FANDOM[e][h]Giải đấu AOE Pro Masters 2017
2017 AOE Pro Masters
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Vòng bảng
Playoffs
Prize pool:
12,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2017-03-11
Ngày kết thúc:
2017-03-12
Những người chiến thắng
Gold Gtv1 std CSDN
Copper Bibi std BiBi
Players
Số lượng game thủ:
49

Giải đấu AOE Pro Masters 2017 - Nội dung Solo Random

  • Thời gian: 9h-17h ngày 11/3/2017 (vòng sơ loại), 9h-19h ngày 12/3/2017 (vòng Chung kết)
  • Địa điểm: Colosseum Gaming Center, Tầng 2, Khu B Chợ Hôm - Đức Viên, 72 Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Top 8 là đại diện Việt Nam tham dự giải đấu AOE Việt Trung 2017

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫5,000,000 Gtv1 std Chim Sẻ Đi Nắng
Silver 2nd ₫2,000,000 ThaiBinhlogo std Hồng Anh
Bronze 3rd ₫1,000,000 Hn std Cam Quýt
Copper 4th ₫1,000,000 Bibi std BiBi
5th-8th ₫500,000 Hn std 
Hn std Tutj
Hn std Tễu
Hn std Vanelove
  • Vị trí 9-16: 200,000 VND

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI,
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Tham dự

Game thủ đặc cách (05)
Gtv1 std CSDN ThaiBinhlogo std Hồng Anh Hn std Cam Quýt Skyredlogo std hehe Bibi std BiBi
Game thủ vượt qua vòng loại (11)
Gtv1 std Chipboy ThaiBinhlogo std 9x Công Hn std Tutj Hn std KingKong Bibi std Tiểu Màn Thầu
Gtv1 std Không Được Khóc Aoelogo std Nguyễn Thành Luân Hn std Vanelove Hn std Tễu Hn std 
Hn std Xi Măng

Kết quả

Vòng loại

Xem chi tiết tại AOE Pro Masters 2017/random/Qualifiers

Vòng chung kết

Thể thức DE playoffs

Vòng 1
Bibi std BiBi
3
Hn std Tutj
3
Gtv1 std KĐK
0
Bibi std TMT
0
Hn std Tễu
0
Gtv1 std CSDN
3
Skyredlogo std hehe
0
Hn std 
3
Hn std Quýt
3
TK nhánh thắng
Bibi std BiBi
3
Hn std Tutj
1
Gtv1 std CSDN
3
Hn std 
1
Hn std Quýt
3
BK nhánh thắng
Bibi std BiBi
2
Gtv1 std CSDN
3
Hn std Quýt
1
CK nhánh thắng
Gtv1 std CSDN
3
V1 nhánh thua
Gtv1 std KĐK
3
Bibi std TMT
1
Hn std Tễu
3
Skyredlogo std hehe
0
V2 nhánh thua
Hn std 
3
Gtv1 std KĐK
2
Hn std Tễu
3
Hn std Tutj
3
V3 nhánh thua
Hn std 
3
Hn std Tễu
0
Hn std Tutj
3
V4 nhánh thua
Bibi std BiBi
3
Hn std 
0
Hn std Quýt
3
Hn std Tutj
1
BK nhánh thua
Bibi std BiBi
2
Hn std Quýt
3
CK nhánh thua
Chung kết tổng

Live Streams

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.