FANDOM[e][h]Giải đấu AOE Pro Masters Championship 2015
2015 Pro Master
League Information
Đơn vị tổ chức:
Nhà tài trợ:
FMV media
Colosseum Gaming Center
FUN88
GearPlus
SSGroup
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Vòng bảng
Playoffs
Prize pool:
21,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2015-01-31
Ngày kết thúc:
2015-02-01
Những người chiến thắng
Gold Gtv1 std CSDN
SF Skyredlogo std hehe
SF Skyredlogo std Yugi
Players
Số lượng game thủ:
tbd

Giải đấu AOE Pro Masters 2015 - Nội dung Solo Assyrian diễn ra từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2015

  • Đơn vị tổ chức: Công ty cổ phần Truyền Thông GameTV.
  • Địa điểm thi đấu: Colosseum Gaming Center

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫10,000,000 Gtv1 std CSDN
Silver 2nd ₫5,000,000 Gtv1 std Hồng Anh
Bronze 3rd ₫3,000,000 Skyredlogo std hehe
Skyredlogo std Yugi

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI,
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion ( version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Assyrian

Thành phần tham dự

Game thủ được mời (4 clan)
Gtv1 std CSDN Skyredlogo std hehe Hn std HMN ThaiBinhlogo std TBL
Gtv1 std No1 Skyredlogo std Yugi Hn std Tutj ThaiBinhlogo std Vô Thường


Game thủ vượt qua vòng loại
Aoelogo std Lưu Hải Tú Skyredlogo std BiBi Aoelogo std Nguyễn Trọng Tín Aoelogo std Nguyễn Đình Anh
Aoelogo std Đinh Xuân Canh ThaiBinhlogo std Gunny Gtv1 std ChipBoy Gtv1 std Hồng Anh

Vòng loại

Thể thức: 16 bảng đấu thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 game thủ nhất nhì vào vòng playoffs. Xem chi tiết vòng loại tại AOE Pro Masters 2015/assy/Qualifiers

Chung kết

Vòng 1/16
31/01/2015 - 09:00 SGT
CSDN Gtv1 std 4 2 Skyredlogo std BiBi
No1 Gtv1 std 0 4 Aoelogo std ĐX Canh
HMN Hn std 3 4 Gtv1 std Hồng Anh
Tutj Hn std 1 4 ThaiBinhlogo std Gunny
hehe Skyredlogo std 4 1 Aoelogo std Lưu Hải Tú
Yugi Skyredlogo std 4 1 Aoelogo std NT Tín
TBL ThaiBinhlogo std 4 2 Aoelogo std NĐ Anh
Vô Thường ThaiBinhlogo std 0 4 Gtv1 std ChipBoy


Tứ kết (BO7)
Gtv1 std CSDN
4
01-02-2015 10:00 SGT
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Skyredlogo std hehe
4
1/2/2015 10:00 SGT
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
1/2/2015 10:00 SGT
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
ThaiBinhlogo std Gunny
2
ThaiBinhlogo std TBL
2
ThaiBinhlogo std TBL
1/2/2015 10:00 SGT
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Skyredlogo std Yugi
4
Bán kết (BO7)
Gtv1 std CSDN
4
2/1/2015 10:00 SGT
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Skyredlogo std hehe
0
1/2/2015 10:00 SGT
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Skyredlogo std Yugi
1
Chung kết (BO9)
Gtv1 std CSDN
4
1/2/2015 10:00 SGT
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30:00


View Games

Streams

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.