FANDOM[e][h]Giải đấu AOE Pro Masters 2017
2017 AOE Pro Masters
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Vòng bảng
DE Playoffs
Prize pool:
12,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2017-04-01
Ngày kết thúc:
2017-04-02
Những người chiến thắng
Copper Gtv1 std No1
Players
Số lượng game thủ:
55

Giải đấu AOE Pro Masters 2017 - Nội dung Solo Assyrians

  • Thời gian: 9h-16h ngày 01/04/2017 (vòng sơ loại), 9h-19h ngày 02/04/2017 (vòng Chung kết)
  • Địa điểm: Colosseum Gaming Center, Tầng 2, Khu B Chợ Hôm - Đức Viên, 72 Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Top 8 là đại diện Việt Nam tham dự giải đấu AOE Việt Trung 2017

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫5,000,000 ThaiBinhlogo std Hồng Anh
Silver 2nd ₫2,000,000 Gtv1 std Chim Sẻ Đi Nắng
Bronze 3rd ₫1,000,000 Hn std Cam Quýt
Copper 4th ₫1,000,000 Gtv1 std No1
5th-8th ₫500,000 Bibi std BiBi
Gtv1 std Chipboy
Hn std Hoàng Mai Nhi
Hn std Tutj
  • Vị trí 9-16: 200,000 VND

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI,
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Assyrians

Tham dự

Game thủ đặc cách (05)
Gtv1 std CSDN ThaiBinhlogo std Hồng Anh Hn std Tutj Skyredlogo std hehe Bibi std BiBi
Game thủ vượt qua vòng loại (11)
Gtv1 std Chipboy Aoelogo std Nguyễn Bá Tuấn Hn std Vanelove Aoelogo std Lưu Hải Tú Bibi std Tiểu Màn Thầu
Gtv1 std No1 Aoelogo std Nguyễn Đình Anh Hn std Tễu Aoe360 std Đinh Xuân Canh Hn std Hoàng Mai Nhi
Hn std Cam Quýt

Kết quả

Vòng loại

Xem chi tiết tại AOE Pro Masters 2017/assy/Qualifiers

Vòng chung kết

Thể thức DE playoffs

Vòng 1
Hn std Tễu
0
Bibi std BiBi
0
Gtv1 std CSDN
3
Hn std Tutj
3
Gtv1 std No1
3
Hn std HMN
3
Bibi std TMT
3
Skyredlogo std hehe
0
Hn std Quýt
3
TK nhánh thắng
Gtv1 std CSDN
1
Hn std Tutj
2
Gtv1 std No1
3
Hn std HMN
1
Bibi std TMT
1
Hn std Quýt
3
BK nhánh thắng
Gtv1 std No1
0
Hn std Quýt
3
CK nhánh thắng
Hn std Quýt
1
V1 nhánh thua
Hn std Tễu
0
Bibi std BiBi
3
Skyredlogo std hehe
3
V2 nhánh thua
Bibi std TMT
0
Bibi std BiBi
3
Hn std HMN
3
Hn std Tutj
3
Gtv1 std CSDN
3
Skyredlogo std hehe
1
V3 nhánh thua
Bibi std BiBi
3
Hn std HMN
0
Hn std Tutj
0
Gtv1 std CSDN
3
V4 nhánh thua
Gtv1 std No1
3
Bibi std BiBi
2
Gtv1 std CSDN
3
BK nhánh thua
Gtv1 std No1
1
Gtv1 std CSDN
3
CK nhánh thua
Hn std Quýt
0
Gtv1 std CSDN
3
Chung kết tổng
Gtv1 std CSDN
1

Live Streams

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.