[e][h]AOE Hàng Châu 2016
2016 hangzhou.png
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Nhà tài trợ:
Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
China China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
100,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2016-05-09
Ngày kết thúc:
2016-05-12
Những người chiến thắng
Gold.png Vn std.png TBD
Silver.png Vn std.png TBD
Bronze.png Vn std.png TBD
Players
Số lượng game thủ:
48

Giải đấu AOE Trung Việt - Hàng Châu 2016, nội dung Solo Random

  • 18h00-21h00 ngày 9/5/2016: Vòng 1,2
  • 12h00-13h00 ngày 12/5/2016: Vòng 3
  • 18h00-19h00 ngày 12/5/2016: Vòng 4
  • Vòng quần chiến

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold.png 1st ₫34,300,000 ¥ 10,000 Vn std.png TBD
Silver.png 2nd ₫20,600,000 ¥ 6,000 Vn std.png TBD
Bronze.png 3rd ₫15,400,000 ¥ 4,500 Vn std.png TBD
Copper.png 4th ₫10,300,000 ¥ 3,000 Vn std.png TBD
5th ₫7,500,000 ¥ 2,200 Vn std.png TBD
6th ₫6,200,000 ¥ 1,800 Vn std.png TBD
7th ₫5,100,000 ¥ 1,500 Vn std.png TBD
8th ₫3,400,000 ¥ 1,000 Vn std.png TBD

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Tham dự

Game thủ Trung Quốc (32)
China std.png Thần Long 神龙 China std.png Sơ Luyến 初恋 China std.png Tiểu Thủy Ngư 小水鱼 (鹰) China std.png Bất Liễu Tình 不了情
China std.png Đổ Thánh 赌圣 China std.png Nhãn Tử 眼仔 China std.png Lôi Lão Hổ 雷老虎 China std.png Mỹ Tịch 美夕
China std.png Ngốc Ngốc 呆呆 China std.png Chiến Tướng 战将 China std.png Tiểu Tiểu Hiệp 小小侠 China std.png Tiểu Hoa Ca 小华哥
China std.png Tiểu Hắc Mã 小黑马 China std.png Đại Trù 大厨 China std.png Hỏa Hải 火海 China std.png Minh Nhật 明日
China std.png Tiểu Vũ 小小雨 China std.png Tiểu Mã 小小马 China std.png Tiểu Toan Thái 小酸菜 China std.png Võ Lực 武力征服
China std.png Ngạnh Hán 硬汉 China std.png Bân Bân 彬彬 China std.png Hồng Ma 红魔 China std.png Khả Nhạc Muội Muội (Cocacola) 协会可乐妹妹
China std.png Siêu Cấp Thủ cảm 超级手感 China std.png Long Nha Cơ Trí 龙牙-机智 China std.png Tiểu Phế 小废 China std.png Tam Phong 三疯
China std.png Kích Tình ACE 激情ACE China std.png Tịch Tử Trư 靓仔猪 China std.png Binh Như Triều Thủy 兵如潮水 China std.png Băng Nhi 冰儿


Game thủ Việt Nam (16)
Gtv1 std.png CSDN Skyredlogo std.png BiBi ThaiBinhlogo std.png Hồng Anh Hn std.png Vanelove
Gtv1 std.png No1 Skyredlogo std.png Yugi ThaiBinhlogo std.png Vô Thường Hn std.png Cam Quýt
Gtv1 std.png Chipboy Skyredlogo std.png meomeo ThaiBinhlogo std.png Gunny Hn std.png Tutj
Gtv1 std.png Truy Mệnh Skyredlogo std.png hehe ThaiBinhlogo std.png TBL Hn std.png HMN

Kết quả

Playoffs

Vòng 2
09/05/2016 - 19:00 SGT
Shenlong China std.png 1 3 Vn std.png Gunny
Bất Liễu Tình China std.png 2 3 Vn std.png Chipboy
Tiểu Tiểu Hiệp China std.png 1 3 Vn std.png Vanelove
Tiểu Thủy Ngư China std.png 2 3 Vn std.png Tiểu Bạch Long
Cơ Trí China std.png 0 3 Vn std.png Vô Thường
Tiểu Hoa Ca China std.png 0 3 Vn std.png Cam Quýt
Mỹ Tịch China std.png 0 3 Vn std.png BiBi
Ngốc Ngốc China std.png 1 3 Vn std.png Yugi
Tịnh Tử Trư China std.png 0 3 Vn std.png hehe
Lôi Lão Hổ China std.png 1 3 Vn std.png meomeo
Chiến Tướng China std.png 1 3 Vn std.png CSDN
Truy Mệnh Vn std.png 0 3 Vn std.png Hồng Anh


Vòng 3
12/05/2016 - 12:00 SGT
hehe Vn std.png 2 3 Vn std.png Hồng Anh
Vô Thường Vn std.png 0 3 Vn std.png BiBi
meomeo Vn std.png 2 3 Vn std.png Vanelove
Chipboy Vn std.png 3 2 Vn std.png Yugi
TBL Vn std.png 3 2 Vn std.png Gunny
Cam Quýt Vn std.png 0 3 Vn std.png CSDN


Vòng 4
12/05/2016 - 18:00 SGT
Chipboy Vn std.png 0 3 Vn std.png Hồng Anh
TBL Vn std.png 2 3 Vn std.png CSDN
BiBi Vn std.png 3 0 Vn std.png Vanelove

Quần chiến

Vòng chung kết, thứ hạng 1-2-3 (BO5)
/05/2016 - :00 SGT
TBD Vn std.png 0 0 Vn std.png TBD
TBD Vn std.png 0 0 Vn std.png TBD
TBD Vn std.png 0 0 Vn std.png TBD

Tường thuật

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.