FANDOM
[e][h]AOE Việt Trung 2017
2017 AOE Viet Trung
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Round robin
SE playoffs
Prize pool:
300,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2017-07-05
Ngày kết thúc:
2017-08-05
Những người chiến thắng
Teams
Số lượng team:
10

AOE Việt Trung 2017 - Nội dung 3vs3 Deathmatch

Thời gian, địa điểm

  • 9h - 18h ngày 16/7/2017 vòng loại tại Việt Nam tại Pegasus Club (ngõ 165 đường Cầu Giấy, Hà Nội)
  • 12h - 16h ngày 5/8/2017: Vòng chung kết tại Tô Châu, Trung Quốc

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫30,000,000 Gtv1 std GameTV Plus
Silver 2nd ₫15,000,000 China std Trung Quốc 1
SF 3rd-4th ₫10,000,000 Thanhhoa std Thanh Hóa 1
China std Trung Quốc 2

Setting

DEATHMATCH
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 3vs3
Map size: GIGANTIC
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Thành phần tham dự

Team Trung Quốc (4)
China std Trung Quốc 1 China std Trung Quốc 2 China std Trung Quốc 3 China std Trung Quốc 4
Team Việt Nam (6)
Gtv1 std GameTV Pow std POW Hn std Hà Nội Bibi std BiBi Club
Thanhhoa std Thanh Hóa 1 Thanhhoa std Thanh Hóa 2

Đội hình

Đội hình

BiBi Club
Bibi logo
 BiBi  
 Bá Vương  
 Super Cu  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Playonline.win
Pow logo
 Yugi  
 Vô Thường  
 Beo  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Hà Nội
Ha Noi logo
 Hoàng Mai Nhi  
 Vane Love  
 Cam Quýt  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Thanh Hóa 1
Thanhhoa logo
 Bắc Kiều Phong  
 Nam So Ciu  
 Huy Béo  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Thanh Hóa 2
Thanhhoa logo
 Yêu 1 người  
 G Dragon  
 Hieu  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
GameTV
Gametv logo
 Chim Sẻ Đi Nắng  
 Văn Sự  
 Văn Tích  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Trung Quốc 1
Flag China
 Tiểu Toan Thái  
 Tiểu Thủy Ngư  
 Đổ Thánh  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Trung Quốc 2
Flag China
 Thần Long  
 Coca  
 Tiểu Hoa Ca  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Trung Quốc 3
Flag China
 Ngạnh Hán  
 Ngốc Ngốc  
 Tiểu Vũ  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Trung Quốc 4
Flag China
 Hỏa Hải  
 Chiến Tướng  
 Tiểu Tiểu Hiệp  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Kết quả

6 team tại Việt Nam tổ chức vòng loại quần chiến chọn 2 team thứ hang cao nhất sang Trung Quốc đánh vòng chung kết.

Vòng loại tại Việt Nam

Xếp hạng
1. Gtv1 std GameTV 5-0 15-6
2. Thanhhoa std Thanh Hóa 1 4-1 14-4
3. Bibi std BiBi Club 2-3 9-10
4. Thanhhoa std Thanh Hóa 2 2-3 7-11
5. Pow std POW 1-4 7-12
6. Hn std Hà Nội 1-4 5-14


Vòng 1
16/07/2017 - 09:00 SGT
POW Pow std 1 3 Gtv1 std GameTV
Thanh Hóa 1 Thanhhoa std 3 0 Hn std Hà Nội
Thanh Hóa 2 Thanhhoa std 1 3 Bibi std BiBi Club
Vòng 2
16/07/2017 - 11:00 SGT
Hà Nội Hn std 1 3 Thanhhoa std Thanh Hóa 2
BiBi Club Bibi std 0 3 Pow std POW
GameTV Gtv1 std 3 2 Thanhhoa std Thanh Hóa 1
Vòng 3
16/07/2017 - 14:30 SGT
BiBi Club Bibi std 3 0 Hn std Hà Nội
Thanh Hóa 2 Thanhhoa std 0 3 Gtv1 std GameTV
POW Pow std 0 3 Thanhhoa std Thanh Hóa 1
Vòng 4
16/07/2017 - 16:00 SGT
Thanh Hóa 1 Thanhhoa std 3 0 Thanhhoa std Thanh Hóa 2
GameTV Gtv1 std 3 2 Bibi std BiBi Club
Hà Nội Hn std 3 2 Pow std POW
Vòng 5
16/07/2017 - 18:00 SGT
BiBi Club Bibi std 1 3 Thanhhoa std Thanh Hóa 1
POW Pow std 1 3 Thanhhoa std Thanh Hóa 2
Hà Nội Hn std 1 3 Gtv1 std GameTV

Vòng chung kết

Bán kết
Thanhhoa std Thanh Hóa 1
2
China std Trung Quốc 1
3
Gtv1 std GameTV
3
China std Trung Quốc 2
0
Chung kết
China std Trung Quốc 1
0
Gtv1 std GameTV
4

Live Streams

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.