FANDOM


Kế hoạch
 • Sau tuần 13, việc nhập khung dữ liệu của wiki đã hoàn tất, thời gian tới chỉ cập nhập vào AOEwiki News những thời điểm có thay đổi lớn về Template, Portal.
 • Khởi động dự án ROR Reborn, tất cả thông tin được cập nhập qua Portal:Reborn
 • Bổ sung những thông tin về Players, Teams và Tournaments, thống kê, xếp hạng


Tin cũ hơn...

Chi tiết xem tại Hoạt động wiki

Older News

Tổng kết tuần 13 (15/10/2015 - 21/10/2015)
 • Nhập thông tin cơ bản của các giải 44 còn lại từ trong năm 2013 và 2014, kết thúc việc nhập hệ thống Giải 44
 • Lập Portal:Reborn cho dự án Rise of Rome Reborn
Thứ năm, thứ sáu ngày 15-16/10/2015
Tổng kết tuần 12 (8/10/2015 - 14/10/2015)
 • Nhập thông tin cơ bản của các giải 44 trong năm 2011 và 2012

Kế hoạch tuần tới

 • Nhập thông tin cơ bản của các giải 44 còn lại từ trong năm 2013 và 2014, kết thúc việc nhập hệ thống giải đấu
Thứ tư ngày 14/10/2015
Thứ hai, thứ ba ngày 12-13/10/2015
Chủ nhật ngày 11/10/2015
Thứ sáu, thứ bảy ngày 9-10/10/2015
Thứ năm ngày 8/10/2015
Tổng kết tuần 11 (1/10/2015 - 7/10/2015)
 • Nhập thông tin cơ bản của các giải 44 còn lại từ năm 2009 đến hết 2010
 • Cập nhật vòng loại Giao hữu Việt Trung

Kế hoạch tuần tới

 • Nhập thông tin cơ bản của các giải 44 còn lại từ năm 2011 đến hết năm 2012
Thứ tư ngày 7/10/2015
Thứ hai, thứ ba ngày 5-6/10/2015
Thứ bảy, chủ nhật ngày 3-4/10/2015
 • Nhập vòng loại random AOE Việt Trung 2015: Solo, Team 4vs4
Thứ năm, thứ sáu ngày 1-2/10/2015
Tổng kết tuần 10 (24/9/2015 - 30/9/2015)
 • Nhập thông tin cơ bản của các giải 44 còn lại từ năm 2006 đến hết năm 2008, gần hết giải năm 2009
 • Cập nhật Giao hữu Việt Trung

Kế hoạch tuần tới

 • Nhập thông tin cơ bản của các giải 44 còn lại từ năm 2009 đến hết năm 2011
Thứ ba, thứ tư ngày 29-30/9/2015
Thứ hai ngày 28/9/2015
Chủ nhật ngày 27/9/2015
Thứ bảy ngày 26/9/2015
Thứ năm, thứ sáu ngày 24-25/9/2015
Tổng kết tuần 9 (17/9/2015 - 23/9/2015)
 • Nhập xong thông tin cơ bản của hệ thống giải 44 Miền Bắc
 • Nhập xong thông tin cơ bản của hệ thống giải 44 Tứ Hùng

Kế hoạch tuần tới

 • Nhập thông tin cơ bản của các giải 44 còn lại từ năm 2006 đến hết năm 2008
Thứ tư ngày 23/9/2015
Thứ ba ngày 22/9/2015
Thứ hai ngày 21/9/2015
Chủ nhật ngày 20/9/2015
Thứ bảy ngày 19/9/2015
Thứ sáu ngày 18/9/2015
Thứ năm ngày 17/9/2015
Tổng kết tuần 8 (10/9/2015 - 16/9/2015)
 • Nhập xong thông tin cơ bản của hệ thống Giải Solo
 • Nhập xong thông tin cơ bản của hệ thống giải 44 Bé Yêu Cup

