[e][h]AOE Hàng Châu 2016
2016 hangzhou.png
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Nhà tài trợ:
Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
China China
Format:
Vòng loại
SE playoffs
Prize pool:
720,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2016-05-07
Ngày kết thúc:
2016-05-13
Players
Số lượng game thủ:
50

Sau khi kết thúc giải đấu AOE Việt Trung 2015, bà Vũ Thanh Thanh, đại diện Hiệp Hội La Mã đã có lời mời chính thức tới Cộng đồng AOE Việt Nam tham dự giải đấu AOE Hàng Châu 2016. Giải đấu diễn ra từ ngày 7/5/2016 đến ngày 13/5/2016 tại Hàng Châu, Trung Quốc với 7 nội dung thi đấu và trị giá giải thưởng là 21 vạn Nhân dân tệ (khoảng 720 triệu đồng)

Thời gian, địa điểm

  • Vòng loại Trung Quốc: tháng 1 - tháng 3 năm 2016
  • Việt Nam luyện tập: từ 19/3/2016 đến 30/4/2016
  • Vòng chung kết: từ ngày 07 đến ngày 13 tháng 5 năm 2016 tại Tầng 6, Khách sạn Quốc tế Vạn Hoa, 60 đường Đông Hương Tích Tự, khu Hạ Thành, thành phố Hàng Châu, Trung Quốc

Kết quả thi đấu

(Giải thưởng mỗi nội dung là 3 vạn NDT: 1st - 10000 tệ; 2nd - 6000 tệ; 3rd - 4500 tệ; 4th - 3000 tệ; 5th - 2200 tệ; 6th - 1800 tệ; 7th - 1500 tệ; 8th - 1000 tệ)

Nội dung #P Gold.png Silver.png Bronze.png Copper.png
Solo Shang thuần tiễn 32China std.png 16Vn std.png China std.png Tiểu Thủy Ngư China std.png Thần Long China std.png Ngạnh Hán Vn std.png Chim Sẻ Đi Nắng
2vs2 Shang thuần tiễn 32China std.png 16Vn std.png China std.png Thần Long
China std.png Sơ Luyến
Vn std.png Chim Sẻ Đi Nắng
Vn std.png Hồng Anh
China std.png Bất Liễu Tình
China std.png Minh Nhật
China std.png TBD
China std.png TBD
3vs3 Shang thuần tiễn 33China std.png 15Vn std.png China std.png Thần Long
China std.png Tiểu Thủy Ngư
China std.png Đổ Thánh
Vn std.png Chim Sẻ Đi Nắng
Vn std.png Hồng Anh
Vn std.png BiBi
China std.png Tiểu Tiểu Hiệp
China std.png Đại Trù
China std.png Võ Lực
China std.png Ngốc Ngốc
China std.png Tiểu Mã
China std.png Tiểu Vũ
Solo Random 32China std.png 16Vn std.png Vn std.png Chim Sẻ Đi Nắng
Vn std.png Hồng Anh
Vn std.png BiBi
Vn std.png TBD
2vs2 Random 32China std.png 16Vn std.png Vn std.png Gunny
Vn std.png Hồng Anh
Vn std.png Tiểu Bạch Long
Vn std.png Vô Thường
Vn std.png Chim Sẻ Đi Nắng
Vn std.png No1
Vn std.png BiBi
Vn std.png hehe
Solo Assyrian 32China std.png 16Vn std.png Vn std.png Chim Sẻ Đi Nắng Vn std.png Hồng Anh China std.png Lôi Lão Hổ China std.png Tiểu Hoa Ca
3vs3 Random Deathmatch 33China std.png 15Vn std.png China std.png Tiểu Toan Thái
China std.png Tiểu Thủy Ngư
China std.png Đổ Thánh
Vn std.png Chim Sẻ Đi Nắng
Vn std.png No1
Vn std.png BiBi
China std.png Sơ Luyến
China std.png Nhãn Tử
China std.png Bất Liễu Tình
China std.png Mỹ Tịch
China std.png Tiểu Hoa Ca
China std.png Tam Phong

Lịch trình xem chi tiết tại AOE Trung Việt 2016/Lịch Trình

Thành phần tham dự

Game thủ Trung Quốc (34)
China std.png Thần Long 神龙 China std.png Sơ Luyến 初恋 China std.png Tiểu Thủy Ngư 小水鱼 (鹰) China std.png Bất Liễu Tình 不了情
China std.png Đổ Thánh 赌圣 China std.png Nhãn Tử 眼仔 China std.png Lôi Lão Hổ 雷老虎 China std.png Mỹ Tịch 美夕
China std.png Ngốc Ngốc 呆呆 China std.png Chiến Tướng 战将 China std.png Tiểu Tiểu Hiệp 小小侠 China std.png Tiểu Hoa Ca 小华哥
China std.png Tiểu Hắc Mã 小黑马 China std.png Đại Trù 大厨 China std.png Hỏa Hải 火海 China std.png Minh Nhật 明日
China std.png Tiểu Vũ 小小雨 China std.png Tiểu Mã 小小马 China std.png Tiểu Toan Thái 小酸菜 China std.png Võ Lực 武力征服
China std.png Ngạnh Hán 硬汉 China std.png Bân Bân 彬彬 China std.png Hồng Ma 红魔 China std.png Khả Nhạc Muội Muội (Cocacola) 协会可乐妹妹
China std.png Siêu Cấp Thủ Cảm 超级手感 China std.png Long Nha Cơ Trí 龙牙-机智 China std.png Tiểu Phế 小废 China std.png Tam Phong 三疯
China std.png Kích Tình ACE 激情ACE China std.png Tịch Tử Trư 靓仔猪 China std.png Binh Như Triều Thủy 兵如潮水 China std.png Băng Nhi 冰儿
China std.png Tịnh Sơn China std.png Ngư Ca


Game thủ Việt Nam (16)
Gtv1 std.png CSDN Skyredlogo std.png BiBi ThaiBinhlogo std.png Hồng Anh Hn std.png Vanelove
Gtv1 std.png No1 Skyredlogo std.png Yugi ThaiBinhlogo std.png Vô Thường Hn std.png Cam Quýt
Gtv1 std.png Chipboy Skyredlogo std.png meomeo ThaiBinhlogo std.png Gunny Hn std.png Tutj
Gtv1 std.png Truy Mệnh Skyredlogo std.png hehe ThaiBinhlogo std.png TBL Hn std.png HMN

Nguồn

Việt Nam luyện tập

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.