FANDOM
[e][h]AOE Hàng Châu 2016
2016 hangzhou
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Nhà tài trợ:
Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Quần chiến
Prize pool:
100,000,000 VND
Ngày diễn ra:
2016-05-10
Những người chiến thắng
Silver Vn std TBL+VT
Bronze Vn std CSDN+No1
Players
Số lượng game thủ:
48

Giải đấu AOE Trung Việt - Hàng Châu 2016, nội dung 2vs2 Random

  • Thi đấu từ 12h00 đến 18h00 ngày 10/5/2016

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold 1st ₫34,300,000 ¥ 10,000 Vn std Gunny+Hồng Anh
Silver 2nd ₫20,600,000 ¥ 6,000 Vn std Tiểu Bạch Long+Vô Thường
Bronze 3rd ₫15,400,000 ¥ 4,500 Vn std CSDN+No1
Copper 4th ₫10,300,000 ¥ 3,000 Vn std BiBi+hehe
5th ₫7,500,000 ¥ 2,200 Vn std Chipboy+Truy Mệnh
6th ₫6,200,000 ¥ 1,800 Vn std HMN+Tutj
7th ₫5,100,000 ¥ 1,500 Vn std Vanelove+Quýt
8th ₫3,400,000 ¥ 1,000 China std Mỹ Tịch+Tiểu Hoa Ca

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 2vs2
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Tham dự

Game thủ Trung Quốc (16 cặp)
China std Ngốc Ngốc+Shenlong China std TTN+Đổ Thánh China std Tiểu Tiểu Hiệp+Đại Trù China std Nhãn Tử+Sơ Luyến
China std Băng Nhi+Võ Lực China std Chiến Tướng+Thủ Cảm China std Mỹ Tịch+Tiểu Hoa Ca China std Hồng Ma+ACE
China std Hỏa Hải+Ngạnh Hán China std Tiểu Hắc Mã+Cơ Trí China std Khả Nhạc+Tiểu Toan Thái China std Tiểu Phế+Bân Bân
China std Tiểu Mã+Tiểu Vũ China std BNTT+Tam Phong China std Bất Liễu Tình+Minh Nhật China std Lôi Lão Hổ+Tịnh Tử Trư


Game thủ Việt Nam (8 cặp)
Vn std CSDN+No1 Vn std Hồng Anh+Gunny Vn std Vanelove+Quýt Vn std BiBi+hehe
Vn std Chipboy+Truy Mệnh Vn std TBL+Vô Thường Vn std Tutj+HMN Vn std Yugi+meomeo

Playoffs

Quần Chiến

Vòng chung kết - Thứ hạng 1-2-3
10/05/2016 - 16:00 SGT
Hồng Anh+Gunny Vn std 3 0 Vn std TBL+Vô Thường
CSDN+No1 Vn std 1 3 Vn std TBL+Vô Thường
CSDN+No1 Vn std 2 3 Vn std Hồng Anh+Gunny


Thứ hạng 4-5-6
10/05/2016 - 16:00 SGT
BiBi+hehe Vn std 2 3 Vn std HMN+Tutj
BiBi+hehe Vn std 3 1 Vn std Chipboy+Truy Mệnh
HMN+Tutj Vn std 1 3 Vn std Chipboy+Truy Mệnh

Tường thuật

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.