[e][h]AOE Trung Việt 2018
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Nhà tài trợ:
Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
China China
Format:
SE playoffs
Quần chiến
Prize pool:
120.000 CNY ~ 430.000.000 VND
Ngày bắt đầu:
2018-07-05
Ngày kết thúc:
2018-07-08
Những người chiến thắng
Teams
Số lượng team:
12

AoE Trung Việt 2018 - Nội dung 3vs3 Shang thuần tiễn

Thời gian, địa điểm

  • Địa điểm: Sán Đầu, Quảng Đông, Trung Quốc.
  • Ngày 6/7/2018: Thi đấu đến bán kết.
  • Ngày 8/7/2018: Thi đấu chung kết.

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold.png 1st ₫31,200,000 ¥ 9,000 China std.png Thần Long+Tiểu Thủy Ngư+Đại Trù
Silver.png 2nd ₫20,800,000 ¥ 6,000 China std.png Đổ Thánh+Bất Liễu Tình+Hỏa Hải
Bronze.png 3rd ₫10,400,000 ¥ 3,000 Vn std.png CSDN+Hồng Anh+BiBi
Copper.png 4th ₫5,200,000 ¥ 1,500 China std.png Vũ Thần+Ngạnh Hán+Tiểu Hoa Ca
China std.png Võ Lực+Tiểu Tiểu Hiệp+Tiểu Vũ
China std.png Tiểu Hắc Mã+Tiểu Kiệt+Mặt Trăng Xanh

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM, Speed 1.5 tới phút thứ 8, Chỉ đánh cung R trước phút 20.
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 3vs3
Map size: Gigantic
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Kết quả

Vòng 1
06/07/2018 - 16:00 SGT
CSDN+BiBi+Hồng Anh Vn std.png 3 0 China std.png Tiểu Vũ+Hồ Thiên Thảo+Tình Bạn
Chipboy+Truy Mệnh+Quýt Vn std.png 0 3 China std.png Vũ Thần+Ngạnh Hán+Tiểu Hoa Ca
hehe++Hoàng Mai Nhi Vn std.png 1 3 China std.png Võ Lực+Tiểu Tiểu Hiệp+Tiểu Vũ
No1+Yugi+Vanelove Vn std.png 0 3 China std.png Thần Long+Tiểu Thủy Ngư+Đại Trù
Tùng Anh+Văn Sự+Văn Tích Vn std.png 0 3 China std.png Đổ Thánh+Bất Liễu Tình+Hỏa Hải
TBL+Tiểu Màn Thầu+Tễu Vn std.png 1 3 China std.png Tiểu Hắc Mã+Tiểu Kiệt+Vầng Trăng Xanh


Vòng 2
06/07/2018 - 18:00 SGT
CSDN+Hồng Anh+BiBi Vn std.png 3 2 China std.png Vũ Thần+Ngạnh Hán+Tiểu Hoa Ca
Võ Lực+Tiểu Tiểu Hiệp+Tiểu Vũ China std.png 0 3 China std.png Thần Long+Tiểu Thủy Ngư+Đại Trù
Đổ Thánh+Bất Liễu Tình+Hỏa Hải China std.png 3 0 China std.png Tiểu Hắc Mã+Tiểu Kiệt+Vầng Trăng Xanh


Vòng 3
08/07/2018 - 18:00 SGT
Đổ Thánh+Bất Liễu Tình+Hỏa Hải China std.png 0 3 China std.png Thần Long+Tiểu Thủy Ngư+Đại Trù
CSDN+Hồng Anh+BiBi Vn std.png 1 3 China std.png Đổ Thánh+Bất Liễu Tình+Hỏa Hải
CSDN+Hồng Anh+BiBi Vn std.png 1 3 China std.png Thần Long+Tiểu Thủy Ngư+Đại Trù


Xếp hạng
1. China std.png Thần Long+Tiểu Thủy Ngư+Đại Trù 2-0 6-1
2. China std.png Đổ Thánh+Bất Liễu Tình+Hỏa Hải 1-1 3-4
3. Vn std.png CSDN+Hồng Anh+BiBi 0-2 2-6

Stream

Link

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.