FANDOM


[e][h]AOE Online Lão Hữu Ký Cup Việt Nam - Lưu Bị Club 2017
2017 Lao Huu Ky
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
GameTV
VEC
Playonline.win
BiBiClub
Game Version:
Loại:
Online
Format:
Solo 3 nội dung
SE playoffs
Prize pool:
160,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2017-03-01
Ngày kết thúc:
2017-05-02
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
32

Giải đấu AOE Online Lão Hữu Ký Cup Việt Nam - Lưu Bị Club 2017 - Vòng bảng

Thời gian, địa điểm

1/3/2017 - 3/4/2017: BO5 mỗi thể loại, đánh online. Solo 3 thể loại theo thứ tự: solo Shang thuần tiễn, solo Random bản đồ biển (Islands), solo Assyrian.

Kết quả

Bảng A

Bảng A
1. China std Thần Long 2-0 6-0
2. China std Tiểu Vũ 1-1 5-4
3. Hn std Vanelove 1-2 3-6
4. Gtv1 std Không Được Khóc 0-2 1-5
Kết quả
01/03/2017 - 18:30 SGT
Vanelove Hn std 0
0
0
3
3
3
China std Thần Long
01/03/2017 - 21:00 SGT
Không Được Khóc Gtv1 std 0
0
1
3
3
3
China std Tiểu Vũ
13/03/2017 - 18:30 SGT
Thần Long China std 3
3
3
1
0
2
China std Tiểu Vũ
13/03/2017 - 21:00 SGT
Không Được Khóc Gtv1 std 1
3
1
3
2
3
Hn std Vanelove
23/03/2017 - 21:00 SGT
Vanelove Hn std 2
2
3
3
3
0
China std Tiểu Vũ

Bảng B

Bảng B
1. China std Tiểu Hoa Ca 3-0 8-1
2. ThaiBinhlogo std Hồng Anh 2-1 6-3
3. China std Tiểu Hắc Mã 1-2 3-6
4. Bibi std Beo 0-3 1-8
Kết quả
02/03/2017 - 18:30 SGT
Hồng Anh ThaiBinhlogo std 3
3
3
0
2
0
China std Tiểu Hắc Mã
02/03/2017 - 21:00 SGT
Beo Bibi std 0
2
2
3
3
3
China std Tiểu Hoa Ca
14/03/2017 - 18:30 SGT
Hồng Anh ThaiBinhlogo std 3
2
3
0
3
0
Bibi std Beo
14/03/2017 - 21:00 SGT
Tiểu Hoa Ca China std 3
3
3
1
2
0
China std Tiểu Hắc Mã
24/03/2017 - 18:30 SGT
Beo Bibi std 0
1
1
3
3
3
China std Tiểu Hắc Mã
24/03/2017 - 21:00 SGT
Hồng Anh ThaiBinhlogo std 3
0
2
1
3
3
China std Tiểu Hoa Ca

Bảng C

Bảng C
1. China std Lôi Lão Hổ 2-1 7-2
2. China std Đổ Thánh 2-1 6-3
3. Bibi std Tiểu Màn Thầu 2-1 5-4
4. Skyredlogo std Yugi 0-3 0-9
Kết quả
03/03/2017 - 18:30 SGT
Đổ Thánh China std 3
3
3
0
0
0
Skyredlogo std Yugi
03/03/2017 - 21:00 SGT
TMT Bibi std 0
0
1
3
3
3
China std Lôi Lão Hổ
15/03/2017 - 18:30 SGT
Đổ Thánh China std 2
3
3
3
0
1
China std Lôi Lão Hổ
15/03/2017 - 21:00 SGT
Yugi Skyredlogo std 0
0
0
3
3
3
Bibi std TMT
27/03/2017 - 18:30 SGT
Đổ Thánh China std 2
2
3
3
3
0
Bibi std TMT
27/03/2017 - 21:00 SGT
Yugi Skyredlogo std 0
0
2
3
3
3
China std Lôi Lão Hổ

Bảng D

Bảng D
1. China std Ngạnh Hán 2-1 7-2
2. China std Đại Trù 2-1 5-4
3. Hn std Hoàng Mai Nhi 1-2 3-6
4. ThaiBinhlogo std 9x Công 1-2 3-6
Kết quả
06/03/2017 - 18:30 SGT
HMN Hn std 0
1
1
3
3
3
China std Ngạnh Hán
06/03/2017 - 21:00 SGT
9x Công ThaiBinhlogo std 0
1
0
3
3
3
China std Đại Trù
16/03/2017 - 18:30 SGT
HMN Hn std 3
0
3
0
3
0
ThaiBinhlogo std 9x Công
16/03/2017 - 21:00 SGT
Đại Trù China std 2
2
0
3
3
3
China std Ngạnh Hán
28/03/2017 - 18:30 SGT
HMN Hn std 0
0
3
3
3
2
China std Đại Trù
28/03/2017 - 21:00 SGT
9x Công ThaiBinhlogo std 0
3
3
3
1
2
China std Ngạnh Hán

