FANDOM
[e][h]AOE Trung Việt 2019
2019 Tham Quyen
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Clan AoE 6699
Nhà tài trợ:
Thành viên diễn đàn của Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
120.000 CNY ~ 392.200.000 VND
Ngày bắt đầu:
2019-10-12
Ngày kết thúc:
2019-10-15
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
33

AOE Thẩm Quyến Trung Việt 2019 - Nội dung: Solo Assyrian

Thời gian

  • 12/10/2019: Thi đấu vòng bảng -> tứ kết
  • 14/10/2019: Thi đấu Bán kết
  • 15/10: Chung kết

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold 1st ₫16,340,000 ¥ 5,000 Sparta std Chim sẻ đi nắng
Silver 2nd ₫9,810,000 ¥ 3,000 Hanam std Cam Quýt
Bronze 3rd ₫6,540,000 ¥ 2,000 6699 std Thần Long
Copper 4th ₫3,270,000 ¥ 1,000 6699 std Tiểu Thủy Ngư
5th-8th ₫1,630,000 ¥ 500 Bibi std BiBi
ThaiBinhlogo std Truy Mệnh
China std Ngạnh Hán
China std Hỏa Hải

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM, Chỉ đánh cung R trước khi lên đời 4
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Assyrian

Tham dự

Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D
Vn std BiBi Vn std U98 Vn std Cam Quýt China std Ưng Tử
China std Hồng Khách Vn std VaneLove Vn std Gunny Vn std Hoàng Mai Nhi
China std Hòa Hải China std Tiểu Mã China std Tiểu Hắc Mã China std Tiểu Hòa Ca
China std Tiểu Kiệt China std Ngốc Ngốc China std Nhị Thiếu China std Mạn Bộ Nhân Sinh
Bảng E Bảng F Bảng G Bảng H
China std Thần Long Vn std Truy Mệnh Vn std Hehe Vn std CSĐN
China std Mỹ Tịch China std Quá Ẩn China std Bất Liễu Tình China std Binh Cường Mã Tráng
China std Kiệu Bào China std Đại Trù China std Minh Nhật China std Đả Hỏa Cơ
China std E Thần China std Vô Địch Hầu China std Đổ Thánh China std Tiểu Vũ
China std Ngạnh Hán

Kết quả

Vòng bảng

2019 tham quyen assy vongbang

Playoffs

Link

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.