[e][h]AOE Trung Việt 2018
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Nhà tài trợ:
Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
China China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
120.000 CNY ~ 430.000.000 VND
Ngày bắt đầu:
2018-07-05
Ngày kết thúc:
2018-07-08
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
32

AoE Trung Việt 2018 - Nội dung Solo Shang

Thời gian, địa điểm

  • Địa điểm: Sán Đầu, Quảng Đông, Trung Quốc.
  • Ngày 5/7/2018: Chiều 13h00 giờ Trung Quốc (12h00 giờ Việt Nam) thi đấu đến bán kết.
  • Ngày 8/7/2018 : Chiều 13h00 giờ Trung Quốc (12h00 giờ Việt Nam) thi đấu chung kết.

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold.png 1st ₫17,300,000 ¥ 5,000 Gtv1 std.png Chim Sẻ Đi Nắng
Silver.png 2nd ₫12,100,000 ¥ 3,500 China std.png Tiểu Thủy Ngư
Bronze.png 3rd ₫7,600,000 ¥ 2,200 China std.png Thần Long
Copper.png 4th ₫5,200,000 ¥ 1,500 China std.png Ngạnh Hán
5th ₫3,500,000 ¥ 1,000 ThaiBinhlogo std.png Hồng Anh
6th ₫2,800,000 ¥ 800 China std.png Binh Cường
7th ₫2,100,000 ¥ 600 China std.png Hỏa Hải
8th ₫1,400,000 ¥ 400 China std.png Bất Liễu Tình

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM, speed 1.5 tới phút 8, Chỉ đánh cung R trước phút 20
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Kết quả

Vòng 1/16
Gtv1 std.png CSDN
3
Hanam std.png HMN
2
Skyredlogo std.png hehe
2
Bibi std.png TMT
1
ThaiBinhlogo std.png Tễu
3
China std.png BLT
3
ThaiBinhlogo std.png TBL
0
Skyredlogo std.png Yugi
3
Aoenghean std.png No1
0
Bibi std.png BiBi
3
China std.png Hoa Ca
2
China std.png TTN
3
Hanam std.png 
0
Vòng 1/8
Hn std.png Quýt
0
ThaiBinhlogo std.png Tễu
0
China std.png BLT
3
Skyredlogo std.png Yugi
2
Bibi std.png BiBi
0
China std.png TTN
3
Tứ kết
Gtv1 std.png CSDN
3
China std.png BLT
1
China std.png TTN
3
Bán kết
Gtv1 std.png CSDN
3
China std.png TTN
3
Chung kết
Gtv1 std.png CSDN
4
China std.png TTN
3
Tranh 3/4


Thứ hạng 5-8
08/07/2018 - 12:00 SGT
Hồng Anh ThaiBinhlogo std.png 3 1 China std.png Hỏa Hải
Binh Cường China std.png 3 1 China std.png Bất Liễu Tình
Hồng Anh ThaiBinhlogo std.png 0 0 China std.png Binh Cường
Hỏa Hải China std.png 3 2 China std.png Bất Liễu Tình

Stream

Link

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.