FANDOM
[e][h]AOE Hàng Châu 2016
2016 hangzhou
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Nhà tài trợ:
Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
100,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2016-05-09
Ngày kết thúc:
2016-05-12
Những người chiến thắng
Gold Vn std TBD
Silver Vn std TBD
Bronze Vn std TBD
Players
Số lượng game thủ:
48

Giải đấu AOE Trung Việt - Hàng Châu 2016, nội dung Solo Random

  • 18h00-21h00 ngày 9/5/2016: Vòng 1,2
  • 12h00-13h00 ngày 12/5/2016: Vòng 3
  • 18h00-19h00 ngày 12/5/2016: Vòng 4
  • Vòng quần chiến

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold 1st ₫34,300,000 ¥ 10,000 Vn std TBD
Silver 2nd ₫20,600,000 ¥ 6,000 Vn std TBD
Bronze 3rd ₫15,400,000 ¥ 4,500 Vn std TBD
Copper 4th ₫10,300,000 ¥ 3,000 Vn std TBD
5th ₫7,500,000 ¥ 2,200 Vn std TBD
6th ₫6,200,000 ¥ 1,800 Vn std TBD
7th ₫5,100,000 ¥ 1,500 Vn std TBD
8th ₫3,400,000 ¥ 1,000 Vn std TBD

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Tham dự

Game thủ Trung Quốc (32)
China std Thần Long 神龙 China std Sơ Luyến 初恋 China std Tiểu Thủy Ngư 小水鱼 (鹰) China std Bất Liễu Tình 不了情
China std Đổ Thánh 赌圣 China std Nhãn Tử 眼仔 China std Lôi Lão Hổ 雷老虎 China std Mỹ Tịch 美夕
China std Ngốc Ngốc 呆呆 China std Chiến Tướng 战将 China std Tiểu Tiểu Hiệp 小小侠 China std Tiểu Hoa Ca 小华哥
China std Tiểu Hắc Mã 小黑马 China std Đại Trù 大厨 China std Hỏa Hải 火海 China std Minh Nhật 明日
China std Tiểu Vũ 小小雨 China std Tiểu Mã 小小马 China std Tiểu Toan Thái 小酸菜 China std Võ Lực 武力征服
China std Ngạnh Hán 硬汉 China std Bân Bân 彬彬 China std Hồng Ma 红魔 China std Khả Nhạc Muội Muội (Cocacola) 协会可乐妹妹
China std Siêu Cấp Thủ cảm 超级手感 China std Long Nha Cơ Trí 龙牙-机智 China std Tiểu Phế 小废 China std Tam Phong 三疯
China std Kích Tình ACE 激情ACE China std Tịch Tử Trư 靓仔猪 China std Binh Như Triều Thủy 兵如潮水 China std Băng Nhi 冰儿


Game thủ Việt Nam (16)
Gtv1 std CSDN Skyredlogo std BiBi ThaiBinhlogo std Hồng Anh Hn std Vanelove
Gtv1 std No1 Skyredlogo std Yugi ThaiBinhlogo std Vô Thường Hn std Cam Quýt
Gtv1 std Chipboy Skyredlogo std meomeo ThaiBinhlogo std Gunny Hn std Tutj
Gtv1 std Truy Mệnh Skyredlogo std hehe ThaiBinhlogo std TBL Hn std HMN

Kết quả

Playoffs

Vòng 2
09/05/2016 - 19:00 SGT
Shenlong China std 1 3 Vn std Gunny
Bất Liễu Tình China std 2 3 Vn std Chipboy
Tiểu Tiểu Hiệp China std 1 3 Vn std Vanelove
Tiểu Thủy Ngư China std 2 3 Vn std Tiểu Bạch Long
Cơ Trí China std 0 3 Vn std Vô Thường
Tiểu Hoa Ca China std 0 3 Vn std Cam Quýt
Mỹ Tịch China std 0 3 Vn std BiBi
Ngốc Ngốc China std 1 3 Vn std Yugi
Tịnh Tử Trư China std 0 3 Vn std hehe
Lôi Lão Hổ China std 1 3 Vn std meomeo
Chiến Tướng China std 1 3 Vn std CSDN
Truy Mệnh Vn std 0 3 Vn std Hồng Anh


Vòng 3
12/05/2016 - 12:00 SGT
hehe Vn std 2 3 Vn std Hồng Anh
Vô Thường Vn std 0 3 Vn std BiBi
meomeo Vn std 2 3 Vn std Vanelove
Chipboy Vn std 3 2 Vn std Yugi
TBL Vn std 3 2 Vn std Gunny
Cam Quýt Vn std 0 3 Vn std CSDN


Vòng 4
12/05/2016 - 18:00 SGT
Chipboy Vn std 0 3 Vn std Hồng Anh
TBL Vn std 2 3 Vn std CSDN
BiBi Vn std 3 0 Vn std Vanelove

Quần chiến

Vòng chung kết, thứ hạng 1-2-3 (BO5)
/05/2016 - :00 SGT
TBD Vn std 0 0 Vn std TBD
TBD Vn std 0 0 Vn std TBD
TBD Vn std 0 0 Vn std TBD

Tường thuật

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.