Kế hoạch tuần tới

 • Nhập thông tin cơ bản của hệ thống giải 44 Miền Bắc
 • Nhập thông tin cơ bản của hệ thống giải 44 Tứ Hùng
Thứ tư ngày 16/9/2015
Thứ ba ngày 15/9/2015
Thứ hai ngày 14/9/2015
Chủ nhật ngày 13/9/2015
Thứ bảy ngày 12/9/2015
Thứ năm, thứ sáu ngày 10-11/9/2015
Tổng kết tuần 7 (2/9/2015 - 9/9/2015)
 • Nhập xong hệ thống Giải 22
 • Nhập 50% hệ thống Giải Solo
 • Nhập thông tin về các player và các team Trung Quốc, hệ thống tại Thể loại:China
 • Việt hóa hướng dẫn nhiều temp

Kế hoạch tuần tới

Thứ ba, thứ tư ngày 8-9/9/2015
Thứ hai ngày 7/9/2015
 • Nhập cơ bản tiến trình giải GameTV Lenovo 2011, sau này sẽ bổ sung thêm vòng loại, thống kê trận đấu và VODs
 • Nhập thêm một số thông tin và thay ảnh các player Việt Nam và Trung Quốc
 • Nhập xong toàn bộ 4 giải đấu 22 đã diễn ra
Chủ Nhật ngày 6/9/2015
Thứ bảy ngày 5/9/2015
 • Nhập thông tin về các player và các team Trung Quốc, hệ thống tại Thể loại:China
 • Nhập một số thông tin và thay ảnh các team và player Việt Nam
Thứ sáu ngày 4/9/2015
Thứ năm ngày 3/9/2015
 • Phát hiện lỗi Message Wall, đang nhờ Staff sửa giúp
 • Chỉnh sửa các trang info players
 • Thêm mẫu thành tích tại CSDNSong Long
Tổng kết tuần 6 (26/8/2015 - 2/9/2015)
 • Bổ sung thông tin portal Gameplay
 • Nhập các giải đấu 44 thuộc năm 2015
 • Vẽ timeline các team từ 2006 -> 2015
 • Chính thức public dự án tại aoevn
Kế hoạch tuần tới
 • Triển khai khi có thêm người edit giải đẩu, info player và info team.
Tổng kết tuần 5 (19/8/2015 - 26/8/2015)
 • Lập các temp phục vụ nhập các giải đấu Solo và 22
 • Nhập 2 giải đấu solo theo thể thức DE là ACT/2014ACT/2015
 • Nhập hướng dẫn chi tiết nhập giải đấu Thông tin giải đấu
Kế hoạch tuần tới
Rà soát lại các portal để 2/9 phát hành chính thức
Thứ hai ngày 24/8/2015
Thứ bảy, chủ nhật ngày 22-23/8/2015
Thứ năm, thứ 6 ngày 20-21/8/2015
Tổng kết tuần 4 (12/8/2015 - 19/8/2015)
 • Thống kê xong 3 hệ thống giải chính là Solo, 22 và 44
 • Nhập các temp phục vụ hiển thị các team (Team/, Team2/): 27 team.
 • Nhập 2 giải đấu là Miền Bắc/2015Sao Đỏ lần 3
Thứ ba, thứ 4 ngày 18-19/8/2015
 • Thống kê toàn bộ giải đấu 44 lớn Giải 44
Thứ hai ngày 17/8/2015
 • Thống kê giải đấu Solo Giải Solo
 • Đưa trang thử nghiệm -> Trang chủ chính thức. Trang cũ đưa về Lời tựa
Chủ nhật ngày 16/8/2015
Thứ năm - thứ bảy ngày 13-15/8/2015
 • Chỉnh sửa và nhập các temp: Team, Team2, TeamBracket (đã nhập 7 team - đoạt giải miền bắc 8)
 • Hoàn thiện 1 giải đấu 44: Miền Bắc/2015
Tổng kết tuần 3 (5/8/2015 - 12/8/2015)
 • Các temp cho giải đấu đã hoạt động tương đối ổn
 • Nhập các team hiện logo và tên của các team khi thống kê giải đấu.
Thứ ba + thứ 4 ngày 11-12/8/2015
Thứ 2 ngày 10/8/2015
Thứ bảy+ chủ nhất ngày 8-9/8/2015
Thứ 5+6 ngày 6-7/8/2015
 • Temp TeamImage Trả về đường dẫn ảnh logo lớn của các team (đã nhập 19 team)
 • Temp TeamIcon Trả về đường dẫn ảnh logo nhỏ của các team (đã nhập 31 team)
 • Chỉnh sửa một số chi tiết nhỏ trong TeamCard và Prize Slot
Tổng kết tuần 2 (29/7/2015 - 5/8/2015)
 • Gameplay: 50% liên kết đã hoạt động
 • Active các extension đủ dùng cho dự án
 • Các temp phục vụ cho Players và team tương đối đầy đủ; Temp cho giải đấu hoàn thành 50%
Thứ 4 ngày 5/8/2015
Thứ 3 ngày 4/8/2015
 • Staff wiki đã enable variable.
 • Up thông tin của 30 unit: unit
Thứ 2 ngày 3/8/2015
 • Up thông tin của 16 civ: civ
Chủ Nhật ngày 2/8/2015
 • Thêm template: Infobox_league Thông tin giải đấu
 • Thêm temp Teamicon Trả về icon của các team (29 team)
 • Up logo của các giải đấu: (33 hệ thống giải)
Thứ bảy ngày 1/8/2015
 • Thêm các icon của hệ thống Tournaments (32 icon)
 • Xử lý template: LeagueIconSmall
 • Chính thức hoàn thiện Infobox player, khóa chức năng chỉnh sửa Infobox_player
 • Dựng sơ bộ xong phần patch: [1]
Thứ sáu ngày 31/7/2015
 • Thêm portal Tournaments, Teams, Player
 • Lập khung của trang chủ : [2]
 • Thêm Portal Player
 • Thêm các template

