FANDOM


Là chiến thuật sử dụng nông dân – đơn vị khai thác tài nguyên và xây dựng làm chiến binh tấn công ngay từ đời 1. Chiến thuật này phổ biến trong thể loại solo map tiny hoặc 2vs2, 3vs3 map nhỏ

Các civs lợi thế cho đập dân

  • Shang: dân rẻ
  • Summer: dân nhiều máu
  • Assy, Yamato: dân di chuyển nhanh
  • Palmyran: dân được + 1 giáp

Các điểm lưu ý khi đập dân

  • Tụ dân: do công của dân chỉ là 3, máu 25, nên thường cứ đông dân hơn là thắng, nên khi đập dân tập trung tấn công vào những khu vục đối phương ít đân hoặc khó tụ dân; Ngược lại chiến thuật chống đập dân là phải tụ ở các khu vực khai thác một lượng dân đủ để phòng thủ.
  • Tập trung mỏ gỗ và BE; Do thời điểm tấn công và bị đập dân thường rất sớm nen lượng BE và gỗ thích được thấp, nên mỏ gỗ thường là khu vục tập trung tấn công và phòng thủ, vì khi mất gỗ thì dù lượng thực có lớn cũng không thể kịp xây BE sản dân được.
  • Thời điểm tấn công: người đập dân thường chọn thời điểm nhạy cảm để tấn công, không phải cứ càng sớm là cang tốt. Vì người phòng thủ bao giờ cũng có lợi thế phòng thủ. Thường thời điểm tấn công là timming khi đối phương kích lên đời 2 từ 40-50%, khi đó đối phương sẽ phải lựa chọn bỏ up đời hoặc cố lên được đời 2, và thời điểm này người chủ động tấn công sẽ có lượng dân lớn hơn và khi tấn công vào BE và mỏ gỗ, rất khó cho đối phương có thể phòng thủ.
  • Đơn vị khắc chê đập dân là tụ dân, tích gỗ và xây BB đẻ quẩy thịt. Khi lên được đời 2 thì up +2 giáp và đẻ quẩy thịt sẽ khắc chế được đập dân.

Video hướng dẫn, highlight

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.