[e][h]AOE Trung Việt 2018
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Nhà tài trợ:
Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
China China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
120.000 CNY ~ 430.000.000 VND
Ngày bắt đầu:
2018-07-05
Ngày kết thúc:
2018-07-08
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
32

AoE Trung Việt 2018 - Nội dung 2vs2 Shang thuần tiễn

Thời gian, địa điểm

  • Địa điểm: Sán Đầu, Quảng Đông, Trung Quốc.
  • Ngày 6/7/2018: Thi đấu đến bán kết.
  • Ngày 8/7/2018 : Thi đấu chung kết.

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold.png 1st ₫27,700,000 ¥ 8,000 Vn std.png Chim Sẻ Đi Nắng+BiBi
Silver.png 2nd ₫17,300,000 ¥ 5,000 China std.png Tiểu Thủy Ngư+Đổ Thánh
Bronze.png 3rd ₫10,400,000 ¥ 3,000 Vn std.png Hồng Anh+Truy Mệnh
Copper.png 4th ₫6,900,000 ¥ 2,000 China std.png Thần Long+Đại Trù
5th-8th - - China std.png Tiểu Tiểu Hiệp+Võ Lực
Vn std.png Tễu+Tùng Anh
China std.png Tiểu Mã+Tiểu Hoa Ca
China std.png Tiểu Vũ+Tiểu Kiệt

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM, Speed 1.5 tới phút thứ 8, Chỉ đánh cung R trước phút 20.
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 2vs2
Map size: Huge
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Kết quả

Stream

Link

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.