FANDOM


Để tạo profile cho game thủ hay team, vui lòng xem cấu trúc của bản mẫu Infobox players và Infobox Team

Infobox player

Infobox team

Sau đó mở một trang về 1 game thủ hay team có sẵn, chuyển sang chế độ mã nguồn, copy sang trang mới và sửa đổi lại thông tin.

Ví dụ

Longthieugia

Team Hà Nội

Thêm dữ liệu cho team

Tuy nhiên trước khi thực hiện điều đó, nếu team của bạn là mới (chưa có dữ liệu về logo), bạn làm theo những bước sau

1. Upload ảnh logo lớn: đặt tên theo định dạng tên team_logo.png (.jpg). Ví dụ: Songlong_logo.png, Truongphat_logo.jpg

2. Uploas ảnh logo nhỏ: kích thước 60x25 pixel, đặt tên theo định dạng tên team_std.png Ví dụ: truongphat_std.png, nghean_std.png,

3. Lập template TeamIcon/Tên team (chữ nhỏ có dấu hoặc viết tắt). Ví dụ: TeamIcon/nghệ an

Nội dung temp: <span class="team-template-team-icon"><span class="team-template-image">[[Image:tên team_std.png|link=Tên Team]]</span></span><noinclude>[[Category:Team Template Icons]]</noinclude>

Ví dụ: <span class="team-template-team-icon"><span class="team-template-image">[[Image:SongLonglogo_std.png|link=Song Long]]</span></span><noinclude>[[Category:Team Template Icons]]</noinclude>

Lập template TeamIconSmall/Tên team (chữ nhỏ có dấu hoặc viết tắt). Ví dụ: TeamIconSmall/hn


<span class="team-template-team-icon-small"><span class="team-template-image">[[Image:hn_std.png|link=Hà Nội|38px]]</span></span><noinclude>[[Category:Team Template Icons]]</noinclude>


Tạo liên kết cho đội 2, đội 3

#REDIRECT [[Template:TeamIcon/song long]]

4. Lập template TeamImage/Tên team Ví dụ TeamImage/nghệ an

Nội dung temp: File:tên team_logo.png

Ví dụ: File:Nghean_logo.PNG

Tạo liên kết cho đội 2, đội 3 TeamImage/nghệ an 2

#REDIRECT [[Template:TeamIcon/nghệ an]]

5. Lập template Team/tên team Ví dụ Team/hà nội

Ví dụ: <span class="team-template-team-standard"><span class="team-template-image">[[Image:vec_std.png|link=Hà Nội]]</span> <span class="team-template-text">[[Hà Nội]]</span></span><noinclude>[[Category:Team Template Standard]]</noinclude>

6. Lập template Team2/tên team Ví dụ Team2/hà nội

<span class="team-template-team-standard"><span class="team-template-text">[[Hà Nội]]</span> <span class="team-template-image">[[Image:vec_std.png|link=Hà Nội]]</span></span><noinclude>[[Category:Team Template Standard]]</noinclude>

7. Lập template TeamBracket/tên team chữ thường có dấu hoặc viết tắtVí dụ TeamBracket/hn

<span class="team-template-team-bracket"><span class="team-template-image">[[File: vec_std.png |link=Hà Nội|x18px]]</span> <span class="team-template-text">Hà Nội</span></span><noinclude>[[Category:Team Template Bracket]]</noinclude>

Thêm dữ liệu giải đấu

1. Upload ảnh logo lớn: đặt tên theo định dạng Tou_Tên giải.png (.jpg). Ví dụ: Tou_22.jpg

Hoặc banner chính thức của giải, đặt tên theo định dạng năm_tên giải_lần tổ chức.jpg (.png) . Ví dụ: 2015 Mien Bac 8.jpg; định dạng JPG hoặc PNG

2. Uploas ảnh logo nhỏ: đặt tên theo định dạng tên giải_logo.png Ví dụ: Tou_assy_logo.png; kích thước 25 x 25 pixel, định dạng png

3. Lập template LeagueIconSmall/Tên giải (chữ nhỏ viết liền không dấu). Ví dụ: LeagueIconSmall/autumn

Tất cả icon các giải hiện ở temp sau: LeagueIconSmall

Nội dung temp: [[Image:Tên file logo|link={{{1|{{{link|Tên giải}}}}}}|{{{name|{{{1|{{{link|Tên giải}}}}}}}}}]]<noinclude>[[Category:Small League Icon Templates]]</noinclude>

Ví dụ: [[Image:Tou_autumn_logo.png|link={{{1|{{{link|Autumn}}}}}}|{{{name|{{{1|{{{link|Autumn}}}}}}}}}]]<noinclude>[[Category:Small League Icon Templates]]</noinclude>

4. Nhập thông tin về giải đấu, bao gồm 4 thành phần:

+ Thông tin giải: thông qua infobox leage

+ Các team đạt giải: thông qua [1]

+ Các team tham gia: thông qua Team Card

+ Diễn biến

Ví dụ: Giải Assy lần 1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.