FANDOM
[e][h]AOE Việt Trung 2017
2017 AOE Viet Trung
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
SE playoffs
Prize pool:
300,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2017-07-05
Ngày kết thúc:
2017-08-06
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
32

AOE Việt Trung 2017 - Nội dung solo Shang thuần tiễn

Thời gian, địa điểm

  • Vòng loại - bán kết: 13h30 - 18h20 ngày 5/7/2017 tại Pegasus Club (ngõ 165 đường Cầu Giấy, Hà Nội)
  • Chung kết: 19h-20h30 ngày 6/8/2017 tại Tô Châu, Trung Quốc

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫15,000,000 Gtv1 std Chim Sẻ Đi Nắng
Silver 2nd ₫10,000,000 China std Thần Long
SF 3rd-4th ₫5,000,000 China std Chiến Tướng
China std Tiểu Thủy Ngư
5th-8th - ThaiBinhlogo std Hồng Anh
China std Hỏa Hải
China std Tiểu Hoa Ca
Hn std Hoàng Mai Nhi

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM, speed 1.5 tới phút 8
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Thành phần tham dự

Game thủ Trung Quốc (16)
China std Thần Long 神龙 China std Tiểu Thủy Ngư 小水鱼 (鹰) China std Đổ Thánh 赌圣 China std Tiểu Mã 小小马
China std Ngạnh Hán 硬汉 China std Tiểu Tiểu Hiệp 小小侠 China std Tiểu Toan Thái 小酸菜 China std Tiểu Hoa Ca 小华哥
China std Hỏa Hải 火海 China std Tiểu Hắc Mã 小黑马 China std Minh Nhật 明日 China std Tiểu Vũ 小雨
China std Chiến Tướng 战将 China std Ngốc Ngốc 呆呆 China std Khả Nhạc Muội Muội (Cocacola) 协会可乐妹妹 China std Giả Vờ Yêu


Game thủ Việt Nam (16)
Hn std Hoàng Mai Nhi Hn std Cam Quýt Hn std Tễu
Gtv1 std CSDN Gtv1 stdNo1 Gtv1 std Không Được Khóc Gtv1 stdChipboy
Skyredlogo std Yugi Skyredlogo stdHoàng CN
Bibi stdBiBi Bibi stdGunny Bibi stdTiểu Màn Thầu
ThaiBinhlogo std Hồng Anh ThaiBinhlogo std Truy Mệnh ThaiBinhlogo std Vô Thường Aoelogo std Tạ Anh Dũng

Kết quả

Vòng 1/16
China std GVY
0
Bibi std Gunny
2
Bibi std TMT
0
Skyredlogo std Yugi
1
Gtv1 std No1
1
China std Hoa Ca
3
Bibi std BiBi
3
Gtv1 std KĐK
1
Hn std HMN
3
China std Coca
0
China std TTN
3
Tứ kết
Gtv1 std CSDN
3
China std Hoa Ca
0
Hn std HMN
1
China std TTN
3
Bán kết
Gtv1 std CSDN
3
China std TTN
1
Chung kết
Gtv1 std CSDN
4
Tranh 3/4

Live Streams

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.