhlogo std 1
3
3
3
2
2
China std Tiểu Hắc Mã
9x Công ThaiBinhlogo std 0
3
3
3
2
0
China std Ngạnh Hán
9x Công ThaiBinhlogo std 0
3
2
3
1
3
China std Minh Nhật
Bêu Skyredlogo std 0
3
1
3
0
3
China std Minh Nhật
Mạnh Hào Gtv1 std 0
0
0
3
3
0
China std Minh Nhật
Hoàng CN Skyredlogo std 1
3
2
3
2
3
China std Minh Nhật
Yugi Skyredlogo std 0
3
1
3
2
3
China std Minh Nhật
hehe Skyredlogo std 1
3
2
3
2
3
China std Minh Nhật
Chipboy Gtv1 std 3
1
3
1
3
0
China std Minh Nhật
All-Kill Format
Chipboy Gtv1 std 2
3
3
3
1
1
China std Tiểu Mã
Chipboy Gtv1 std 2
3
3
3
0
1
China std Võ Lực
Chipboy Gtv1 std 1
3
3
3
2
2
China std Tiểu Hoa Ca
Chipboy Gtv1 std 3
3
0
1
2
0
China std Bất Liễu Tình
Chipboy Gtv1 std 2
3
1
3
2
3
China std Đổ Thánh
No1 Gtv1 std 2
3
2
3
1
3
China std Đổ Thánh
Truy Mệnh ThaiBinhlogo std 1
3
3
3
1
0
China std Đổ Thánh
Truy Mệnh ThaiBinhlogo std 2
3
0
3
1
3
China std Hỏa Hải
Hồng Anh ThaiBinhlogo std 3
2
2
1
3
3
China std Hỏa Hải
CSDN Gtv1 std 3
3
0
1
0
0
China std Hỏa Hải
CSDN Gtv1 stdChina std Tiểu Thủy Ngư


Các game thủ còn lại

Game thủ Việt Nam (01) Game thủ Trung Quốc (02)
China std Tiểu Thủy Ngư 小水鱼 (鹰)
Gtv1 std Chim Sẻ Đi Nắng China std Thần Long 神龙

Live Streams

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.