FANDOM


[e][h]BiBi Club
Bibi logo
Thông tin đội game
Quốc gia:
Đội trưởng:
Links
InfoboxIcon Homepage InfoboxIcon Facebook InfoboxIcon YouTube
Quá trình hoạt động
Thành lập:
20/05/2016


BiBi Club là một clan được thành lập từ nhưng game thủ trẻ, tách ra từ SkyredHà Nội

Thời gian đầu, clan được hỗ trợ kỹ thuật và quay phát từ VEC

U97 có thời gian tham gia cho BiBi Club nhưng không thi đấu thường xuyên.

Đầu năm 2017, BiBi Club được bổ sung 2 nhân tố là Gunny (Game thủ tự do sau khi rời Thái Bình) và (từ Hà Nội)

Thành viên hiện tại

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.