FANDOM
[e][h]AOE Hàng Châu 2016
2016 hangzhou
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Nhà tài trợ:
Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
Vòng loại
SE playoffs
Prize pool:
720,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2016-05-07
Ngày kết thúc:
2016-05-13
Players
Số lượng game thủ:
48

Dự kiến của Ban tổ chức

 • Tối ngày 7 tháng 5 khai mạc giải đấu ,liên hoan khai mạc.
 • Ngày 8/5: buổi sáng các game thủ nghỉ ngơi, buổi chiều từ 13h thi đấu đến đêm nội dung Solo ShangSolo Assyrian.
 • Ngày 9/5: buổi sáng các game thủ nghỉ ngơi, buổi chiều 13h thi đấu đến đêm nội dung 22 ShangSolo Random.
 • Ngày 10/5: buổi sáng các game thủ nghỉ ngơi, buổi chiều từ 13h thi đấu đến đêm nội dung 33 Shang22 Random.
 • Ngày 11/5: buổi sáng các game thủ nghỉ ngơi, buổi chiều từ 13h đến thi đấu đến đêm nội dung 33 Deathmatch và thi đấu nhất nhì ba tất cả các hạng mục thi đấu.
 • Ngày 12/5: buổi sáng các game thủ nghỉ ngơi, buổi chiều tham gia lễ bế mạc, trao giải thưởng.
 • Ngày 13/5: Tiễn các đoàn về nước

Lịch thi đấu và kết quả chi tiết

Ngày 6/5/2016

 • Đoàn Việt Nam sang tới Trung Quốc

Ngày 7/5/2016

 • Sáng: đoàn Việt Nam thăm quan Hàng Châu
 • Tối: Khai mạc giải đấu
 • Bốc thăm chia cặp vòng 1 của 3 nội dung Solo: Solo Shang, Solo AssyrianSolo Random
 • Showmatch
Thể Thức Việt Nam Vn std VS China std Trung Quốc Video
3vs3 Shang Chimsedinang, Hồng Anh, Hoàng Mai Nhi 0-3 Shenlong, Tiểu Thủy Ngư, Đổ Thánh [1]

Ngày 8/5/2016

Vòng 2
08/05/2016 - 14:30 SGT
Yugi Vn std 0 3 China std TTN
Hồng Anh Vn std 3 2 China std Thủ Cảm
hehe Vn std 0 3 China std Tiểu Vũ
CSDN Vn std 3 2 China std Nhãn Tử
HMN Vn std 1 3 China std Minh Nhật
Đại Trù China std 3 1 China std Băng Nhi
Shenlong China std 3 0 China std Bất Liễu Tình
Tiểu Mã China std 3 0 China std Ngốc Ngốc
Võ Lực China std 1 3 China std Sơ Luyến
Mỹ Tịch China std 0 3 China std Ngạnh Hán
Lôi Lão Hổ China std 1 3 China std Đổ Thánh
BNTT China std 0 3 China std Hỏa Hải


Vòng 3
08/05/2016 - 16:00 SGT
CSDN Vn std 3 0 China std Đại Trù
Hồng Anh Vn std 3 2 China std Minh Nhật
Sơ Luyến China std 3 2 China std Đổ Thánh
Tiểu Mã China std 2 3 China std Ngạnh Hán
Hỏa Hải China std 0 3 China std Shenlong
Tiểu Vũ China std 0 3 China std TTN


Vòng 4
08/05/2016 - 19:30 SGT
Hồng Anh Vn std 1 3 China std Shenlong
CSDN Vn std 1 3 China std TTN
Sơ Luyến China std 2 3 China std Ngạnh Hán
 • Vòng Quần chiến
Vòng chung kết thứ hạng 1-2-3 (BO7)
08/05/2016 - 21:00 SGT
Shenlong China std 2 4 China std TTN
TTN China std 4 1 China std Ngạnh Hán
Shenlong China std 0 0 China std Ngạnh Hán


Thứ hạng 4-5-6 (BO7)
08/05/2016 - 21:00 SGT
Hồng Anh Vn std 1 3 Vn std CSDN
Hồng Anh Vn std 3 1 China std Sơ Luyến
CSDN Vn std 3 0 China std Sơ Luyến
Thứ hạng 7,8 (BO5)
08/05/2016 - 19:30 SGT
Minh Nhật China std 2 3 China std Đại Trù
Hỏa Hải China std 3 2 China std Tiểu Vũ
Tiểu Mã China std 3 0 China std Đổ Thánh
Tiểu Mã China std 2 3 China std Đại Trù
Đại Trù China std 2 3 China std Hỏa Hải
TBD China std 0 0 China std Hỏa Hải

