[e][h]AOE Trung Việt 2019
2019 Tham Quyen.jpg
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Clan AoE 6699
Nhà tài trợ:
Thành viên diễn đàn của Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
China China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
60.000 CNY ~ 196.650.000 VND
Ngày bắt đầu:
2019-10-12
Ngày kết thúc:
2019-10-15
Những người chiến thắng
Gold.png Sparta std.png CSDN+U98
Teams
Số lượng team:
16

AOE Thẩm Quyến Trung Việt 2019 - Nội dung: 2vs2 Assyrian

Thời gian

  • 13/10/2019: Thi đấu vòng bảng -> tứ kết
  • 14/10/2019: Bán kết, tranh 3-4
  • 15/10/2019: Chung kết

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold.png 1st ₫14,710,000 ¥ 4,500 Sparta std.png CSDN+U98
Silver.png 2nd ₫9,810,000 ¥ 3,000 6699 std.png TTN+Đổ Thánh
Bronze.png 3rd ₫6,540,000 ¥ 2,000 China std.png Tiểu Hoa Ca+Đại Trù
Copper.png 4th ₫3,270,000 ¥ 1,000 Pow std.png hehe+Truy Mệnh
5th-8th - - Vec std.png BiBi+Cam Quýt
Vec std.png Vanelove+HMN
China std.png BLT+Ngạnh Hán
China std.png Nhị Thiếu+Minh Nhật

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM, Chỉ đánh cung R trước phút 20.
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 2vs2
Map size: Huge
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Assyrian

Kết quả

Vòng bảng

Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D
Vn std.png Vec std.png BiBi+Cam Quýt Vn std.png Vec std.png Vanelove+HMN Vn std.png Pow std.png hehe+Truy Mệnh Vn std.png Sparta std.png CSDN+U98
China std.png 6699 std.png TTN+Đổ Thánh China std.png Tiểu Hoa Ca+Đại Trù China std.png Nhị Thiếu+Minh Nhật China std.png BLT+Ngạnh Hán
China std.png Hỏa Hải+Shenlong China std.png Binh Cường Mã Tráng+Mỹ Hảo Chí Tôn China std.png Mỹ Hảo Vô Địch Hầu+Mỹ Hảo E Thần China std.png Hồng Khách+Mạn Bộ Nhân Sinh
China std.png Tiểu Hắc Mã+Tiểu Mã China std.png Ngốc Ngốc+Quá Ẩn China std.png Bật Lửa+Mỹ Tịch China std.png Tiểu Vũ+Tiểu Kiệt

Playoffs

Link

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.