FANDOM
[e][h]AOE Trung Việt 2018
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Nhà tài trợ:
Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
120.000 CNY ~ 430.000.000 VND
Ngày bắt đầu:
2018-07-05
Ngày kết thúc:
2018-07-08
Những người chiến thắng
Silver Skyredlogo std hehe
Players
Số lượng game thủ:
32

AoE Trung Việt 2018 - Nội dung Solo Random

Thời gian, địa điểm

  • Địa điểm: Sán Đầu, Quảng Đông, Trung Quốc.
  • Ngày 6/7/2018: thi đấu đến tứ kết.
  • Ngày 8/7/2018 : thi đấu tứ kết tới chung kết.

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold 1st ₫17,300,000 ¥ 5,000 Gtv1 std Chipboy
Silver 2nd ₫12,100,000 ¥ 3,500 Skyredlogo std hehe
SF 3rd-4th ₫12,800,000 ¥ 3,700 Hn std Cam Quýt
Gtv1 std Chim Sẻ Đi Nắng
5th-8th ₫6,900,000 ¥ 2,000 Hanam std 
Quangninh std Truy Mệnh
Bibi std Tiểu Màn Thầu
ThaiBinhlogo std Hồng Anh

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Kết quả

Vòng 1/16
ThaiBinhlogo std TBL
1
Bibi std BiBi
1
China std TTN
3
ThaiBinhlogo std Tễu
3
Gtv1 std No1
2
Skyredlogo std hehe
3
Hanam std HMN
3
Bibi std TMT
3
Hn std Quýt
3
Skyredlogo std Yugi
3
China std BLT
2
China std ACE
0
Vòng 1/8
Gtv1 std CSDN
3
Hanam std 
3
China std TTN
1
ThaiBinhlogo std Tễu
1
Skyredlogo std hehe
3
Hanam std HMN
1
Bibi std TMT
3
Hn std Quýt
3
Skyredlogo std Yugi
0
Tứ kết
Gtv1 std CSDN
3
Hanam std 
0
Skyredlogo std hehe
3
Bibi std TMT
0
Hn std Quýt
3
Bán kết
Gtv1 std CSDN
Skyredlogo std hehe
3
Hn std Quýt
1
Chung kết
Skyredlogo std Hehe
3

Stream

Link

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.