[e][h]AOE Hàng Châu 2016
2016 hangzhou.png
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Nhà tài trợ:
Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
China China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
100,000,000 VND
Ngày diễn ra:
2016-05-11
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
48

Giải đấu AOE Trung Việt - Hàng Châu 2016, nội dung 3vs3 Shang

  • 20h00-24h00 ngày 11/5/2016

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold.png 1st ₫34,300,000 ¥ 10,000 China std.png Shenlong+TTN+Đổ Thánh
Silver.png 2nd ₫20,600,000 ¥ 6,000 Vn std.png CSDN+BiBi+Hồng Anh
Bronze.png 3rd ₫15,400,000 ¥ 4,500 China std.png TTH+Đại Trù+Võ Lực
Copper.png 4th ₫10,300,000 ¥ 3,000 China std.png Ngốc Ngốc+Tiểu Mã+Tiểu Vũ
5th ₫7,500,000 ¥ 2,200 China std.png BLT+Minh Nhật+Hắc Mã
6th ₫6,200,000 ¥ 1,800 China std.png Mỹ Tịch+Hoa Ca+Băng Nhi
7th ₫5,100,000 ¥ 1,500 China std.png Ngạnh Hán+Hỏa Hải+Chiến Tướng
8th ₫3,400,000 ¥ 1,000 China std.png Hồng Ma+ACE+BNTT

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 3vs3
Map size: GIGANTIC
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Tham dự

5 team AOE Việt Nam, 11 team AOE Trung Quốc

Kết quả

Thể thức: SE Playoffs

Vòng 1 (BO5)
11/05/2016 - 20:00 SGT
Quýt+Tutj+HMN Vn std.png 0 3 China std.png Shenlong+TTN+Đổ Thánh
No1+TBL+Gunny Vn std.png 0 3 China std.png TTH+Đại Trù+Võ Lực
Yugi+hehe+Truy Mệnh Vn std.png 0 3 China std.png Hồng Ma+ACE+BNTT
Chipboy+Vô Thường+Vanelove Vn std.png 0 3 China std.png Mỹ Tịch+Hoa Ca+Băng Nhi
BiBi+Hồng Anh+CSDN Vn std.png 3 1 China std.png Khả Nhạc+Tiểu Toan Thái+Tịnh Sơn
Chiến Tướng+Ngạnh Hán+Hỏa Hải China std.png 3 1 China std.png Tịnh Tử Trư+Tiểu Phế+Thủ Cảm
Bân Bân+Cơ Trí+Tam Phong China std.png 0 3 China std.png Ngốc Ngốc+Tiểu Vũ+Tiểu Mã
BLT+Minh Nhật+Hắc Mã China std.png 3 0 China std.png Nhãn Tử+Sơ Luyến+Lão Hổ


Tứ kết (BO5)
11/05/2016 - 21:00 SGT
CSDN+BiBi+Hồng Anh Vn std.png 3 1 China std.png Ngạnh Hán+Hỏa Hải+Chiến Tướng
Ngốc Ngốc+Tiểu Mã+Tiểu Vũ China std.png 3 2 China std.png Mỹ Tịch+Hoa Ca+Băng Nhi
Hồng Ma+ACE+BNTT China std.png 1 3 China std.png TTH+Đại Trù+Võ Lực
Shenlong+TTN+Đổ Thánh China std.png 3 0 China std.png BLT+Minh Nhật+Hắc Mã


Bán kết (BO5)
11/05/2016 - 22:00 SGT
CSDN+BiBi+Hồng Anh Vn std.png 3 2 China std.png Ngốc Ngốc+Tiểu Mã+Tiểu Vũ
Shenlong+TTN+Đổ Thánh China std.png 3 0 China std.png TTH+Đại Trù+Võ Lực


Chung kết
13/05/2016 - 00:10 SGT
CSDN+BiBi+Hồng Anh Vn std.png 1 4 China std.png Shenlong+TTN+Đổ Thánh


Tranh 3-4
13/05/2016 - 00:10 SGT
Ngốc Ngốc+Tiểu Mã+Tiểu Vũ China std.png 2 3 China std.png TTH+Đại Trù+Võ Lực


Tranh 5-6-7-8
12/05/2016 - 22:00 SGT
Mỹ Tịch+Hoa Ca+Băng Nhi China std.png 3 1 China std.png Hồng Ma+ACE+BNTT
Ngạnh Hán+Hỏa Hải+Chiến Tướng China std.png 1 3 China std.png BLT+Minh Nhật+Hắc Mã
Mỹ Tịch+Hoa Ca+Băng Nhi China std.png 2 3 China std.png BLT+Minh Nhật+Hắc Mã
Ngạnh Hán+Hỏa Hải+Chiến Tướng China std.png 3 2 China std.png Hồng Ma+ACE+BNTT

Tường thuật

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.