FANDOM[e][h]Giải đấu AOE Pro Masters 2017
2017 AOE Pro Masters
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Vòng bảng
DE Playoffs
Prize pool:
12,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2017-03-18
Ngày kết thúc:
2017-03-19
Những người chiến thắng
Gold Gtv1 std CSDN
Players
Số lượng game thủ:
61

Giải đấu AOE Pro Masters 2017 - Nội dung Solo Shang

  • Thời gian: 9h-15h ngày 18/3/2017 (vòng sơ loại), 9h-19h ngày 19/3/2017 (vòng Chung kết)
  • Địa điểm: Colosseum Gaming Center, Tầng 2, Khu B Chợ Hôm - Đức Viên, 72 Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Top 8 là đại diện Việt Nam tham dự giải đấu AOE Việt Trung 2017

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫5,000,000 Gtv1 std Chim Sẻ Đi Nắng
Silver 2nd ₫2,000,000 ThaiBinhlogo std Hồng Anh
Bronze 3rd ₫1,000,000 Gtv1 std Truy Mệnh
Copper 4th ₫1,000,000 Hn std Cam Quýt
5th-8th ₫500,000 Bibi std Tiểu Màn Thầu
Gtv1 std Chipboy
Skyredlogo std Hoàng CN
Gtv1 std No1
  • Vị trí 9-16: 200,000 VND

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI,
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Tham dự

Game thủ đặc cách (05)
Gtv1 std CSDN ThaiBinhlogo std Hồng Anh Hn std Hoàng Mai Nhi Skyredlogo std Yugi Bibi std BiBi
Game thủ vượt qua vòng loại (11)
Gtv1 std Chipboy Gtv1 std Truy Mệnh Hn std Vanelove Skyredlogo std Hoàng CN Bibi std Tiểu Màn Thầu
Gtv1 std Không Được Khóc Aoelogo std Tạ Anh Dũng Hn std Tễu Aoelogo std Trần Minh Đức Hn std 
Gtv1 std No1

Kết quả

Vòng loại

Xem chi tiết tại AOE Pro Masters 2017/shang/Qualifiers

Vòng chung kết

Thể thức DE playoffs

Vòng 1
Bibi std BiBi
0
Gtv1 std CSDN
3
Gtv1 std No1
3
Hn std Tễu
3
Hn std 
1
Hn std Quýt
3
Gtv1 std KĐK
2
Bibi std TMT
w
Skyredlogo std Yugi
Hn std HMN
1
TK nhánh thắng
Gtv1 std CSDN
3
Gtv1 std No1
0
Hn std Tễu
1
Hn std Quýt
3
Bibi std TMT
0
BK nhánh thắng
Gtv1 std CSDN
3
Hn std Quýt
0
CK nhánh thắng
Gtv1 std CSDN
3
V1 nhánh thua
Bibi std BiBi
0
Hn std 
3
Gtv1 std KĐK
0
Skyredlogo std Yugi
Hn std HMN
w
V2 nhánh thua
Bibi std TMT
3
Hn std Tễu
1
Gtv1 std No1
3
Hn std 
0
Hn std HMN
0
V3 nhánh thua
Bibi std TMT
3
Gtv1 std No1
0
V4 nhánh thua
Bibi std TMT
0
Hn std Quýt
3
BK nhánh thua
Hn std Quýt
0
CK nhánh thua
Chung kết tổng
Gtv1 std CSDN
5

Live Streams

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.