Ngày 9/5/2016

 • 13h00-17h00: Thi đấu nội dung Solo Assyrian, từ 21h00-24h00 Quần chiến
Vòng 2
09/05/2016 - 13:30 SGT
CSDN Vn std 3 0 China std Đổ Thánh
Vanelove Vn std 3 0 China std Võ Lực
hehe Vn std 1 3 China std Mỹ Tịch
Tutj Vn std 0 3 China std Chiến Tướng
Yugi Vn std 3 0 China std Tiểu Toan Thái
BiBi China std 2 3 China std Hỏa Hải
Hồng Anh Vn std 3 1 China std Nhãn Tử
Tịnh Tử Trư China std 3 2 China std Sơ Luyến
Tiểu Vũ China std 0 3 China std Shenlong
Tiểu Tiểu Hiệp China std 3 1 China std Tiểu Mã
Tiểu Hòa Ca Vn std 3 0 China std Minh Nhật
Tiểu Thủy Ngư China std 1 3 China std Lôi Lão Hổ


Vòng 3
09/05/2016 - 15:00 SGT
CSDN Vn std 3 0 China std Tịnh Tử Trư
Yugi Vn std 2 3 China std Hỏa Hải
Vanelove Vn std 2 3 China std Lôi Lão Hổ
Hồng Anh Vn std 3 1 China std Shenlong
Chiến Tướng China std 2 3 China std Mỹ Tịch
Tiểu Tiểu Hiệp China std 1 3 China std Tiểu Hoa Ca


Vòng 4
09/05/2016 - 17:00 SGT
Hồng Anh Vn std 3 0 China std Tiểu Hoa ca
CSDN Vn std 3 0 China std Hỏa Hải
Mỹ Tịch China std 2 3 China std Lôi Lão Hổ
Quần chiến
Vòng chung kết, thứ hạng 1-2-3 (BO5)
09/05/2016 - 21:00 SGT
CSDN Vn std 3 1 Vn std Hồng Anh
Hồng Anh Vn std 3 0 China std Lôi Lão Hổ
Lôi Lão Hổ China std 2 3 Vn std CSDN


Thứ hạng 4-5-6 (BO5)
09/05/2016 - 21:00 SGT
Mỹ Tịch China std 1 3 China std Tiểu Hoa Ca
Mỹ Tịch China std 3 1 China std Hỏa Hải
Tiểu Hoa Ca China std 1 3 China std Hỏa Hải
Thứ hạng 7-8 (BO5)
09/05/2016 - 19:00 SGT
Vanelove China std 0 3 China std Shenlong
Yugi Vn std 3 1 China std Tịnh Tử Trư
Chiến Tướng China std 3 0 China std Tiểu Tiểu Hiệp
Yugi Vn std 0 3 China std Shenlong
Chiến Tướng China std 2 3 Vn std Yugi
Chiến Tướng China std 0 3 China std Shenlong
 • 18h00-21h00: Thi đấu vòng 1, vòng 2 nội dung Solo Random

Ngày 10/5/2016

Quần Chiến

Vòng chung kết - Thứ hạng 1-2-3
10/05/2016 - 16:00 SGT
Hồng Anh+Gunny Vn std 3 0 Vn std TBL+Vô Thường
CSDN+No1 Vn std 1 3 Vn std TBL+Vô Thường
CSDN+No1 Vn std 2 3 Vn std Hồng Anh+Gunny
Thứ hạng 4-5-6
10/05/2016 - 16:00 SGT
BiBi+hehe Vn std 2 3 Vn std HMN+Tutj
BiBi+hehe Vn std 3 1 Vn std Chipboy+Truy Mệnh
HMN+Tutj Vn std 1 3 Vn std Chipboy+Truy Mệnh
 • 19h00-24h00: Thi đấu vòng 1,2,3 nội dung 2vs2 Shang

Ngày 11/5/2016

 • 12h00-19h00: Thi đấu đến hết vòng bán kết nội dung 3vs3 Deathmatch
Vòng 1
11/05/2016 - 12:00 SGT
Quýt+Chipboy+HMN Vn std 3 0 China std Hắc Mã+Cơ Trí+Tịnh Sơn
Truy Mệnh+TBL+Gunny Vn std 0 3 China std BLT+Sơ Luyến+Nhãn Tử
Yugi+Hồng Anh+Vô Thường Vn std 0 3 China std TTN+Toan Thái+Đổ Thánh
CSDN+BiBi+No1 Vn std 3 0 China std Ngạnh Hán+Hỏa Hải+Chiến Tướng
meomeo+hehe+Vanelove Vn std 3 2 China std ACE+BNTT+Khải Khải
Tịnh Tử Trư+Tiểu Phế+Thủ Cảm China std 2 3 China std Ngốc Ngốc+Hồng Ma+Khả Nhạc
Mỹ Tịch+Hoa Ca+Tam Phong China std 3 0 China std Lão Hổ+Bân Bân+Tiểu Mã
Tiểu Tiểu Hiệp+Võ Lực+Đại Trù China std 0 3 China std Shenlong+Tiểu Vũ+Ngư Ca


