FANDOM[e][h]Bé Yêu Cup 2017
2017 Be Yeu Cup
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Vòng bảng
SE Playoffs
Prize pool:
34,000,000 VND
Ngày diễn ra:
2017-04-22
Những người chiến thắng
Gold Hn std
Silver Skyredlogo std
Bronze Gtv1 std
Teams
Số lượng team:
15

Giải AOE Bé Yêu Cup 2017 - Nội dung 4vs4 Random

  • Thời gian: 9h-19h ngày 22/4/2017
  • Địa điểm: Pegasus Club, số 20, ngõ 165 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫20,000,000 Hn std Hà Nội 1
Silver 2nd ₫10,000,000 Skyredlogo std Skyred
Bronze 3rd ₫4,000,000 Gtv1 std GameTV
Copper 4th - Bibi std BiBi Club 1

2017 Ha Noi BeYeuCup

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, không bơm
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 4vs4
Map size: GIGANTIC
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Đội hình

Hà Nội 1
Ha Noi logo
 Quýt  
 HMN  
 Vanelove  
 Xi Măng  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Skyred
Skyred logo
 Yugi  
 Hoàng CN  
 hehe  
 meomeo  
[Ẩn/Hiện đội hình]
GameTV
Gametv logo
 Chipboy  
 CSDN  
 No1  
 Không Được Khóc  
[Ẩn/Hiện đội hình]
BiBi Club 1
Bibi logo
 BiBi  
 Gunny  
   
 Tiểu Màn Thầu  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Hà Nội 2
Ha Noi logo
 Tutj  
 Linda  
 Tễu  
 King Kong  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Thái Bình 1
Thaibinh logo
 Hồng Anh  
 Truy Mệnh  
 Vô Thường  
 9x Công  
[Ẩn/Hiện đội hình]
BiBi Club 2
Bibi logo
 Beo  
 U97  
 Dương Còi  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
AOE360 1
Aoe360 logo
 [[]]  
 [[]]  
 [[]]  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
AOE360 2
Aoe360 logo
 [[]]  
 [[]]  
 [[]]  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Kết quả

Vòng bảng

  • 5 đội đầu bảng vào thẳng vào tứ kết. 5 đội nhì bảng + 1 đội bốc thăm may mắn = 6 đội đánh playofff chạm 2. Chọn 3 đội vào vòng Tứ Kết. Tứ Kết bốc thăm random
  • Team Anh em Thái Nguyên, Team VFU, Clan Hennessy, AoE 360_3, AoE Miss bị loại do đến muộn
Bảng A lrthread
1. ThaiBinhlogo std Thái Bình 1 3-0
2. Aoelogo std A34 2-1
3. Aoelogo std Xuân Mai Plus 1-2
4. Aoelogo std Bão 0-3
Kết quả
22/4/2017 - 09:00 SGT
Xuân Mai Plus Aoelogo std 3 0 Aoelogo std Bão
Thái Bình 1 ThaiBinhlogo std 3 0 Aoelogo std A34
Thái Bình 1 ThaiBinhlogo std 3 0 Aoelogo std Xuân Mai Plus
Thái Bình 1 ThaiBinhlogo std 3 0 Aoelogo std Bão
Xuân Mai Plus Aoelogo std 2 3 Aoelogo std A34
Bảng B lrthread
1. Bibi std BiBi Club 1 2-0
2. Hn std Hà Nội 2 1-1
3. ThaiBinhlogo std Thái Bình 2 0-2
Kết quả
22/4/2017 - 09:00 SGT
Thái Bình 2 ThaiBinhlogo std 0 3 Hn std Hà Nội 2
BiBi Club 1 Bibi std 3 0 ThaiBinhlogo std Thái Bình 2
BiBi Club 1 Bibi std 3 0 Hn std Hà Nội 2


Bảng C lrthread
1. Hn std Hà Nội 1 1-0
2. Aoe360 std AOE360 1 0-1
Kết quả
22/4/2017 - 09:00 SGT
AOE360 1 Aoe360 std 1 3 Hn std Hà Nội 1
Bảng D lrthread
1. Skyredlogo std Skyred 2-0
2. Aoe360 std AOE360 2 1-1
3. Thanhhoa std Thanh Hóa 1 0-2
Kết quả
22/4/2017 - 09:00 SGT
AOE 360 2 Aoe360 std 0 3 Skyredlogo std Skyred
Skyred Skyredlogo std 3 0 Thanhhoa std Thanh Hóa 1
AOE360 2 Aoe360 std 3 0 Thanhhoa std Thanh Hóa 1
Bảng E lrthread
1. Gtv1 std GameTV 2-0
2. Bibi std BiBi Club 2 1-1
3. Thanhhoa std Thanh Hóa 2 0-2
Kết quả
22/4/2017 - 09:00 SGT
GameTV Gtv1 std 3 0 Thanhhoa std Thanh Hóa 2
GameTV Gtv1 std 3 0 Bibi std BiBi Club 2
BiBi Club 2 Bibi std 3 0 Thanhhoa std Thanh Hóa 2
  • Playoffs vào tứ kết
Playoffs
22/4/2017 - 13:00 SGT
AOE360 2 Aoe360 std w 0 Aoelogo std Bão
AOE360 1 Aoe360 std 2 0 Aoelogo std A34
BiBi Club 2 Bibi std 0 2 Hn std Hà Nội 2

Playoffs

Tứ kết
Hn std Hà Nội 1
3
ThaiBinhlogo std Thái Bình 1
2
Bibi std BiBi Club 1
3
Vec std Hà Nội 2
1
Skyredlogo std Skyred
3
Aoe360 std AOE360 1
0
Gtv1 std GameTV
3
Aoe360 std AOE360 2
0
Bán kết
Hn std Hà Nội 1
3
Bibi std BiBi Club 1
1
Skyredlogo std Skyred
3
Gtv1 std GameTV
2
Chung kết
Hn std Hà Nội 1
4
Skyredlogo std Skyred
1
Tranh 3/4
Bibi std BiBi Club 1
2
Gtv1 std GameTV
3

Stream

Link

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.