[e][h]AOE Trung Việt 2019
2019 Tham Quyen.jpg
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Clan AoE 6699
Nhà tài trợ:
Thành viên diễn đàn của Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
China China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
120.000 CNY ~ 416.000.000 VND
Ngày bắt đầu:
2019-10-12
Ngày kết thúc:
2019-10-15
Những người chiến thắng
Gold.png Bibi std.png BiBi
Silver.png Skyredlogo std.png hehe
Players
Số lượng game thủ:
34

Thời gian

  • Vòng bảng tới bán kết: 14/10/2019
  • Bán kết, Chung kết: 15/10/2019

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold.png 1st ₫16,340,000 ¥ 5,000 Bibi std.png BiBi
Silver.png 2nd ₫9,810,000 ¥ 3,000 Skyredlogo std.png Hehe
Bronze.png 3rd ₫6,540,000 ¥ 2,000 Hanam std.png Hoàng Mai Nhi
Copper.png 4th ₫3,270,000 ¥ 1,000 Sparta std.png Chim Sẻ Đi Nắng
5th-8th ₫1,630,000 ¥ 500 Hanam std.png Cam Quýt
ThaiBinhlogo std.png Truy Mệnh
6699 std.png Thần Long
Sparta std.png U98

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Tham dự

Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D
Hanam std.png Cam Quýt ThaiBinhlogo std.png Truy Mệnh Bibi std.png BiBi Sparta std.png CSDN
China std.png Tiểu Mã 6699 std.png Đổ Thánh China std.png Quá Ẩn China std.png Kiệu Bào
China std.png Tiểu Hoa Ca China std.png Mỹ Tịch China std.png Bất Liễu Tình China std.png Minh Nhật
China std.png Tiểu Kiệt China std.png Mạn Bộ Nhân Sinh China std.png Chí Tôn China std.png Binh Cường Mã Tráng
China std.png Đại Trù
Bảng E Bảng F Bảng G Bảng H
Saigonnew std.png Gunny Skyredlogo std.png hehe Hanam std.png Hoàng Mai Nhi Sparta std.png U98
China std.png Ngạnh Hán 6699 std.png Thần Long China std.png Ngốc Ngốc China std.png Nhị Thiếu
China std.png Đả Hỏa Cơ China std.png Tiểu Hắc Mã 6699 std.png Tiểu Thủy Ngư Hn std.png Vanelove
China std.png Hồng Khách China std.png Vô Địch Hầu China std.png E Thần China std.png Hỏa Hải
China std.png Tiểu Vũ

Kết quả

Vòng bảng

2019 tham quyen random vongbang.jpg

Playoffs

Vòng 1/8
Bibi std.png BiBi
3
Sparta std.png CSDN
3
China std.png BLT
0
Vn std.png Gunny
0
Hanam std.png HMN
3
Skyredlogo std.png hehe
3
Sparta std.png U98
3
Tứ kết
Bibi std.png BiBi
3
Sparta std.png CSDN
3
Hanam std.png HMN
3
Skyredlogo std.png hehe
3
Sparta std.png U98
1
Bán kết
Bibi std.png BiBi
4
Sparta std.png CSDN
1
Hanam std.png HMN
1
Skyredlogo std.png hehe
4
Chung kết
Bibi std.png BiBi
4
Skyredlogo std.png hehe
1
Tranh 3/4
Sparta std.png CSDN
2
Hanam std.png HMN
3

Link

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.