FANDOM
[e][h]AOE Hàng Châu 2016
2016 hangzhou
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Nhà tài trợ:
Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
100,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2016-05-11
Ngày kết thúc:
2016-05-12
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
48

Giải đấu AOE Trung Việt - Hàng Châu 2016, nội dung 3vs3 Deathmatch

  • 12h00-19h00 ngày 11/5/2016: Thi đấu tới hết bán kết
  • 15h00-17h00 ngày 12/5/2016: chung kết và tranh 3/4

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold 1st ₫34,300,000 ¥ 10,000 China std TTN+Toan Thái+Đổ Thánh
Silver 2nd ₫20,600,000 ¥ 6,000 Vn std CSDN+No1+BiBi
Bronze 3rd ₫15,400,000 ¥ 4,500 Logo filler std TBD
Copper 4th ₫10,300,000 ¥ 3,000 Logo filler std TBD
5th ₫7,500,000 ¥ 2,200 Logo filler std TBD
6th ₫6,200,000 ¥ 1,800 Logo filler std TBD
7th ₫5,100,000 ¥ 1,500 Logo filler std TBD
8th ₫3,400,000 ¥ 1,000 Logo filler std TBD

Setting

DEATHMATCH, IRON AGE, KHÔNG THÀNH
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 3vs3
Map size: GIGANTIC
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: Yes
Starting Condition: Normal
Race: Random

Tham dự

Game thủ Trung Quốc (11 team)
China std Trung Quốc 1 China std Trung Quốc 2 China std Trung Quốc 3 China std Trung Quốc 4
China std TBD China std TBD China std TBD China std TBD
China std TBD China std TBD China std TBD China std TBD
China std TBD China std TBD China std TBD China std TBD


Game thủ Việt Nam (5 team)
Vn std Việt Nam 1 Vn std Việt Nam 2 Vn std Việt Nam 3 Vn std Việt Nam 4
Vn std CSDN Vn std HMN Vn std TBL Vn std Hồng Anh
Vn std No1 Vn std Cam Quýt Vn std Gunny Vn std Vô Thường
Vn std BiBi Vn std Chipboy Vn std Truy Mệnh Vn std hehe

Kết quả

Thể thức: SE Playoffs


Chung kết
12/05/2016 - 15:00 SGT
CSDN+BiBi+No1 Vn std 1 4 China std TTN+Toan Thái+Đổ Thánh
Tranh 3-4
12/05/2016 - 15:00 SGT
Mỹ Tịch+Hoa Ca+Tam Phong China std 0 0 China std BLT+Sơ Luyến+Nhãn Tử


Tranh 5-6-7-8
12/05/2016 - 16:00 SGT
Quýt+HMN+Chipboy Vn std 0 0 China std Ngốc Ngốc+Hồng Ma+Khả Nhạc
meomeo+hehe+Vanelove Vn std 0 0 China std Shenlong+Tiểu Vũ+Ngư Ca
TBD+TBD+TBD Vn std 0 0 China std TBD+TBD+TBD
TBD+TBD+TBD Vn std 0 0 China std TBD+TBD+TBD

Tường thuật

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.