FANDOM


Thông thường các bạn sử dụng code tương tự các diễn đàn khác, tuy nhiên với một số khung nhất định chúng ta phải sử dụng các Bản mẫu (Template) để trình bày.
Mình khuyên các bạn khi tạo một bài viết mới nên copy một bài viết cùng chủ để rồi sửa lại thông tin thành bài viết mới.

Code tableCode

Các bạn nên tham khảo một số code hay dùng trong wiki, nó tuy nhiều nhưng khá dễ nhớ và dễ sử dụng: Code wiki Học code wiki nhanh
Các code hay sử dụng:

 • [[AA]] hoặc [[Chim Sẻ Đi Nắng|CSDN]] -> Chèn link (liên kết) trong nội bộ wiki đế chế, ví dụ CSDN
 • [http://aoevietnam.org/forum.php aoeVN] -> Chèn link (liên kết) ngoài internet, ví dụ aoeVN
 • '''Chữ đậm''' -> Chữ đậm
 • ''Chữ nghiêng'' -> Chữ nghiêng
 • #REDIRECT [[Template:TeamHistory]] -> Điều hướng tới một trang khác đã tồn tại trong wiki đế chế
 • ==Heading 1== -> Heading 1, tựa đề
 • ===Heading 2=== -> Heading 2, đề mục
 • [[File:GamekS1_R1.jpg|800px]] -> Chèn ảnh
 • <div style="overflow: auto; overflow-x: scroll; width: 98%;">[[File:Ror techtree.png]]</div> -> chèn ảnh lớn
 • {{DISPLAYTITLE:AOE Miền Bắc lần 8}} -> Hiển thị title
 • {| border="1" width="90%" |- ! row 1, <br/>header 1/column 1 | row 1, <br/>cell 1/column 2 |}
row 1,
header 1/column 1
row 1,
cell 1/column 2

Table Examples

Bản mẫu

Bản mẫu (templates) là những khung, biểu được định dạng sẵn cho wiki để trình bày dễ nhìn và hiện thị thông tin trực quan hơn.

Để sử dụng bản mẫu: trong cửa sổ soạn thảo, bạn chọn chức năng Chèn (Insert)/Bản mẫu (Template); Sau đó tìm đến tên bản mẫu cần chọn; Nhập thông tin mà bản mẫu yêu cầu;

Các bản mẫu quan trọng

Một số Bản mẫu thường dùng


Các trang style của wiki Đế chế

Trang java:

Common.js

Trang css:

Common.css

Ký tự dấu cách: &nbsp; (trong code &amp;nbsp;)

Ký tự xuống dòng: <br /> hoặc <br>

Bảng: {{box|start}} {{box|break}} {{box|end}}


Các trang cần thiết

Danh sách league

Dùng trongAOE:Tournament_News, thống kê giải Giải Solo, Giải 22, Giải 44


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.