FANDOM
[e][h]AOE Hàng Châu 2016
2016 hangzhou
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Nhà tài trợ:
Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
100,000,000 VND
Ngày diễn ra:
2016-05-09
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
48

Giải đấu AOE Trung Việt - Hàng Châu 2016, nội dung Solo Assyrian

  • Thi đấu từ 12h - 24h ngày 9/5/2016

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold 1st ₫34,300,000 ¥ 10,000 Vn std CSDN
Silver 2nd ₫20,600,000 ¥ 6,000 Vn std Hồng Anh
Bronze 3rd ₫15,400,000 ¥ 4,500 China std Lôi Lão Hổ
Copper 4th ₫10,300,000 ¥ 3,000 China std Tiểu Hoa Ca
5th ₫7,500,000 ¥ 2,200 China std Mỹ Tịch
6th ₫6,200,000 ¥ 1,800 China std Hỏa Hải
7th ₫5,100,000 ¥ 1,500 China std Shenlong
8th ₫3,400,000 ¥ 1,000 Vn std Yugi

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Assyrian

Tham dự

Game thủ Trung Quốc (32)
China std Thần Long 神龙 China std Sơ Luyến 初恋 China std Tiểu Thủy Ngư 小水鱼 (鹰) China std Bất Liễu Tình 不了情
China std Đổ Thánh 赌圣 China std Nhãn Tử 眼仔 China std Lôi Lão Hổ 雷老虎 China std Mỹ Tịch 美夕
China std Ngốc Ngốc 呆呆 China std Chiến Tướng 战将 China std Tiểu Tiểu Hiệp 小小侠 China std Tiểu Hoa Ca 小华哥
China std Tiểu Hắc Mã 小黑马 China std Đại Trù 大厨 China std Hỏa Hải 火海 China std Minh Nhật 明日
China std Tiểu Vũ 小小雨 China std Tiểu Mã 小小马 China std Tiểu Toan Thái 小酸菜 China std Võ Lực 武力征服
China std Ngạnh Hán 硬汉 China std Bân Bân 彬彬 China std Hồng Ma 红魔 China std Khả Nhạc Muội Muội (Cocacola) 协会可乐妹妹
China std Siêu Cấp Thủ cảm 超级手感 China std Long Nha Cơ Trí 龙牙-机智 China std Tiểu Phế 小废 China std Tam Phong 三疯
China std Kích Tình ACE 激情ACE China std Tịch Tử Trư 靓仔猪 China std Binh Như Triều Thủy 兵如潮水 China std Băng Nhi 冰儿


Game thủ Việt Nam (16)
Gtv1 std CSDN Skyredlogo std BiBi ThaiBinhlogo std Hồng Anh Hn std Vanelove
Gtv1 std No1 Skyredlogo std Yugi ThaiBinhlogo std Vô Thường Hn std Cam Quýt
Gtv1 std Chipboy Skyredlogo std meomeo ThaiBinhlogo std Gunny Hn std Tutj
Gtv1 std Truy Mệnh Skyredlogo std hehe ThaiBinhlogo std TBL Hn std HMN

Kết quả

Playoffs

Vòng 2
09/05/2016 - 13:30 SGT
CSDN Vn std 3 0 China std Đổ Thánh
Vanelove Vn std 3 0 China std Võ Lực
hehe Vn std 1 3 China std Mỹ Tịch
Tutj Vn std 0 3 China std Chiến Tướng
Yugi Vn std 3 0 China std Tiểu Toan Thái
BiBi China std 2 3 China std Hỏa Hải
Hồng Anh Vn std 3 1 China std Nhãn Tử
Tịnh Tử Trư China std 3 2 China std Sơ Luyến
Tiểu Vũ China std 0 3 China std Shenlong
Tiểu Tiểu Hiệp China std 3 1 China std Tiểu Mã
Tiểu Hòa Ca Vn std 3 0 China std Minh Nhật
Tiểu Thủy Ngư China std 1 3 China std Lôi Lão Hổ


Vòng 3
09/05/2016 - 15:00 SGT
CSDN Vn std 3 0 China std Tịnh Tử Trư
Yugi Vn std 2 3 China std Hỏa Hải
Vanelove Vn std 2 3 China std Lôi Lão Hổ
Hồng Anh Vn std 3 1 China std Shenlong
Chiến Tướng China std 2 3 China std Mỹ Tịch
Tiểu Tiểu Hiệp China std 1 3 China std Tiểu Hoa Ca


Vòng 4
09/05/2016 - 17:00 SGT
Hồng Anh Vn std 3 0 China std Tiểu Hoa ca
CSDN Vn std 3 0 China std Hỏa Hải
Mỹ Tịch China std 2 3 China std Lôi Lão Hổ

Quần chiến

Vòng chung kết, thứ hạng 1-2-3 (BO5)
09/05/2016 - 21:00 SGT
CSDN Vn std 3 1 Vn std Hồng Anh
Hồng Anh Vn std 3 0 China std Lôi Lão Hổ
Lôi Lão Hổ China std 2 3 Vn std CSDN


Thứ hạng 4-5-6 (BO5)
09/05/2016 - 21:00 SGT
Mỹ Tịch China std 1 3 China std Tiểu Hoa Ca
Mỹ Tịch China std 3 1 China std Hỏa Hải
Tiểu Hoa Ca China std 1 3 China std Hỏa Hải
Thứ hạng 7-8 (BO5)
09/05/2016 - 19:00 SGT
Vanelove China std 0 3 China std Shenlong
Yugi Vn std 3 1 China std Tịnh Tử Trư
Chiến Tướng China std 3 0 China std Tiểu Tiểu Hiệp
Yugi Vn std 0 3 China std Shenlong
Chiến Tướng China std 2 3 Vn std Yugi
Chiến Tướng China std 0 3 China std Shenlong

Tường thuật

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.