FANDOM


Trải qua 20 năm, đã có tầng tầng lớp lớp người chơi Đế chế. ngọn lửa đam mê tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, hình thành cốt cách trò chơi, kết nối cộng đồng.

Thời kỳ đầu

Longthieugia độc bá giang hồ

Sự xuất hiện của Magician, đế chế đi tới thoái trào

Đời ba không thành, tứ hùng hình thành

Chim sẻ đi nắng và thế hệ 9x

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.