FANDOM
[e][h]AOE Trung Việt 2019
2019 Tham Quyen
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Clan AoE 6699
Nhà tài trợ:
Thành viên diễn đàn của Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
120.000 CNY ~ 416.000.000 VND
Ngày bắt đầu:
2019-10-12
Ngày kết thúc:
2019-10-15
Những người chiến thắng
Gold Bibi std BiBi
Silver Skyredlogo std hehe
Players
Số lượng game thủ:
34

Thời gian

  • Vòng bảng tới bán kết: 14/10/2019
  • Bán kết, Chung kết: 15/10/2019

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold 1st ₫16,340,000 ¥ 5,000 Bibi std BiBi
Silver 2nd ₫9,810,000 ¥ 3,000 Skyredlogo std Hehe
Bronze 3rd ₫6,540,000 ¥ 2,000 Hanam std Hoàng Mai Nhi
Copper 4th ₫3,270,000 ¥ 1,000 Sparta std Chim Sẻ Đi Nắng
5th-8th ₫1,630,000 ¥ 500 Hanam std Cam Quýt
ThaiBinhlogo std Truy Mệnh
6699 std Thần Long
Sparta std U98

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Tham dự

Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D
Hanam std Cam Quýt ThaiBinhlogo std Truy Mệnh Bibi std BiBi Sparta std CSDN
China std Tiểu Mã 6699 std Đổ Thánh China std Quá Ẩn China std Kiệu Bào
China std Tiểu Hoa Ca China std Mỹ Tịch China std Bất Liễu Tình China std Minh Nhật
China std Tiểu Kiệt China std Mạn Bộ Nhân Sinh China std Chí Tôn China std Binh Cường Mã Tráng
China std Đại Trù
Bảng E Bảng F Bảng G Bảng H
Saigonnew std Gunny Skyredlogo std hehe Hanam std Hoàng Mai Nhi Sparta std U98
China std Ngạnh Hán 6699 std Thần Long China std Ngốc Ngốc China std Nhị Thiếu
China std Đả Hỏa Cơ China std Tiểu Hắc Mã 6699 std Tiểu Thủy Ngư Hn std Vanelove
China std Hồng Khách China std Vô Địch Hầu China std E Thần China std Hỏa Hải
China std Tiểu Vũ

Kết quả

Vòng bảng

2019 tham quyen random vongbang

Playoffs

Vòng 1/8
Bibi std BiBi
3
Sparta std CSDN
3
China std BLT
0
Vn std Gunny
0
Hanam std HMN
3
Skyredlogo std hehe
3
Sparta std U98
3
Tứ kết
Bibi std BiBi
3
Sparta std CSDN
3
Hanam std HMN
3
Skyredlogo std hehe
3
Sparta std U98
1
Bán kết
Bibi std BiBi
4
Sparta std CSDN
1
Hanam std HMN
1
Skyredlogo std hehe
4
Chung kết
Bibi std BiBi
4
Skyredlogo std hehe
1
Tranh 3/4
Sparta std CSDN
2
Hanam std HMN
3

Link

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.