FANDOM
[e][h]AOE Trung Việt 2018
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Nhà tài trợ:
Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Quần chiến
Prize pool:
120.000 CNY ~ 430.000.000 VND
Ngày bắt đầu:
2018-07-05
Ngày kết thúc:
2018-07-08
Những người chiến thắng
Teams
Số lượng team:
12

AoE Trung Việt 2018 - Nội dung 3vs3 Deathmatch

Thời gian, địa điểm

  • Địa điểm: Sán Đầu, Quảng Đông, Trung Quốc, Ngày 7/7/2018

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold 1st ₫31,200,000 ¥ 9,000 China std Tiểu Thủy Ngư+Thần Long+Hồng Ma
Silver 2nd ₫20,800,000 ¥ 6,000 China std Dưa Chua+Nhãn Tình+Vầng Trăng Xanh
Bronze 3rd ₫10,400,000 ¥ 3,000 Vn std CSDN+Văn Tích+Văn Sự
Copper 4th ₫5,200,000 ¥ 1,500 China std Thố Ca+Tuyệt Mã+Điêu Ca
China std Tiểu Mã+Bất Liễu Tình+Tiểu Hoa Ca
Vn std BiBi+Quýt+No1

Setting

DEATHMATCH
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 3vs3
Map size: GIGANTIC
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Kết quả

Vòng 1
07/07/2018 - 16:00 SGT
CSDN+Văn Sự+Văn Tích Vn std 3 1 China std Tử Phong Tí+Hải Nạp Bá Xuyên+Đại Khôi Hùng
Chipboy+Hồng Anh+hehe Vn std 0 3 China std Thố Ca+Tuyệt Mã+Điêu Ca
BiBi+Quýt+No1 Vn std 3 2 China std Đổ Thánh+Vũ Thần+Đại Trù
Tiểu Bạch Long+Tùng Anh+Tễu Vn std 0 3 China std Dưa Chua+Nhãn Tình+Vầng Trăng Xanh
Vanelove+Tiểu Màn Thầu+Yugi Vn std 0 3 China std Thần Long+Tiểu Thủy Ngư+Hồng Ma
Hoàng Mai Nhi++Truy Mệnh Vn std 0 3 China std Tiểu Mã+Bất Liễu Tình+Tiểu Hoa Ca


Vòng 2
07/07/2018 - 18:00 SGT
CSDN+Văn Sự+Văn Tích Vn std 3 1 China std Thố Ca+Tuyệt Mã+Điêu Ca
BiBi+Quýt+No1 Vn std 0 3 China std Dưa Chua+Nhãn Tình+Vầng Trăng Xanh
Thần Long+Tiểu Thủy Ngư+Hồng Ma China std 3 0 China std Tiểu Mã+Bất Liễu Tình+Tiểu Hoa Ca


Vòng 3
07/07/2018 - 20:00 SGT
Thần Long+Tiểu Thủy Ngư+Hồng Ma China std 3 0 China std Dưa Chua+Nhãn Tình+Vầng Trăng Xanh
CSDN+Văn Sự+Văn Tích Vn std 2 3 China std Dưa Chua+Nhãn Tình+Vầng Trăng Xanh
CSDN+Văn Sự+Văn Tích Vn std 1 3 China std Thần Long+Tiểu Thủy Ngư+Hồng Ma


Xếp hạng
1. China std Thần Long+Tiểu Thủy Ngư+Hồng Ma 2-0 6-1
2. China std Dưa Chua+Nhãn Tình+Vầng Trăng Xanh 1-1 3-5
3. Vn std CSDN+Văn Sự+Văn Tích 0-2 3-6

Stream

Link

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.