Bảng E

Bảng E
1. Gtv1 std Chim Sẻ Đi Nắng 3-0 9-0
2. Skyredlogo std hehe 1-2 4-5
3. China std Hỏa Hải 1-2 3-7
4. China std Tiểu Mã 1-2 2-6
Kết quả
07/03/2017 - 18:30 SGT
hehe Skyredlogo std 0
3
2
3
2
3
China std Tiểu Mã
07/03/2017 - 21:00 SGT
CSDN Gtv1 std 3
3
3
0
0
0
China std Hỏa Hải
17/03/2017 - 18:30 SGT
Hỏa Hải China std 3
0
3
0
3
2
China std Tiểu Mã
17/03/2017 - 21:00 SGT
CSDN Gtv1 std 3
3
3
0
0
0
Skyredlogo std hehe
29/03/2017 - 18:30 SGT
CSDN Gtv1 std 3
3
3
0
1
0
China std Tiểu Mã
29/03/2017 - 21:00 SGT
Hỏa Hải China std 2
1
1
3
3
3
Skyredlogo std hehe

Bảng F

Bảng F
1. China std Ngốc Ngốc 3-0 7-2
2. Hn std Cam Quýt 2-1 6-3
3. China std Bất Liễu Tình 1-2 5-4
4. Hn std Bêu 0-3 0-9
Kết quả
08/03/2017 - 18:30 SGT
Ngốc Ngốc China std 3
3
3
0
1
1
Hn std Bêu
08/03/2017 - 21:00 SGT
BLT China std 3
1
1
1
3
3
Hn std Quýt
20/03/2017 - 18:30 SGT
BLT China std 2
2
3
3
3
1
China std Ngốc Ngốc
20/03/2017 - 21:00 SGT
Quýt Hn std 3
3
3
0
0
0
Hn std Bêu
30/03/2017 - 18:30 SGT
BLT China std 3
3
3
0
2
0
Hn std Bêu
30/03/2017 - 21:00 SGT
Quýt Hn std 2
3
2
3
2
3
China std Ngốc Ngốc

Bảng G

Bảng G
1. China std Võ Lực 2-1 7-2
2. China std Chiến Tướng 2-1 5-4
3. Bibi std BiBi 1-2 4-5
4. Bibi std U98 1-2 2-7
Kết quả
09/03/2017 - 18:30 SGT
U98 Bibi std 1
2
1
3
3
3
China std Võ Lực
09/03/2017 - 21:00 SGT
BiBi Bibi std 1
3
0
3
0
3
China std Chiến Tướng
21/03/2017 - 18:30 SGT
Chiến Tướng China std 3
2
3
2
3
0
China std Võ Lực
21/03/2017 - 21:00 SGT
BiBi Bibi std 3
3
3
1
0
0
Bibi std U98
31/03/2017 - 18:30 SGT
U98 Bibi std 0
3
3
3
0
2
China std Chiến Tướng
31/03/2017 - 21:00 SGT
BiBi Bibi std 2
2
1
3
3
3
China std Võ Lực

Bảng H

Bảng H
1. China std Tiểu Thủy Ngư 3-0 8-1
2. China std Tiểu Tiểu Hiệp 1-2 4-5
3. ThaiBinhlogo std Truy Mệnh 1-2 3-6
4. ThaiBinhlogo std Gunny 1-2 3-6
Kết quả
10/03/2017 - 18:30 SGT
Gunny ThaiBinhlogo std 0
3
3
3
2
2
China std Tiểu Hiệp
10/03/2017 - 21:00 SGT
TTN China std 3
3
3
0
2
2
ThaiBinhlogo std Truy Mệnh
22/03/2017 - 18:30 SGT
Truy Mệnh ThaiBinhlogo std 3
3
0
0
0
3
ThaiBinhlogo std Gunny
22/03/2017 - 21:00 SGT
TTN China std 3
3
1
0
1
3
China std Tiểu Hiệp
03/04/2017 - 18:30 SGT
Truy Mệnh ThaiBinhlogo std 0
3
2
3
0
3
China std Tiểu Hiệp
03/04/2017 - 21:00 SGT
TTN China std 3
3
3
0
1
0
ThaiBinhlogo std Gunny

Live Streams

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.