[e][h]AOE Việt Trung 2017
2017 AOE Viet Trung.jpg
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vietnam Vietnam
Format:
Round robin
SE playoffs
Prize pool:
300,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2017-07-05
Ngày kết thúc:
2017-08-13
Những người chiến thắng
Gold.png Hn std.png
Silver.png Bibi std.png
SF.png ThaiBinhlogo std.png
SF.png Aoe360 std.png
Teams
Số lượng team:
8

AOE Việt Trung 2017 - Nội dung 4vs4 Random

Thời gian, địa điểm

  • Vòng loại - bán kết: 19h - 23h30 ngày 6/7/2017 tại Pegasus Club (ngõ 165 đường Cầu Giấy, Hà Nội)
  • Chung kết: 15h00 - 18h00 ngày 13/8/2017 tại Game No1 (số 21 ngõ 20 đường Nguyễn Chánh, Cầu Giấy)

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold.png 1st ₫40,000,000 Hn std.png Hà Nội
Silver.png 2nd ₫20,000,000 Bibi std.png BiBi Club
SF.png 3rd-4th ₫10,000,000 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình
Aoe360 std.png AOE360
5th-8th - China std.png Trung Quốc 1
China std.png Trung Quốc 2
Gtv1 std.png GameTV
Skyredlogo std.png Skyred

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 4vs4
Map size: GIGANTIC
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Thành phần tham dự

Team Trung Quốc (2)
China std.png Trung Quốc 1 China std.png Trung Quốc 2
Team Việt Nam (6)
Gtv1 std.png GameTV Skyredlogo std.png Skyred ThaiBinhlogo std.png Thái Bình Hn std.png Hà Nội
Aoe360 std.png AOE360 Bibi std.png BiBi Club

Đội hình

BiBi Club
Bibi logo.png
 BiBi  
 Gunny  
   
 Tiểu Màn Thầu  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Thái Bình
Thaibinh logo.jpg
 Truy Mệnh  
 Hồng Anh  
 Việt BM  
 Vô Thường  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Skyred
Skyred logo.png
 Yugi  
 meomeo  
 Hoàng CN  
 hehe  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Trung Quốc 1
Flag China.png
 Thần Long  
 Ngốc Ngốc  
 Tiểu Mã  
 Chiến Tướng  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Hà Nội
Ha Noi logo.png
 Hoàng Mai Nhi  
 Vane Love  
 Xi Măng  
 Cam Quýt  
[Ẩn/Hiện đội hình]
AOE360
Aoe360 logo.png
 Next  
 U98  
 Ngô Mạnh Hào  
 Exiter  
[Ẩn/Hiện đội hình]
GameTV
Gametv logo.png
 Chim Sẻ Đi Nắng  
 ChipBoy  
 Không Được Khóc  
 No1  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Trung Quốc 2
Flag China.png
 Tiểu Thủy Ngư  
 Tiểu Vũ  
 Tiểu Tiểu Hiệp  
 Minh Nhật  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Kết quả

Thể thức: Chia 2 bảng đấu (1 team Trung Quốc và 3 team Việt Nam) thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 team nhất nhì mỗi bảng vào bán kết

Vòng bảng

Bảng A
1. Bibi std.png BiBi Club 3-0-0 9-0 9p
2. ThaiBinhlogo std.png Thái Bình 2-0-1 6-3 6p
3. Skyredlogo std.png Skyred 1-0-2 3-6 3p
4. China std.png Trung Quốc 1 0-0-3 0-9 0p
Kết quả
06/07/2017 - 19:00 SGT
Skyred Skyredlogo std.png 0 3 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình
Trung Quốc 1 China std.png 0 3 Bibi std.png BiBi Club
Skyred Skyredlogo std.png 0 3 Bibi std.png BiBi Club
Thái Bình ThaiBinhlogo std.png 3 0 China std.png Trung Quốc 1
Skyred Skyredlogo std.png 3 0 China std.png Trung Quốc 1
Thái Bình ThaiBinhlogo std.png 0 3 Bibi std.png BiBi Club
Bảng B
1. Hn std.png Hà Nội 3-0-0 9-2 9p
2. Aoe360 std.png AOE360 2-0-1 6-4 6p
3. Gtv1 std.png GameTV 1-0-2 6-6 3p
4. China std.png Trung Quốc 2 0-0-3 0-9 0p
Kết quả
06/07/2017 - 19:00 SGT
GameTV Gtv1 std.png 3 0 China std.png Trung Quốc 2
Hà Nội Hn std.png 3 0 Aoe360 std.png AOE360
GameTV Gtv1 std.png 1 3 Aoe360 std.png AOE360
Hà Nội Hn std.png 3 0 China std.png Trung Quốc 2
GameTV Gtv1 std.png 2 3 Hn std.png Hà Nội
AOE360 Aoe360 std.png 3 0 China std.png Trung Quốc 2

Playoffs

Bán kết
Bibi std.png BiBi Club
3
Aoe360 std.png AOE360
1
Hn std.png Hà Nội
3
ThaiBinhlogo std.png Thái Bình
1
Chung kết
Bibi std.png BiBi Club
2
Hn std.png Hà Nội
4

Live Streams

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.