FANDOM
[e][h]AOE Trung Việt 2019
2019 Tham Quyen
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Clan AoE 6699
Nhà tài trợ:
Thành viên diễn đàn của Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
120.000 CNY ~ 392.200.000 VND
Ngày bắt đầu:
2019-10-11
Ngày kết thúc:
2019-10-15
Players
Số lượng game thủ:
37

Thẩm Quyến Tournament 2019 (hay giải AOE Trung Việt 2019) là giải đấu tri ân của Hiệp Hội La Mã với thành viên của Hiệp hội và cộng đồng AOE Trung Quốc, đồng thời khẳng định tình bằng hữu giữa hai cộng đồng game thủ AOE Trung - Việt với slogan China and Vietnam Friendship Forever.

Thời gian, địa điểm thi đấu

Kết quả thi đấu

Nội dung #P Gold Silver Bronze Copper
Solo Shang thuần tiễn 34 Sparta std Chim Sẻ 6699 std Tiểu Thủy Ngư China std Ngạnh Hán China std Bất Liễu Tình
Solo Assyrian 33 Sparta std Chim Sẻ Hanam std Cam Quýt 6699 std Thần Long 6699 std Tiểu Thủy Ngư
Solo Random 34 Bibi std BiBi Skyredlogo std hehe Hanam std Hoàng Mai Nhi Sparta std Chim Sẻ
2vs2 Assyrian 32 Sparta std CSDN+U98 6699 std TTN+Đổ Thánh China std Tiểu Hòa Ca+Đại Trù Pow std hehe+Truy Mệnh
2vs2 Shang thuần tiễn 32 Sparta std CSDN+U98 6699 std TTN+Đổ Thánh China std BLT+Ngạnh Hán China std Hỏa Hải+Đại Trù

Thành phần tham dự

China std Game thủ Trung Quốc
6699 std Thần Long 神龙 6699 std Tiểu Thủy Ngư 小水鱼 (鹰) 6699 std Đổ Thánh 赌圣
China std Bất Liễu Tình 不了情 China std Hỏa Hải 火海 China std Tiểu Hoa Ca 小华哥 China std Tiểu Mã 小小马
China std Vũ Thần 雨神 China std Tiểu Vũ 小小雨 China std Đại Trù 大厨 China std Nhị Thiếu 二少
China std Ngốc Ngốc 呆呆 China std Minh Nhật 明日 China std Hồng Khách 红客 China std Đả Hỏa Cơ 打火机
China std Tiểu Hắc Mã 小黑马 China std Ngạnh Hán 硬汉 China std Tiểu Kiệt 小杰
China std Mỹ Tịch 美夕 China std Quá Ẩn 过瘾 China std Đại Trù 大厨
Mỹ Hảo Chiến Đội
China std Mạn Bộ Nhân Sinh 漫步人生 China std Kiệu Bào Ca Ca 轿跑哥哥 China std Tiểu Ba Ca 小波哥 China std Binh Cường Mã Tráng 兵强马壮
China std Vô Địch Hầu 无敌猴 China std E Thần E神 China std Chí Tôn 至尊

Game thủ Việt Nam (9)
Sparta std Chim Sẻ Đi Nắng Sparta std U98
Bibi std BiBi Hn std VaneLove Hanam std Hoàng Mai Nhi Hanam std Cam Quýt
Skyredlogo std Hehe ThaiBinhlogo std Truy Mệnh Saigonnew std Gunny

Stream

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.