FANDOM
[e][h]AOE Hàng Châu 2016
2016 hangzhou
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Nhà tài trợ:
Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
100,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2016-05-10
Ngày kết thúc:
2016-05-12
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
48

Giải đấu AOE Trung Việt - Hàng Châu 2016, nội dung 2vs2 Shang

  • 19h00-24h00 ngày 10/5/2016: Vòng 1,2,3
  • 13h00-15h00 ngày 12/5/2016: Vòng quần chiến

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold 1st ₫34,300,000 ¥ 10,000 China std Shenlong+Sơ Luyến
Silver 2nd ₫20,600,000 ¥ 6,000 Vn std CSDN+Hồng Anh
Bronze 3rd ₫15,400,000 ¥ 4,500 China std BLT+Minh Nhật
Copper 4th ₫10,300,000 ¥ 3,000 China std TBD+TBD
5th ₫7,500,000 ¥ 2,200 China std TBD+TBD
6th ₫6,200,000 ¥ 1,800 China std TBD+TBD
7th ₫5,100,000 ¥ 1,500 China std TBD+TBD
8th ₫3,400,000 ¥ 1,000 China std TBD+TBD

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 2vs2
Map size: HUGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Tham dự

Game thủ Trung Quốc (16 cặp)
China std TBD+TBD China std TBD+TBD China std TBD+TBD China std TBD+TBD
China std TBD+TBD China std TBD+TBD China std TBD+TBD China std TBD+TBD
China std TBD+TBD China std TBD+TBD China std TBD+TBD China std TBD+TBD
China std TBD+TBD China std TBD+TBD China std TBD+TBD China std TBD+TBD


Game thủ Việt Nam (8 cặp)
Vn std CSDN+Hồng Anh Vn std BiBi+Yugi Vn std HMN+Quýt Vn std Vanelove+Tutj
Vn std Gunny+No1 Vn std TBL+Vô Thường Vn std Truy Mệnh+Chipboy Vn std meomeo+hehe

Kết quả

Playoffs

Quần Chiến

Vòng chung kết - Thứ hạng 1-2-3
12/05/2016 - 13:00 SGT
Shenlong+Sơ Luyến China std 3 0 China std BTL+Minh Nhật
CSDN+Hồng Anh Vn std 3 0 China std BTL+Minh Nhật
CSDN+Hồng Anh Vn std 0 3 China std Shenlong+Sơ Luyến


Thứ hạng 4-5-6
12/05/2016 - 21:00 SGT
TBD+TBD China std 0 0 China std TBD+TBD
TBD+TBD China std 0 0 China std TBD+TBD
TBD+TBD China std 0 0 China std TBD+TBD
Thứ hạng 7-8
12/05/2016 - 21:00 SGT
hehe+meomeo Vn std 0 3 China std Tiểu Mã+Tiểu Vũ
ACE+Hồng Ma China std 0 3 China std Võ Lực+Đại Trù
Đổ Thánh+TTN China std 3 1 China std Ngạnh Hán+Hỏa Hải

Tường thuật

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.