Tứ kết
11/05/2016 - 14:00 SGT
Quýt+Chipboy+HMN Vn std 0 3 China std TTN+Toan Thái+Đổ Thánh
CSDN+BiBi+No1 Vn std 3 2 China std Ngốc Ngốc+Hồng Ma+Khả Nhạc
meomeo+hehe+Vanelove Vn std 1 3 China std Mỹ Tịch+Hoa Ca+Tam Phong
BLT+Sơ Luyến+Nhãn Tử China std 3 1 China std Shenlong+Tiểu Vũ+Ngư Ca


Bán kết
11/05/2016 - 16:00 SGT
CSDN+BiBi+No1 Vn std 3 1 China std BLT+Sơ Luyến+Nhãn Tử
TTN+Toan Thái+Đổ Thánh China std 3 1 China std Mỹ Tịch+Hoa Ca+Tam Phong


Vòng 1
11/05/2016 - 20:00 SGT
Quýt+Tutj+HMN Vn std 0 3 China std Shenlong+TTN+Đổ Thánh
No1+TBL+Gunny Vn std 0 3 China std TTH+Đại Trù+Võ Lực
Yugi+hehe+Truy Mệnh Vn std 0 3 China std Hồng Ma+ACE+BNTT
Chipboy+Vô Thường+Vanelove Vn std 0 3 China std Mỹ Tịch+Hoa Ca+Băng Nhi
BiBi+Hồng Anh+CSDN Vn std 3 1 China std Khả Nhạc+Tiểu Toan Thái+Tịnh Sơn
Chiến Tướng+Ngạnh Hán+Hỏa Hải China std 3 1 China std Tịnh Tử Trư+Tiểu Phế+Thủ Cảm
Bân Bân+Cơ Trí+Tam Phong China std 0 3 China std Ngốc Ngốc+Tiểu Vũ+Tiểu Mã
BLT+Minh Nhật+Hắc Mã China std 3 0 China std Nhãn Tử+Sơ Luyến+Lão Hổ


Tứ kết
11/05/2016 - 21:00 SGT
CSDN+BiBi+Hồng Anh Vn std 3 1 China std Ngạnh Hán+Hỏa Hải+Chiến Tướng
Ngốc Ngốc+Tiểu Mã+Tiểu Vũ China std 3 0 China std Mỹ Tịch+Hoa Ca+Băng Nhi
Hồng Ma+ACE+BNTT China std 0 3 China std TTH+Đại Trù+Võ Lực
Shenlong+TTN+Đổ Thánh China std 3 0 China std BLT+Minh Nhật+Hắc Mã


Bán kết
11/05/2016 - 22:00 SGT
CSDN+BiBi+Hồng Anh Vn std 3 2 China std Ngốc Ngốc+Tiểu Mã+Tiểu Vũ
Shenlong+TTN+Đổ Thánh China std 3 0 China std BLT+Minh Nhật+Hắc Mã


Chung kết
13/05/2016 - 00:10 SGT
CSDN+BiBi+Hồng Anh Vn std 1 4 China std Shenlong+TTN+Đổ Thánh

Ngày 12/5/2016

 • 13h00-15h00: Thi đấu chung kết nội dung 2vs2 Shang
Vòng chung kết - Thứ hạng 1-2-3
12/05/2016 - 13:00 SGT
Shenlong+Sơ Luyến China std 3 0 China std BTL+Minh Nhật
CSDN+Hồng Anh Vn std 3 0 China std BTL+Minh Nhật
CSDN+Hồng Anh Vn std 0 3 China std Shenlong+Sơ Luyến
Chung kết
12/05/2016 - 15:00 SGT
CSDN+BiBi+No1 Vn std 1 4 China std TTN+Toan Thái+Đổ Thánh
Tranh 3-4
12/05/2016 - 15:00 SGT
Mỹ Tịch+Hoa Ca+Tam Phong China std 0 0 China std BLT+Sơ Luyến+Nhãn Tử
 • 12h00-13h00: Thi đấu vòng 3; 17h00-18h00: Thi đấu vòng 4 nội dung Solo Random (vòng quần chiến sẽ tổ chức sau)
Vòng 3
12/05/2016 - 12:00 SGT
hehe Vn std 2 3 Vn std Hồng Anh
Vô Thường Vn std 0 3 Vn std BiBi
meomeo Vn std 2 3 Vn std Vanelove
Chipboy Vn std 3 2 Vn std Yugi
TBL Vn std 3 2 Vn std Gunny
Cam Quýt Vn std 0 3 Vn std CSDN


Vòng 4
12/05/2016 - 18:00 SGT
Chipboy Vn std 0 3 Vn std Hồng Anh
TBL Vn std 2 3 Vn std CSDN
BiBi Vn std 3 0 Vn std Vanelove
 • 19h00: Liên hoan, trao giải, bế mạc.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.