FANDOM


Hệ thống giải do GameTV tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ ngày mất và tôn vinh Đức Vượng - Bé Yêu - người đặt nền móng cho việc phát sóng trực tiếp AOE Việt Nam. Tới năm 2020 giải đấu do EGO Media tổ chức.

Giải đấu thường được tổ chức vào tháng 4, với nội dung 4vs4 Random D3KT. Tới giải năm 2017 bổ sung thêm 2 nội dung là 3vs3 Deathmatch và 2vs2 Shang tự do.

Được tổ chức từ năm 2011, sau đây là những đội vô địch ở thể loại 4vs4 tại giải đấu :

*Lần 1 - 2011
Nghệ An
AOE NA logo
 SS BK  
 Bắn Chim  
 Trang Xinh  
 Linh Xinh  
[Ẩn/Hiện đội hình]
2011 Be yeu Nghe An
*Lần 2 - 2012
9x GameTV
Gametv2 logo
 X man  
 CSDN  
 Cường BG  
 9x  
 Dino  
[Ẩn/Hiện đội hình]
2012 Be Yeu Team GameTV
*Lần 3 - 2014
Thái Bình
Thaibinh logo
 TBL  
 Tom  
 VietBM  
 Gunny  
[Ẩn/Hiện đội hình]
2014 Be Yeu Thai Binh
*Lần 4 - 2015
GameTV
Gametv logo
 CSDN  
 Hồng Anh  
 No1  
 Chipboy  
[Ẩn/Hiện đội hình]
2015 Be Yeu team GameTV
*Lần 5 - 2017
Hà Nội
Ha Noi logo
 Hoàng Mai Nhi  
 Vanelove  
 Xi Măng  
 Cam Quýt  
[Ẩn/Hiện đội hình]
2017 Ha Noi BeYeuCup
*Lần 6 - 2018
Bibi Club
Bibi logo
 Bibi  
 Tiểu Màn Thầu  
 Dương Còi  
 Đức Anh  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Cdn8.net1525002322
*Lần 7 - 2019
Thái Bình
Thaibinh logo
 Hồng Anh  
 Truy Mệnh  
 U97  
 9x Công  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Thaibinh-beyeu2019
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.