FANDOM


Trong bản đầu tiên: Age of Empire có 12 đế chế, đại diện cho 12 nền văn minh từng tồn tại trong lịch sử. Sau đó bản mở rộng Rise of Rome bổ sung thêm 4 đế chế thời kì La Mã - Roman. Như vậy tổng cộng có 16 dân tộc trong gameplay Đế chế.

Mỗi nền văn minh có lịch sử hình thành, quân sự mạnh, yếu khác nhau, theo đó game AoE mô phỏng thành các công trình, nâng cấp và đơn vị quân tương ứng.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.