FANDOM
[e][h]AOE Trung Việt 2019
2019 Tham Quyen
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Clan AoE 6699
Nhà tài trợ:
Thành viên diễn đàn của Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
120.000 CNY ~ 416.000.000 VND
Ngày bắt đầu:
2019-10-12
Ngày kết thúc:
2019-10-15
Những người chiến thắng
Gold Sparta std CSDN+U98
Teams
Số lượng team:
16

AOE Thẩm Quyến Trung Việt 2019 - Nội dung: 2vs2 Shang thuần tiễn

Thời gian

  • 13/10/2019: Thi đấu vòng bảng -> tứ kết
  • 14/10/2019: Bán kết, Chung kết

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold 1st ₫14,710,000 ¥ 4,500 Sparta std Chim sẻ đi nắng+U98
Silver 2nd ₫9,810,000 ¥ 3,000 6699 std Tiểu Thủy Ngư+Đổ Thánh
Bronze 3rd ₫6,540,000 ¥ 2,000 China std Bất Liễu Tình+Ngạnh Hán
Copper 4th ₫3,270,000 ¥ 1,000 China std Hỏa Hải+Đại Trù

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM, Speed 1.5 tới phút thứ 8, Chỉ đánh cung R trước phút 20.
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 2vs2
Map size: Huge
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Tham dự

Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D
Vec std Vanelove+HMN 6699 std TTN+Đổ Thánh Sparta std CSDN+U98 China std Hỏa Hải+Đại Trù
China std Mỹ Hảo Vô Địch Hầu+Mỹ Hảo E Thần China std BLT+Ngạnh Hán China std Ngốc Ngốc+Quá Ẩn Vec std BiBi+Quýt
China std Binh Cường Mã Tráng+Mỹ Hảo Chí Tôn Pow std hehe+Truy Mệnh China std Hồng Khách+Mạn Bộ Nhân Sinh China std Tiểu Hòa Ca+Shenlong
China std Tiểu Vũ+Tiểu Kiệt China std Nhị Thiếu+Minh Nhật China std Bật Lửa+Mỹ Tịch China std Tiểu Hắc Mã+Tiểu Mã

Kết quả

Vòng bảng

Playoffs

Link

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.