Template:MatchListStart Template:MatchListEnd Template:MapWinner Template:MatchList Template:1v1Match Template:BracketMatchSummary Template:BracketMatchTeam Template:Abbr/EDT Template:Match Template:HeroBracket Template:LeagueIconSmall


Thứ năm, ngày 30/7/2015
 • Post bài sang bên aoeheaven để nhờ họ giúp tạo một bản path cho riêng Việt Nam topic
 • Nhờ staff bên wikia link vi.ageofempires.wikia.com, aoevn.wikia.com về deche.wikia.com
 • Temp: tạo các tab trong portal team, Lập box
 • Lập Portal: teams
Thứ tư, ngày 29/7/2015


Tổng kết tuần 1 (22/7/2015 - 29/7/2015)
 • Xây dựng được 1 hệ thống link về các Team (20), các player (9)
 • Các inboxbox của player và team tương đối hoàn thiện
 • Quá trình chuyển đổi Template là thuận lợi

Kế hoạch tuần tới:

 • Bổ xung quê quán vào inFobox Player
 • Xử lý nhà tài trợ trong infobox Team
 • Giải quyết Giải đấu, trung tâm của wiki


Thứ ba, ngày 28/7/2015


Thứ hai, ngày 27/7/2015

Dự kiến: Danh sách player; Vẽ timeline; Hoàn thành Infobox Team;


Chủ nhật, ngày 26/7/2015
 • Tạo temp: dead (Trạng thái game thủ đã qua đời); teamicon(trả về Icon của team); school (Trả về tên trường đã học);
 • Sửa temp Infobox Player: code tự thêm catelogy. -> Hoàn thành Infobox Player (có thể sau này bổ sung thêm phần quê quán) Infobox Player
 • Nhập Xong danh sách 9 trường Đại học và 26 team


Thứ 7, ngày 25/7/2015
 • Thêm temp: team (Trả về tên và logo của team)
 • Thêm temp Deprecated, retired là 2 temp hỗ trợ hiển thị infobox player
 • Thống kê ra file excel để quản lý số lượng liên kết sử dụng trong dechewiki


Thứ 6, ngày 24/7/2015


Game thủ Tab trình bày Civ

Thứ 5, ngày 23/7/2015
Ngày 22/7/2015
 • Tạo trang
 • Thiết lập menu: edit menu
 • Khởi tạo tên các player và team có trong menu