FANDOM


Các đơn vị quân trong Đế chế mô phỏng các đơn vị từng phục vụ trong quân đội những nền văn minh cổ đại.

Có tổng cộng 23 loại đơn vị, từ 8 loại nhà

  • Nhà chính: nông dân
  • Nhà lính: quẩy thịt, quẩy đá, quẩy chém
  • Nhà ngựa: Ngựa dò, Ngựa chém, Lạc đà, Voi (Voi điên), Sọc đơn (Sọc đôi)
  • Nhà cung: Cung thịt, Ngựa cung, Cung A (Cung A một áo), horse, Voi tên
  • Nhà Y: sọc xiên
  • Nhà pháo: pháo đá, xe tên
  • Nhà phù thủy: Ông già (phù thủy)
  • Cảng: thuyền cá, thuyền bắn đá, thuyền tên, thuyền chuyển quân, thuyền lửa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.