FANDOM
[e][h]AOE Trung Việt 2018
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Nhà tài trợ:
Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
120.000 CNY ~ 430.000.000 VND
Ngày bắt đầu:
2018-07-05
Ngày kết thúc:
2018-07-08
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
32

AoE Trung Việt 2018 - Nội dung Solo Assyrian

Thời gian, địa điểm

  • Địa điểm: Sán Đầu, Quảng Đông, Trung Quốc.
  • Ngày 5/7/2018: Chiều 18h00 giờ Trung Quốc (17h00 giờ Việt Nam) thi đấu đến bán kết.
  • Ngày 8/7/2018 : Chiều 13h00 giờ Trung Quốc (12h00 giờ Việt Nam) thi đấu chung kết.

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold 1st ₫17,300,000 ¥ 5,000 Gtv1 std Chim Sẻ Đi Nắng
Silver 2nd ₫12,100,000 ¥ 3,500 ThaiBinhlogo std Hồng Anh
Bronze 3rd ₫7,600,000 ¥ 2,200 Bibi std BiBi
Copper 4th ₫5,200,000 ¥ 1,500 China std Tiểu Thủy Ngư
5th ₫3,500,000 ¥ 1,000 China std Thần Long
6th ₫2,800,000 ¥ 800 China std Tiểu Hoa Ca
7th ₫2,100,000 ¥ 600 Hanam std Hoàng Mai Nhi
8th ₫1,400,000 ¥ 400 China std Hỏa Hải

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM, Chỉ đánh cung R trước khi lên đời 4
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Assyrian

Kết quả

Vòng 1/16
Gtv1 std CSDN
3
Hn std Quýt
1
ThaiBinhlogo std TBL
0
China std BLT
3
Bibi std TMT
2
China std TTN
3
Bibi std BiBi
3
Hanam std 
0
ThaiBinhlogo std Tễu
3
Aoenghean std No1
0
Skyredlogo std Yugi
1
Skyredlogo std hehe
2
China std Hoa Ca
3
Vòng 1/8
Gtv1 std CSDN
3
China std BLT
1
Hanam std HMN
3
China std TTN
3
Bibi std BiBi
3
ThaiBinhlogo std Tễu
0
Tứ kết
Gtv1 std CSDN
3
Hanam std HMN
0
China std TTN
3
Bibi std BiBi
3
China std Hoa Ca
0
Bán kết
Gtv1 std CSDN
3
China std TTN
2
Bibi std BiBi
0
Chung kết
Gtv1 std CSDN
4
Tranh 3/4
China std TTN
2
Bibi std BiBi
4


Thứ hạng 5-8
08/07/2018 - 14:00 SGT
Thần Long China std 3 0 China std Hỏa Hải
Tiểu Hoa Ca China std 3 0 Hanam std Hoàng Mai Nhi
Thần Long China std 3 2 China std Tiểu Hoa Ca
Hỏa Hải China std 0 3 Hanam std Hoàng Mai Nhi

Stream

Link

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.