FANDOM


Chiến thuật này do các tay chém phát triển, khởi nguồn là satthu daucomu. Lý thuyết là ép ít dân, với 18-19 dân (1 slot thừa đẻ ngựa dò), cá biệt với những trận chỉ sử dụng 17 dân. sau này khi kỹ thuật phát triển lối đánh này biến thể thành 22-23 dân để phù hợp với lối đánh trâu dân

Chiến thuật này chỉ áp dụng được với những bài “đủ đồ”, có điều kiện để ép sớm, vì khi sử dụng BO này mà lên muộn thì 90% thất bại.

Cách thực hiện

  • Tương tự như các BO khác, nhưng phải lùa đồ về sớm.
  • Thường đặt BS kết hợp bãi hươu
  • Chỉ 1 bãi gỗ với 5-6 dân chặt gỗ từ đầu.
  • Bãi dân ăn hoang tách 2-3 dân để dâng 1 nhà sát nhà đối phương để giảm thiểu thời gian di chuyển quân, thường là BY hoặc BK, kết hợp lượng chém ban đầu công sớm nhà chủ lực địch khi đối phương chưa có bánh xe

BO này phù hợp với những người cân đối tài nguyên tốt,  phù hợp cho những bạn đã thành thục tương đối các kỹ năng lùa hươu câu voi, và là bài học thứ 2 sau BO 24 dân, để hoàn thiện khả năng micro. 

Điểm mạnh

  • Sát thương mạnh, tính công phá cao
  • Hiệu quả khi tài nguyên nhiều và giữ được tính bất ngờ

Điểm yếu

  • Phải ép đời chuẩn, cân đối tính toán đủ lực chém, không với lượng dân ít ỏi lực sẽ rất yếu và nhanh feat.
  • Bị Achivenment phát hiện và đối phương chủ động khắc chế (dân ít, chỉ số dò ít, lên đời sớm)

Khi các kỹ năng bo bế nhà, bo nhỏ phát triển thì hiệu quả của chiến thuật chém sớm bị giảm thiểu, và các tay chém phải tăng lượng dân ban đầu để theo kịp meta mới.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.