FANDOM
[e][h]AOE Trung Việt 2019
2019 Tham Quyen
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Clan AoE 6699
Nhà tài trợ:
Thành viên diễn đàn của Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
60.000 CNY ~ 196.650.000 VND
Ngày bắt đầu:
2019-10-12
Ngày kết thúc:
2019-10-15
Những người chiến thắng
Gold Sparta std CSDN+U98
Teams
Số lượng team:
16

AOE Thẩm Quyến Trung Việt 2019 - Nội dung: 2vs2 Assyrian

Thời gian

  • 13/10/2019: Thi đấu vòng bảng -> tứ kết
  • 14/10/2019: Bán kết, tranh 3-4
  • 15/10/2019: Chung kết

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold 1st ₫14,710,000 ¥ 4,500 Sparta std CSDN+U98
Silver 2nd ₫9,810,000 ¥ 3,000 6699 std TTN+Đổ Thánh
Bronze 3rd ₫6,540,000 ¥ 2,000 China std Tiểu Hoa Ca+Đại Trù
Copper 4th ₫3,270,000 ¥ 1,000 Pow std hehe+Truy Mệnh
5th-8th - - Vec std BiBi+Cam Quýt
Vec std Vanelove+HMN
China std BLT+Ngạnh Hán
China std Nhị Thiếu+Minh Nhật

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM, Chỉ đánh cung R trước phút 20.
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 2vs2
Map size: Huge
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Assyrian

Kết quả

Vòng bảng

Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D
Vn std Vec std BiBi+Cam Quýt Vn std Vec std Vanelove+HMN Vn std Pow std hehe+Truy Mệnh Vn std Sparta std CSDN+U98
China std 6699 std TTN+Đổ Thánh China std Tiểu Hoa Ca+Đại Trù China std Nhị Thiếu+Minh Nhật China std BLT+Ngạnh Hán
China std Hỏa Hải+Shenlong China std Binh Cường Mã Tráng+Mỹ Hảo Chí Tôn China std Mỹ Hảo Vô Địch Hầu+Mỹ Hảo E Thần China std Hồng Khách+Mạn Bộ Nhân Sinh
China std Tiểu Hắc Mã+Tiểu Mã China std Ngốc Ngốc+Quá Ẩn China std Bật Lửa+Mỹ Tịch China std Tiểu Vũ+Tiểu Kiệt

Playoffs

Link

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.