FANDOM
[e][h]AOE Hàng Châu 2016
2016 hangzhou
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Nhà tài trợ:
Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
100,000,000 VND
Ngày diễn ra:
2016-05-08
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
48

Giải đấu AOE Trung Việt - Hàng Châu 2016, nội dung Solo Shang thuần tiễn

  • Thi đấu từ 13h00 đến 24h00 ngày 8/5/2016

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold 1st ₫34,300,000 ¥ 10,000 China std Tiểu Thủy Ngư
Silver 2nd ₫20,600,000 ¥ 6,000 China std Shenlong
Bronze 3rd ₫15,400,000 ¥ 4,500 China std Ngạnh Hán
Copper 4th ₫10,300,000 ¥ 3,000 Vn std CSDN
5th ₫7,500,000 ¥ 2,200 Vn std Hồng Anh
6th ₫6,200,000 ¥ 1,800 China std Sơ Luyến
7th ₫5,100,000 ¥ 1,500 China std Hỏa Hải
8th ₫3,400,000 ¥ 1,000 China std Đại Trù

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Tham dự

Game thủ Trung Quốc (32)
China std Thần Long 神龙 China std Sơ Luyến 初恋 China std Tiểu Thủy Ngư 小水鱼 (鹰) China std Bất Liễu Tình 不了情
China std Đổ Thánh 赌圣 China std Nhãn Tử 眼仔 China std Lôi Lão Hổ 雷老虎 China std Mỹ Tịch 美夕
China std Ngốc Ngốc 呆呆 China std Chiến Tướng 战将 China std Tiểu Tiểu Hiệp 小小侠 China std Tiểu Hoa Ca 小华哥
China std Tiểu Hắc Mã 小黑马 China std Đại Trù 大厨 China std Hỏa Hải 火海 China std Minh Nhật 明日
China std Tiểu Vũ 小小雨 China std Tiểu Mã 小小马 China std Tiểu Toan Thái 小酸菜 China std Võ Lực 武力征服
China std Ngạnh Hán 硬汉 China std Bân Bân 彬彬 China std Hồng Ma 红魔 China std Khả Nhạc Muội Muội (Cocacola) 协会可乐妹妹
China std Siêu Cấp Thủ cảm 超级手感 China std Long Nha Cơ Trí 龙牙-机智 China std Tiểu Phế 小废 China std Tam Phong 三疯
China std Kích Tình ACE 激情ACE China std Tịch Tử Trư 靓仔猪 China std Binh Như Triều Thủy 兵如潮水 China std Băng Nhi 冰儿


Game thủ Việt Nam (16)
Gtv1 std CSDN Skyredlogo std BiBi ThaiBinhlogo std Hồng Anh Hn std Vanelove
Gtv1 std No1 Skyredlogo std Yugi ThaiBinhlogo std Vô Thường Hn std Cam Quýt
Gtv1 std Chipboy Skyredlogo std meomeo ThaiBinhlogo std Gunny Hn std Tutj
Gtv1 std Truy Mệnh Skyredlogo std hehe ThaiBinhlogo std TBL Hn std HMN

Kết quả

Playoffs

Vòng 2
08/05/2016 - 14:30 SGT
Yugi Vn std 0 3 China std TTN
Hồng Anh Vn std 3 2 China std Thủ Cảm
hehe Vn std 0 3 China std Tiểu Vũ
CSDN Vn std 3 2 China std Nhãn Tử
HMN Vn std 1 3 China std Minh Nhật
Đại Trù China std 3 1 China std Băng Nhi
Shenlong China std 3 0 China std Bất Liễu Tình
Tiểu Mã China std 3 0 China std Ngốc Ngốc
Võ Lực China std 1 3 China std Sơ Luyến
Mỹ Tịch China std 0 3 China std Ngạnh Hán
Lôi Lão Hổ China std 1 3 China std Đổ Thánh
BNTT China std 0 3 China std Hỏa Hải


Vòng 3
08/05/2016 - 16:00 SGT
CSDN Vn std 3 0 China std Đại Trù
Hồng Anh Vn std 3 2 China std Minh Nhật
Sơ Luyến China std 3 2 China std Đổ Thánh
Tiểu Mã China std 2 3 China std Ngạnh Hán
Hỏa Hải China std 0 3 China std Shenlong
Tiểu Vũ China std 0 3 China std TTN


Vòng 4
08/05/2016 - 19:30 SGT
Hồng Anh Vn std 1 3 China std Shenlong
CSDN Vn std 1 3 China std TTN
Sơ Luyến China std 2 3 China std Ngạnh Hán

Quần chiến

Vòng chung kết thứ hạng 1-2-3 (BO7)
08/05/2016 - 21:00 SGT
Shenlong China std 2 4 China std TTN
TTN China std 4 1 China std Ngạnh Hán
Shenlong China std 0 0 China std Ngạnh Hán


Thứ hạng 4-5-6 (BO7)
08/05/2016 - 21:00 SGT
Hồng Anh Vn std 1 3 Vn std CSDN
Hồng Anh Vn std 3 1 China std Sơ Luyến
CSDN Vn std 3 0 China std Sơ Luyến
Thứ hạng 7,8 (BO5)
08/05/2016 - 19:30 SGT
Minh Nhật China std 2 3 China std Đại Trù
Hỏa Hải China std 3 2 China std Tiểu Vũ
Tiểu Mã China std 3 0 China std Đổ Thánh
Tiểu Mã China std 2 3 China std Đại Trù
Đại Trù China std 2 3 China std Hỏa Hải
Tiểu Mã China std 0 0 China std Hỏa Hải

Tường thuật

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.