FANDOM
[e][h]AOE Trung Việt 2019
2019 Tham Quyen
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Clan AoE 6699
Nhà tài trợ:
Thành viên diễn đàn của Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
120.000 CNY ~ 392.200.000 VND
Ngày bắt đầu:
2019-10-11
Ngày kết thúc:
2019-10-15
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
34

AOE Thẩm Quyến Trung Việt 2019 - Nội dung: Solo Shang thuần tiễn

Thời gian

  • 12/10/2019: Thi đấu vòng bảng -> tứ kết
  • 14/10/2019: Bán kết
  • 15/10/2019: Chung kết

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold 1st ₫16,340,000 ¥ 5,000 Sparta std Chim sẻ đi nắng
Silver 2nd ₫9,810,000 ¥ 3,000 6699 std Tiểu Thủy Ngư
Bronze 3rd ₫6,540,000 ¥ 2,000 China std Ngạnh Hán
Copper 4th ₫3,270,000 ¥ 1,000 China std Bất Liễu Tình
5th-8th ₫1,630,000 ¥ 500 China std Binh Cường Mã Tráng
ThaiBinhlogo std Truy Mệnh
6699 std Thần Long
China std Hỏa Hải

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM, Speed 1.5 tới phút thứ 8, Chỉ đánh cung R trước phút 20.
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: Large
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Tham dự

Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D
China std 6699 std Thần Long Vn std Hn std VaneLove Vn std Saigonnew std Gunny Vn std Sparta std Chim Sẻ Đi Nắng
Vn std Sparta std U98 China std Mỹ Tịch China std Tiểu Kiệt Vn std Hanam std Hoàng Mai Nhi
China std Tiểu Mã China std Nhị Thiếu China std Vô Địch Hầu China std Binh Cường Mã Tráng
China std Tiểu Hòa Ca China std Ngạch Hán China std E Thần China std Mạn Bộ Nhân Sinh
China std Ngốc Ngốc
Bảng E Bảng F Bảng G Bảng H
Vn std Bibi std Bibi China std Đả Hỏa Cơ Vn std Hanam std Cam Quýt China std 6699 std Ưng Tử
Vn std ThaiBinhlogo std Truy Mệnh China std Chí Tôn China std Bất Liễu Tình Vn std Skyredlogo std Hehe
China std Hồng Khách China std Hỏa Hải China std Minh Nhật China std Đại Trù
China std Kiệu Bào China std Tiểu Hắc Mã China std 6699 std Đổ Thánh China std Tiểu Vũ
China std Quá Ẩn

Kết quả

Vòng bảng

BẢNG A
1. China std Tiểu Hoa Ca 3-0-0 12-39p
2. China std Thần Long 2-0-1 8-26p
3. Sparta std U98 0-1-2 1-61p
4. China std Tiểu Mã 0-1-2 1-61p
Thần Long3-03-12-3
U980-30-00-3
Tiểu Mã1-30-00-3
Tiểu Hòa Ca3-23-03-0
Thần LongU98Tiểu MãTiểu Hòa Ca

BẢNG B
1. China std Ngốc Ngốc 4-0-0 12-412p
2. China std Ngạch Hán 3-0-1 9-59p
3. China std Mỹ Tịch 1-1-2 7-64p
4. Hn std VaneLove 1-1-2 6-94p
5. China std Nhị Thiếu 0-1-3 0-91p
VaneLove1-33-00-32-3
Mỹ Tịch3-10-02-32-3
Nhị Thiếu0-30-00-30-3
Ngạch Hán3-03-23-00-3
Ngốc Ngốc3-23-23-03-0
VaneLoveMỹ TịchNhị ThiếuNgạch HánNgốc Ngốc

BẢNG C
1. China std Tiểu Kiệt 2-0-1 8-56p
2. China std Mỹ Hảo E Thần 2-0-1 8-76p
3. Saigonnew std Gunny 2-0-1 6-66p
4. China std Vô Địch Hầu 0-0-3 5-90p
Gunny0-33-13-2
Tiểu Kiệt3-03-22-3
Vô Địch Hầu1-32-32-3
E Thần2-33-23-2
GunnyTiểu KiệtVô Địch HầuE Thần

BẢNG D
1. Sparta std Chim Sẻ Đi Nắng 3-0-0 9-09p
2. China std Binh Cường Mã Tráng 2-0-1 6-06p
3. Hanam std Hoàng Mai Nhi 1-0-2 3-63p
4. China std Mạn Bộ Nhân Sinh 0-0-3 0-90p
Chim Sẻ3-03-03-0
H.M.Nhi0-30-33-0
Mã Tráng0-33-03-0
Nhân Sinh0-30-30-3
Chim SẻH.M.NhiMã TrángNhân Sinh

BẢNG E
1. ThaiBinhlogo std Truy Mệnh 3-0-0 9-39p
2. Bibi std BiBi 2-0-1 8-36p
3. China std Kiệu Bào 1-0-2 4-73p
4. China std Hồng Khách 0-0-3 1-90p
Bi Bi2-33-03-0
Truy Mệnh3-23-03-1
Hồng Khách0-30-31-3
Kiệu Bào0-31-33-1
Bi BiTruy MệnhHồng KháchKiệu Bào

BẢNG F
1. China std Hỏa Hải 3-0-0 9-29p
2. China std Tiểu Hắc Mã 2-0-1 8-56p
3. China std Chí Tôn 1-0-2 5-83p
4. China std Đả Hỏa Cơ 0-0-3 2-90p
Đả Hỏa Cơ2-30-30-3
Chí Tôn3-20-32-3
Hỏa Hải3-03-03-2
T. H. Mã3-03-22-3
Đả Hỏa CơChí TônHỏa HảiT. H. Mã

BẢNG G
1. China std Bất Liễu Tình 3-0-0 9-29p
2. China std Đổ Thánh 2-0-1 8-36p
3. China std Minh Nhật 1-0-2 3-93p
4. Hanam std Cam Quýt 0-0-3 1-90p
Cam Quýt0-31-30-3
B. L. Tình3-03-03-2
Minh Nhật3-10-30-3
Đổ Thánh3-02-33-0
Cam QuýtB. L. TìnhMinh NhậtĐổ Thánh

BẢNG H
1. China std Ưng Tử 4-0-0 12-212p
2. China std Đại Trù 1-3-1 9-46p
3. Skyredlogo std HeHe 2-0-2 9-66p
4. China std Quá Ẩn 0-1-3 3-91p
5. China std Tiểu Vũ 1-0-4 0-123p
Ưng Tử3-23-03-03-0
Hehe2-31-33-03-0
Đại Trù0-33-13-03-0
Tiểu Vũ0-30-30-30-3
Quá Ẩn0-30-30-33-0
Ưng TửHeheĐại TrùTiểu VũQuá Ẩn

Playoffs

Link

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.