[e][h]AOE Việt Trung 2017
2017 AOE Viet Trung.jpg
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vietnam Vietnam
Format:
SE playoffs
Prize pool:
300,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2017-07-05
Ngày kết thúc:
2017-08-06
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
32

AOE Việt Trung 2017 - Nội dung solo Shang thuần tiễn

Thời gian, địa điểm

  • Vòng loại - bán kết: 13h30 - 18h20 ngày 5/7/2017 tại Pegasus Club (ngõ 165 đường Cầu Giấy, Hà Nội)
  • Chung kết: 19h-20h30 ngày 6/8/2017 tại Tô Châu, Trung Quốc

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold.png 1st ₫15,000,000 Gtv1 std.png Chim Sẻ Đi Nắng
Silver.png 2nd ₫10,000,000 China std.png Thần Long
SF.png 3rd-4th ₫5,000,000 China std.png Chiến Tướng
China std.png Tiểu Thủy Ngư
5th-8th - ThaiBinhlogo std.png Hồng Anh
China std.png Hỏa Hải
China std.png Tiểu Hoa Ca
Hn std.png Hoàng Mai Nhi

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM, speed 1.5 tới phút 8
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Thành phần tham dự

Game thủ Trung Quốc (16)
China std.png Thần Long 神龙 China std.png Tiểu Thủy Ngư 小水鱼 (鹰) China std.png Đổ Thánh 赌圣 China std.png Tiểu Mã 小小马
China std.png Ngạnh Hán 硬汉 China std.png Tiểu Tiểu Hiệp 小小侠 China std.png Tiểu Toan Thái 小酸菜 China std.png Tiểu Hoa Ca 小华哥
China std.png Hỏa Hải 火海 China std.png Tiểu Hắc Mã 小黑马 China std.png Minh Nhật 明日 China std.png Tiểu Vũ 小雨
China std.png Chiến Tướng 战将 China std.png Ngốc Ngốc 呆呆 China std.png Khả Nhạc Muội Muội (Cocacola) 协会可乐妹妹 China std.png Giả Vờ Yêu


Game thủ Việt Nam (16)
Hn std.png Hoàng Mai Nhi Hn std.png Cam Quýt Hn std.png Tễu
Gtv1 std.png CSDN Gtv1 std.pngNo1 Gtv1 std.png Không Được Khóc Gtv1 std.pngChipboy
Skyredlogo std.png Yugi Skyredlogo std.pngHoàng CN
Bibi std.pngBiBi Bibi std.pngGunny Bibi std.pngTiểu Màn Thầu
ThaiBinhlogo std.png Hồng Anh ThaiBinhlogo std.png Truy Mệnh ThaiBinhlogo std.png Vô Thường Aoelogo std.png Tạ Anh Dũng

Kết quả

Vòng 1/16
China std.png GVY
0
Bibi std.png Gunny
2
Bibi std.png TMT
0
Skyredlogo std.png Yugi
1
Gtv1 std.png No1
1
China std.png Hoa Ca
3
Bibi std.png BiBi
3
Gtv1 std.png KĐK
1
Hn std.png HMN
3
China std.png Coca
0
China std.png TTN
3
Tứ kết
Gtv1 std.png CSDN
3
China std.png Hoa Ca
0
Hn std.png HMN
1
China std.png TTN
3
Bán kết
Gtv1 std.png CSDN
3
China std.png TTN
1
Chung kết
Gtv1 std.png CSDN
4
Tranh 3/4

Live Streams

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.