[e][h]AOE Trung Việt 2019
2019 Tham Quyen.jpg
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Clan AoE 6699
Nhà tài trợ:
Thành viên diễn đàn của Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
China China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
120.000 CNY ~ 392.200.000 VND
Ngày bắt đầu:
2019-10-11
Ngày kết thúc:
2019-10-15
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
34

AOE Thẩm Quyến Trung Việt 2019 - Nội dung: Solo Shang thuần tiễn

Thời gian

  • 12/10/2019: Thi đấu vòng bảng -> tứ kết
  • 14/10/2019: Bán kết
  • 15/10/2019: Chung kết

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold.png 1st ₫16,340,000 ¥ 5,000 Sparta std.png Chim sẻ đi nắng
Silver.png 2nd ₫9,810,000 ¥ 3,000 6699 std.png Tiểu Thủy Ngư
Bronze.png 3rd ₫6,540,000 ¥ 2,000 China std.png Ngạnh Hán
Copper.png 4th ₫3,270,000 ¥ 1,000 China std.png Bất Liễu Tình
5th-8th ₫1,630,000 ¥ 500 China std.png Binh Cường Mã Tráng
ThaiBinhlogo std.png Truy Mệnh
6699 std.png Thần Long
China std.png Hỏa Hải

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM, Speed 1.5 tới phút thứ 8, Chỉ đánh cung R trước phút 20.
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: Large
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Tham dự

Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D
China std.png 6699 std.png Thần Long Vn std.png Hn std.png VaneLove Vn std.png Saigonnew std.png Gunny Vn std.png Sparta std.png Chim Sẻ Đi Nắng
Vn std.png Sparta std.png U98 China std.png Mỹ Tịch China std.png Tiểu Kiệt Vn std.png Hanam std.png Hoàng Mai Nhi
China std.png Tiểu Mã China std.png Nhị Thiếu China std.png Vô Địch Hầu China std.png Binh Cường Mã Tráng
China std.png Tiểu Hòa Ca China std.png Ngạch Hán China std.png E Thần China std.png Mạn Bộ Nhân Sinh
China std.png Ngốc Ngốc
Bảng E Bảng F Bảng G Bảng H
Vn std.png Bibi std.png Bibi China std.png Đả Hỏa Cơ Vn std.png Hanam std.png Cam Quýt China std.png 6699 std.png Ưng Tử
Vn std.png ThaiBinhlogo std.png Truy Mệnh China std.png Chí Tôn China std.png Bất Liễu Tình Vn std.png Skyredlogo std.png Hehe
China std.png Hồng Khách China std.png Hỏa Hải China std.png Minh Nhật China std.png Đại Trù
China std.png Kiệu Bào China std.png Tiểu Hắc Mã China std.png 6699 std.png Đổ Thánh China std.png Tiểu Vũ
China std.png Quá Ẩn

Kết quả

Vòng bảng

BẢNG A
1. China std.png Tiểu Hoa Ca 3-0-0 12-3 9p
2. China std.png Thần Long 2-0-1 8-2 6p
3. Sparta std.png U98 0-1-2 1-6 1p
4. China std.png Tiểu Mã 0-1-2 1-6 1p
Thần Long3-03-12-3
U980-30-00-3
Tiểu Mã1-30-00-3
Tiểu Hòa Ca3-23-03-0
Thần LongU98Tiểu MãTiểu Hòa Ca


BẢNG B
1. China std.png Ngốc Ngốc 4-0-0 12-4 12p
2. China std.png Ngạch Hán 3-0-1 9-5 9p
3. China std.png Mỹ Tịch 1-1-2 7-6 4p
4. Hn std.png VaneLove 1-1-2 6-9 4p
5. China std.png Nhị Thiếu 0-1-3 0-9 1p
VaneLove1-33-00-32-3
Mỹ Tịch3-10-02-32-3
Nhị Thiếu0-30-00-30-3
Ngạch Hán3-03-23-00-3
Ngốc Ngốc3-23-23-03-0
VaneLoveMỹ TịchNhị ThiếuNgạch HánNgốc Ngốc


BẢNG C
1. China std.png Tiểu Kiệt 2-0-1 8-5 6p
2. China std.png Mỹ Hảo E Thần 2-0-1 8-7 6p
3. Saigonnew std.png Gunny 2-0-1 6-6 6p
4. China std.png Vô Địch Hầu 0-0-3 5-9 0p
Gunny0-33-13-2
Tiểu Kiệt3-03-22-3
Vô Địch Hầu1-32-32-3
E Thần2-33-23-2
GunnyTiểu KiệtVô Địch HầuE Thần


BẢNG D
1. Sparta std.png Chim Sẻ Đi Nắng 3-0-0 9-0 9p
2. China std.png Binh Cường Mã Tráng 2-0-1 6-0 6p
3. Hanam std.png Hoàng Mai Nhi 1-0-2 3-6 3p
4. China std.png Mạn Bộ Nhân Sinh 0-0-3 0-9 0p
Chim Sẻ3-03-03-0
H.M.Nhi0-30-33-0
Mã Tráng0-33-03-0
Nhân Sinh0-30-30-3
Chim SẻH.M.NhiMã TrángNhân Sinh


BẢNG E
1. ThaiBinhlogo std.png Truy Mệnh 3-0-0 9-3 9p
2. Bibi std.png BiBi 2-0-1 8-3 6p
3. China std.png Kiệu Bào 1-0-2 4-7 3p
4. China std.png Hồng Khách 0-0-3 1-9 0p
Bi Bi2-33-03-0
Truy Mệnh3-23-03-1
Hồng Khách0-30-31-3
Kiệu Bào0-31-33-1
Bi BiTruy MệnhHồng KháchKiệu Bào


BẢNG F
1. China std.png Hỏa Hải 3-0-0 9-2 9p
2. China std.png Tiểu Hắc Mã 2-0-1 8-5 6p
3. China std.png Chí Tôn 1-0-2 5-8 3p
4. China std.png Đả Hỏa Cơ 0-0-3 2-9 0p
Đả Hỏa Cơ2-30-30-3
Chí Tôn3-20-32-3
Hỏa Hải3-03-03-2
T. H. Mã3-03-22-3
Đả Hỏa CơChí TônHỏa HảiT. H. Mã


BẢNG G
1. China std.png Bất Liễu Tình 3-0-0 9-2 9p
2. China std.png Đổ Thánh 2-0-1 8-3 6p
3. China std.png Minh Nhật 1-0-2 3-9 3p
4. Hanam std.png Cam Quýt 0-0-3 1-9 0p
Cam Quýt0-31-30-3
B. L. Tình3-03-03-2
Minh Nhật3-10-30-3
Đổ Thánh3-02-33-0
Cam QuýtB. L. TìnhMinh NhậtĐổ Thánh


BẢNG H
1. China std.png Ưng Tử 4-0-0 12-2 12p
2. China std.png Đại Trù 1-3-1 9-4 6p
3. Skyredlogo std.png HeHe 2-0-2 9-6 6p
4. China std.png Quá Ẩn 0-1-3 3-9 1p
5. China std.png Tiểu Vũ 1-0-4 0-12 3p
Ưng Tử3-23-03-03-0
Hehe2-31-33-03-0
Đại Trù0-33-13-03-0
Tiểu Vũ0-30-30-30-3
Quá Ẩn0-30-30-33-0
Ưng TửHeheĐại TrùTiểu VũQuá Ẩn

Playoffs

Link

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.