FANDOM
[e][h]Bé Yêu Cup 2019
2019 Be Yeu Cup
League Information
Đơn vị tổ chức:
Nhà tài trợ:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Prize pool:
117,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2019-06-07
Ngày kết thúc:
2019-06-16
Những người chiến thắng
Gold ThaiBinhlogo std
Silver Hanam std
SF Gtv1 std
SF Bibi std
Teams
Số lượng team:
18

AOE Bé Yêu Cup 2019 - Nội dung 4vs4 Random

  • Địa điểm: Pegasus Gaming 165 Cầu Giấy

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫30,000,000 ThaiBinhlogo std Thái Bình 1
Silver 2nd ₫15,000,000 Hanam std Hà Nam 1
SF 3rd-4th ₫8,000,000 Gtv1 std GameTV 1
Bibi std BiBi Club 1

Setting

ĐỜI 3, KHÔNG THÀNH
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 4vs4
Map size: GIGANTIC
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Thể Thức

  • 18 team chia 4 bảng, các team đấu vòng tròn tính điểm (chạm 3), chọn 2 team mỗi bảng vào vòng playoffs.
  • Playoffs : Tứ kết - Bán kết đánh chạm 4, Chung kết đánh chạm 5.

Tham dự

D63835817cfeab91915d8c2a97fb4555

Kết quả

Vòng bảng

Playoffs

Tứ kết (BO7)
Skyredlogo std Skyred
3
Bibi std BiBi Club 1
4
ThaiBinhlogo std Thái Bình 1
4
Aoenghean std Nghệ An
1
Hn std Hà Nội 1
1
Hanam std Hà Nam 1
4
Gtv1 std GameTV 1
4
Saigonnew std Sài Gòn New
2
Bán kết (BO7)
Bibi std BiBi Club 1
1
ThaiBinhlogo std Thái Bình 1
4
Hanam std Hà Nam 1
4
Gtv1 std GameTV 1
3
Chung kết (BO9)
ThaiBinhlogo std Thái Bình 1
5
Hanam std Hà Nam 1
1

Link

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.