FANDOM
[e][h]AOE Việt Trung 2017
2017 AOE Viet Trung
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
SE playoffs
Prize pool:
300,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2017-07-05
Ngày kết thúc:
2017-08-06
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
32

AOE Việt Trung 2017 - Nội dung 2vs2 Shang thuần tiễn

Thời gian, địa điểm

  • Vòng loại - bán kết: 16h00 - 19h30 ngày 6/7/2017 tại Pegasus Club (ngõ 165 đường Cầu Giấy, Hà Nội)
  • Chung kết: 12h - 14h ngày 6/8/2017 tại Tô Châu, Trung Quốc

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫20,000,000 Vn std BiBi+CSDN
Silver 2nd ₫15,000,000 China std Thần Long+Thủy Ngư
SF 3rd-4th ₫10,000,000 China std T.T. Hiệp+Minh Nhật
China std Đổ Thánh+Hoa Ca
5th-8th - Vn std Gunny+No1
Vn std Mạnh Hào+Đ.X. Thứ
China std Ngốc Ngốc+Chiến Tướng
Gtv1 std KĐK+Chipboy

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM, speed 1.5 tới phút 8
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 2vs2
Map size: HUGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Thành phần tham dự

Game thủ Trung Quốc (16)
China std Thần Long 神龙 China std Tiểu Thủy Ngư 小水鱼 (鹰) China std Đổ Thánh 赌圣 China std Tiểu Mã 小小马
China std Ngạnh Hán 硬汉 China std Tiểu Tiểu Hiệp 小小侠 China std Tiểu Toan Thái 小酸菜 China std Tiểu Hoa Ca 小华哥
China std Hỏa Hải 火海 China std Tiểu Hắc Mã 小黑马 China std Minh Nhật 明日 China std Tiểu Vũ 小雨
China std Chiến Tướng 战将 China std Ngốc Ngốc 呆呆 China std Khả Nhạc Muội Muội (Cocacola) 协会可乐妹妹 China std Giả Vờ Yêu


Game thủ Việt Nam (16)
Hn std Hoàng Mai Nhi Hn std Cam Quýt Hn std Tutj Hn std Vanelove
Gtv1 std CSDN Gtv1 stdNo1 Gtv1 std Không Được Khóc Gtv1 stdChipboy
Skyredlogo std Yugi Skyredlogo std hehe
Bibi stdBiBi Bibi stdGunny
ThaiBinhlogo std Hồng Anh ThaiBinhlogo std Truy Mệnh
Aoe360 std Ngô Mạnh Hào Aoelogo std Đỗ Xuân Thứ

Kết quả

Live Streams

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.